Kulatý sůl k otázkám předlužení občanů

EAPN ČR a Charita Ostrava pořádá v Ostravě 13. dubna 2010 v rámci Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 2010 Kulatý stůl k otázkám předlužení občanů. Mezi diskutující jsou zváni zástupci neziskového sektoru, veřejné správy, univerzit, politických stran a další, kterých se problematika předlužení dotýká.

Na minulých Kulatých stolech již účastníci poukázali na příčiny toho, že se zadlužování a lichva stále rozmáhají: nedostatečné varování obyvatel, ale také nedokonalé právní normy, které se na vzniku rizika předlužení značnou měrou podílejí. Proto vyzvali poskytovatele úvěrů k odpovědnějšímu chování při nabízení finančních půjček lidem s nižšími příjmy. Po skončení proběhne tisková konference, kde budou prezentovány závěry diskuse.

Další informace naleznete na následujících webových stránkách:

www.eapncr.org
www.ey2010.cz
www.2010againstpoverty.eu

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

6. 4. 2020, 14:00 — 31. 8. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

25. 6. 2020, 16:08 — 31. 8. 2020, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 7-8/2020

24. 9. 2020, 14:00 — 24. 9. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 24. 9. 2020

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy