Lidé bez domova se utkají ve fotbale na  Homeless Cupu Morava 2017

Homeless Cup Morava 2016

Již podruhé na Severní Moravě proběhne fotbalový turnaj Homeless Cup Morava pro lidi bez domova. Turnaj zahájí ve středu 26. 4. 2017 od 9:00 v ostravském Trojhalí Karolina výkopem fotbalový útočník Václav Svěrkoš. Pořádající Armáda Spásy, Charita Ostrava, Trojhalí Karolina a Sananim zvou veřejnost k divácké podpoře sportovních výkonů mužů bez přístřeší.

26-04-2017_Homeless Cup Morava 2017Ostravský fotbalový Homeless Cup Morava 2017 je součástí národní kvalifikace pro Homeless World Cup, prestižní celosvětový projekt, jehož hlavním cílem je prostřednictvím fotbalu zvyšovat povědomí o problému bezdomovectví a chudoby ve světě. „Světový turnaj bude probíhat na konci srpna 2017 v norském Oslu a bylo by velmi potěšující, kdyby se do výběru hráčů kvalifikoval někdo z účastníků Homeless Cupu Morava, který proběhne 26. 4. 2017 v Ostravě,“ sdělil k výjimečné sportovní události Tomáš Surovka, oblastní ředitel Armády spásy. Získání nominace pro reprezentaci České republika na světovém turnaji je motivací pro účastníky moravské kvalifikace. Do turnaje se přihlásilo celkem 10 týmů složených z klientů a zaměstnanců azylových domů z Jeseníku, Opavy, Krnova, Nového Jičína a Ostravy.

Záštitu nad ostravským turnajem stejně jako vloni přebírá a slavnostním výkopem jej také zahájí Václav Svěrkoš, skvělý fotbalový útočník, který hrál v mnoha evropských klubech. Homeless World Cup se řadí mezi největší sportovní události se sociálním zaměřením na světě a za svoji více než desetiletou historii ovlivnil životy mnoha lidí bez domova po celém světě. Společné nadšení pro fotbal má schopnost bořit sociální hranice a kolektivní sport může být úspěšným nástrojem pro sociální integraci lidí v nepříznivé životní situaci.

„Považuji za nutné, abychom lidi bez domova přijímali jako individuality s běžnými lidskými potřebami a svou důstojností. Jejich aktuální sociální izolaci způsobenou bezdomovectvím může pomoci snižovat právě zapojení do sportovní aktivity. Kolektivní sport, v našem případě fotbal, je o spolupráci s dalšími lidmi, o budování vztahů se spoluhráči, což jsou důležité aspekty pro možný návrat „z ulice“ do běžného života,“ zamýšlí se Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava.

Armáda spásy a Charita Ostrava dlouhodobě zajišťují v Ostravě služby sociální prevence na pomoc ženám a mužům bez domova jako jsou terénní programy, nízkoprahová denní centra, noclehárny, azylové domy nebo sociální rehabilitaci např. ve startovacích bytech.

Zázemí a sportoviště pro uskutečnění Homeless Cup Morava 2017 v Ostravě poskytuje v rámci své dlouhodobé podpory poskytovatelů sociálních služeb Trojhalí Karolina. Občerstvení pro hráče podpořily společnosti SpiceBox a Moneta Money Bank. Organizace SANANIM, z. ú, poskytovatel služeb lidem s drogovou závislostí je zároveň koordinátorem Homeless World Cupu v České republice a zajišťuje účast české reprezentace na světovém šampionátu. Ostravský turnaj budou dozorovat jejich rozhodčí, aby soutěž po všech stránkách naplnila potřebnou kvalifikační úroveň pro světový Homeless World Cup.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

24. 4. 2019, 10:00 — 30. 6. 2019, 16:00

Z mého archivu - vernisáž - 24. 4. 2019

16. 5. 2019, 12:07 — 30. 6. 2019, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 6/2019

20. 6. 2019, 09:00 — 20. 6. 2019, 18:00

Lidé lidem - 20. 6. 2019

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

 Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy