Konference o paliativní péči za podpory ze Švýcarska

Konference o paliativní péči za podpory ze Švýcarska

Odborníky v oblasti paliativní a hospicové péče přivítá Ostrava v úterý 17. března 2015 v rámci mezinárodní konference organizované Charitou Ostrava díky podpoře z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Mezinárodní konference paliativní a hospicové péčeMezinárodní konference paliativní a hospicové péče se uskuteční v rámci aktivit dvouletého projektu „Komplexní program rozvoje hospicové péče v Charitě Ostrava“, který je financován z Programu česko-švýcarské spolupráce administrovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR.

V programu konference se představí lektoři ze Švýcarska, Rakouska, Slovenska i Česka, kompletní program je dostupný na webu.

Záštitu nad konferencí převzala Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče a účast pro lékaře i pracovníky nelékařských zdravotnických profesí bude ohodnocena kreditními body. Kapacita účastníku konference je již naplněna, nicméně celý průběh konference budou snímat kamery a záznam bude k dispozici v archivu výstupů konference.

Hospic sv. Lukáše - logoCharitní středisko sv. Kryštofa - mobilní hospic a ošetřovatelská službaCharita Ostrava zabezpečuje pro klienty v terminálním stádiu života z Ostravy a okolí služby Mobilního hospice sv. Kryštofa a lůžkového Hospice sv. Lukáše.

Děkujeme za podporu z Programu švýcarsko-české spolupráce a od firemních partnerů, díky které se může konference s mottem Romaina Rollanda: „Všechno, čeho se dotkne láska, je zachráněno od smrti.“ uskutečnit.

 

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.
Projekt „Komplexní program rozvoje hospicové péče v Charitě Ostrava.”

Program švýcarsko-české spolupráce                     Ministerstvo zdravotnictví České republiky

 

Partneři konference        

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

20. 5. 2021, 14:00 — 20. 5. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 20. 5. 2021

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy