Nadace ČEZ podpořila odborné vzdělávání

Nadace ČEZ podpořila odborné vzdělávání

Díky grantu 150 tis. Kč poskytnutého Nadací ČEZ z mimořádného nadačního programu Neziskovky 2020 byl dnes zahájen akreditovaný vzdělávací kurz Krizové intervence, který absolvuje celkem 18 pracovníků Charity Ostrava napříč poskytovanými sociálními službami.

24-05-2021_kurz_krizová_intervence_NČEZ_2Zvýšení odbornosti sociálních pracovníků přinese zkvalitnění života klientů služeb. Účastníci kurzu rozvinou své dovednosti v doprovázení klientů v jejich krizových životních situacích, jakou může být například ztráta bydlení, rozpad rodiny, nemoc nebo ztráta blízké osoby, domácí násilí, závislost na návykových látkách nebo sociální vyloučení.

Odborné vzdělávání zajišťované firmou SocioFactor proběhne v rámci 7 celodenních setkání v období května - října 2021 v celkovém rozsahu 56 hodin. Velice děkujeme Nadaci ČEZ za pomoc s profesionalizací a zkvalitněním poskytovaných sociálních služeb. Nadace ČEZ finančně podporuje Charitu Ostrava dlouhodobě. Velice si této důvěry vážíme a za veškerou pomoc i aktuální podporu děkujeme!

Nadace ČEZ - logo

 

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

1. 6. 2021, 14:00 — 31. 12. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

23. 9. 2021, 14:00 — 23. 9. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 23. 9. 2021

23. 9. 2021, 19:00 — 23. 9. 2021, 21:00

Miro Žbirka, Hana Fialová a Sima Martausová - 23. 9. 2021

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy