Nadace OKD podpořila seniory i pacienty hospice

Logo Nadace OKDV roce 2009 podpořila Nadace OKD dva projekty Charity Ostrava, kde poskytujeme služby seniorům a lidem závěrečném stádiu života. 

Charitní dům sv. Alžběty umožňuje od roku 1995 přechodný pobyt seniorů a osob se zdravotním postižením, kteří potřebují nepřetržitou péči a jejich situaci nelze řešit v rodině či terénní službou. Služby jsou poskytovány do vyřešení sociální situace uživatele služby – např. pobytem v domově pokojného stáří. Nadace OKD v rámci svého grantového programu podpořila toto zařízení částkou 90 tis. Kč na nákup sprchovacího lůžka a teleskopických zástěn, které zvýšily komfort pro uživatele služeb domu.

Hospic sv. Lukáše poskytuje komplexní hospicovou péči lidem v závěrečném stádiu života od října 2007. Specializované zdravotní péče týmu složeného ze zdravotníků, sociálního pracovníka, psychologa a duchovních využilo bezmála 500 pacientů. Kromě lůžkové hospicové péče jsou poskytovány tzv. odlehčovací služby - pobytová služba uživatelům se sníženou soběstačností, o které je jinak pečováno v jejich přirozeném sociálním prostředí - doma, s cílem umožnit pečující osobě (rodinnému příslušníkovi) dočasný nezbytný odpočinek. Právě rozšíření kapacity hospice o 4 odlehčovací lůžka podpořila Nadace OKD částkou 520 tis. Kč na přestavbu a pořízení vybavení do nových pokojů.
Podpora obou aktivit je pro Charitu Ostrava významným příspěvkem ke zvýšení kvality a rozvoji poskytovaných služeb.

Za podporu Nadaci OKD velice děkujeme!

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

6. 4. 2020, 14:00 — 31. 8. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

25. 6. 2020, 16:08 — 31. 8. 2020, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 7-8/2020

24. 9. 2020, 14:00 — 24. 9. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 24. 9. 2020

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy