Lesy ČR pomohly s obnovou vybavení

Nová polohovací postel v Charitním domě sv. Alžběty

Zkvalitnění služby pro seniory v Charitním domě sv. Alžběty umožnila finanční podpora společnosti Lesy České republiky. Díky daru 50 tis. Kč jsme pro seniory pořídili polohovací postele a antidekubitní matrace.

Polohovací postel v Charitním domě sv. AlžbětyDíky finanční podpoře od společnosti Lesy ČR, která je dlouhodobým partnerem Charity Ostrava, jsme v Charitním domě sv. Alžběty - zařízení pro přechodný pobyt seniorů mohli obnovit 2 zastaralé polohovací postele za nové, elektrické a pořídit 3 antidekubitní matrace. Došlo tak ke zvýšení kvality zázemí a komfortu pro uživatele sociální služby. Jejím posláním je poskytování pobytových služeb pro seniory, kteří si nejsou schopni sami zajistit své potřeby v domácím prostředí a potřebují nepřetržitou péči.

Kapacita Charitního domu sv. Alžběty je 48 uživatelů služby ve dvou budovách. Průběžná obnova vybavení je nutnou součástí udržení a zvyšování kvality poskytované péče. V roce v roce 2017 zařízení pro přechodný pobyt využilo 73 seniorů při 16 712 lůžkodnech. Součástí nabídky je rovněž služba Denního centra, podporujícího lidi se zdravotním postižením (např. Alzheimerovou a Parkinsonovou nemocí) při zajišťování jejich potřeb v době, kdy o ně nemohou pečovat rodinní příslušníci nebo jiné blízké osoby.Lesy České republiky

Děkujeme za podporu společnosti Lesy České republiky, s. p., díky které jsme mohli zvýšit kvalitu zázemí v Charitním domě sv. Alžběty.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

24. 4. 2019, 10:00 — 30. 6. 2019, 16:00

Z mého archivu - vernisáž - 24. 4. 2019

16. 5. 2019, 12:07 — 30. 6. 2019, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 6/2019

20. 6. 2019, 09:00 — 20. 6. 2019, 18:00

Lidé lidem - 20. 6. 2019

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

 Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy