Konference paliativní péče a sbírka

Studentská konference Paliativní péčeObchodní akademie a VOŠS Ostrava-Mar. hory připravila  10. 11. 2009  za účasti představitelů Moravskoslezského kraje, MěO Ostrava-jih, sponzorů a dalších hostů  1. ročník studentské konference na téma Paliativní péče.

Studentská konference Paliativní péčeKonferenční příspěvky odborníků z praxe i studentů přispěly k širšímu povědomí o hospicové péči, moderní celosvětově rychle se rozvíjejícím typu péče, který nabízí umírajícím a jejich blízkým účinnou pomoc tam, kde prostředky běžných léčebných postupů, ale také síly a schopnosti nejbližšího okolí velmi často selhávají. Hospice svým nemocným poskytují vysoce specializovanou a komplexní paliativní (úlevnou) léčbu a péči.
Studentská konference Paliativní péčeVe dnech 2. a 3. listopadu studenti Obchodní akademie Ostrava prodávali barevné svíčky a rozdávali letáčky o Hospici sv. Lukáše. Díky podpoře dárců se podařilo vybrat pro Hospic sv. Lukáše 18 091,-Kč! Děkujeme všem, kdo přispěli do sbírky a také inicitativním studentům OAO a paní Mgr. Lindě Svobodové, kteří sbírku i celou konferenci na vynikající úrovni připravili a zrealizovali.

Mezinárodní konferenci hospicové a paliativní péče připravuje na 26. 11. 2009 pod záštitou náměstka primátora Ostravy Mgr. Lubomíra Pospíšila také Charita Ostrava. Více =>

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

6. 4. 2020, 14:00 — 31. 8. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

25. 6. 2020, 16:08 — 31. 8. 2020, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 7-8/2020

24. 9. 2020, 14:00 — 24. 9. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 24. 9. 2020

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy