Lenka Nová & Matěj Benko a Family Gospel Ostrava pro lidi bez domova

Sešli se, aby pomohli...24. 9. 2020

Lidi bez domova a Charitní dům sv. Benedikta Labre podpořili 24. září návštěvníci, diváci a umělci 15. ročníku benefice "Sešli se, aby pomohli". Prodej vstupenek, dárcovské SMS a zejména podpora partnerů přinesla částku 266.569,- Kč. Velice děkujeme všem za podporu!

Sešli se, aby pomohli...24. 9. 2020Hudební program večera 15. ročníku benefice „Sešli se, aby pomohli…“ naplnili zpěvačka Lenka Nová s klavíristou Matějem Benkem a Family Gospel Ostrava. Slovem provázel moderátor Jiří Jekl. Přímý přenos zajistila TV NOE. Koncert proběhl pod záštitou Mons. Matina Davida, apoštolského administrátora ostravsko-opavské diecéze, a Ing. Tomáše Macury, MBA, ostravského primátora.

Koncert můžete sledovat v TV NOE v reprízách:
25. 10. 2020 ve 20.05 h

Smyslem koncertu bylo v rámci benefice získat podporu pro spolufinancování stavebních úprav budovy pro Charitní dům sv. Benedikta Labre – nízkoprahové denní centrum a terénní programy, neboť objekt pro poskytování sociální služby prostorově a technicky nevyhovoval a aktuálně prochází rekonstrukcí.

Prodej vstupenek a zejména podpora firemních partnerů přinesla částku 244.569,- Kč a dalších 22 tis. Kč přinesly dárcovské SMS. Dalších 6.509,- Kč se shromáždilo do zapečetěné sbírkové pokladničky. Výtěžek z prodaných vstupenek putuje na konto povolené veřejné sbírky č. ú. 107-5210720287/0100 s var. symbolem 11145 a podpoří rekonstrukci Charitního domu sv. Benedikta Labre.

Charitní dům sv. Benedikta LabreCharitní dům sv. Benedikta Labre poskytuje dvě sociální služby. V nízkoprahovém denním centru pomáháme ženám a mužům bez domova v jejich obtížné životní situaci, kterou nejsou schopni řešit vlastními silami. V centru jim bezúplatně a anonymně poskytujeme bezpečné zázemí, možnost osobní hygieny, základní nasycení a sociální poradenství. V rámci terénního programu vyhledáváme a pomáháme lidem žijícím přímo na ulici, ve vyloučených lokalitách a snažíme se je motivovat ke změně životního stylu a zlepšení jejich situace. V  roce 2019 byla služba v nízkoprahovém denním centru poskytnuta celkem 610 lidem při  14 286 kontaktech. Celkem 1225 mužů a žen bez domova zde využilo službu zimní krizové noclehárny a terénní programy uskutečnily s 32 klienty celkem 930 kontaktů. 

Charitní dům sv. Benedikta LabreCelkové náklady na rekonstrukci Charitního domu sv. Benedikta ve výši 18,5 mil. Kč budou částkou 15,3 mil. Kč pokryty z Integrovaného regionálního operačního programu Evropské unie a státního rozpočtu ČR v rámci projektu "Rozvoj a optimalizace sociálních služeb v Charitním domě sv. Benedikta Labre pro lidi bez domova", statutární město Ostrava poskytlo částku 500 tis. Kč. Spoluúčast Charity Ostrava zajišťujeme díky podpoře donátorů, Tříkrálové sbírky, výtěžku benefičního koncertu a dalších zdrojů.

Děkujeme všem návštěvníkům a partnerům koncertu za podporu lidí bez domova a rekonstrukce Charitního domu sv. Benedikta Labre.

Koncert byl realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy a firemních partnerů.

Partneři koncertu Charity Ostrava 2020

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

1. 6. 2021, 14:00 — 31. 12. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

14. 9. 2021, 17:00 — 14. 9. 2021, 19:00

Královské město Marrákeš - vernisáž - 14. 9. 2021

16. 9. 2021, 09:00 — 16. 9. 2021, 17:00

Den otevřených dveří v Charitě Ostrava - 16. 9. 2021

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy