Ebenové, Flámová a Camerata Janáček zahrají pro ostravský hospic

Sešli se, aby pomohli... 2018

Bratři Ebenové, Pavla Flámová a Camerata Janáček vystoupí 18. 9. 2018 od 19 h v Divadle A. Dvořáka v Ostravě. Benefiční koncert Charity Ostrava - Sešli se, aby pomohli... podpoří Hospic sv. Lukáše – zařízení pro lidi v závěru života.

Bratři EbenovéFenomenální pěvkyně Pavla Flámová (roz. Čichoňová) se představí v doprovodu komorního orchestru Camerata Janáček pod vedením Pavla Doležala. Zazní celkem tři kantáty W. A. Mozarta. Se svým aktuálním koncertním programem vystoupí kapela Bratři Ebenové. Vstupenky jsou dostupné v předprodeji.

Celý výtěžek vstupného 13. ročníku benefičního koncertu Charity Ostrava bude využit na podporu Hospice sv. Lukáše v rámci povolené veřejné sbírky. Ostravský hospic poskytuje specializovanou zdravotní péči lidem v závěrečném stádiu života. Poslání hospice vychází z úcty k člověku jako jedinečné a neopakovatelné bytosti, je kladen důraz na důstojné podmínky prožívání závěru lidského života, pokud již byly vyčerpány všechny možnosti léčby. Komplexní rozměr péče zabezpečuje tým lékařů, zdravotních sester, ošetřovatelek, sociálních pracovnic, vyškolených hospicových dobrovolníků i duchovních. V hospici působí také psycholog a celý tým se společně snaží o uspokojení biologických, psychologických, sociálních a duchovních potřeb pacientů služby.

Záštitu nad koncertem převzali František V. Lobkowicz, biskup Diecéze ostravsko-opavské, Tomáš Macura, primátor statutárního města Ostravy a Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje.Koncert bude moderovat Martina Kociánová. Statutárního města Ostrava a Moravskoslezský kraj poskytli pro realizaci koncertu finanční podporu.

„Celý výtěžek vstupného využijeme v rámci povolené veřejné sbírky na podporu běžného provozu charitního Hospice sv. Lukáše, který pro pacienty z Ostravy a širokého okolí poskytuje péči od roku 2007,“ přibližuje účel koncertu ředitel Charity Ostrava Martin Pražák. Získané finanční prostředky přispějí na obnovu opotřebovaného vybavení, jako jsou polohovací postele s antidekubitními matracemi, dávkovače opiátů i na pořízení klimatizačních jednotek do pokojů pacientů nebo zdravotnický materiál. „Srdečně zveme posluchače na mimořádný koncert do jedinečných prostor ostravského Divadla Antonína Dvořáka,“ zve k účasti na benefici ředitel Pražák.

Finanční podporu pro Hospic sv. Lukáše je možné zaslat rovněž na konto povolené veřejné sbírky č. ú. 17000277/0100 s uvedením variabilního symbolu: 11163. Lidi v závěru života lze podpořit také zasláním DMS HOSPICLUKAS 30 (nebo 60, 90) na číslo 87 777. Cena jedné SMS je 30, 60 nebo 90,- Kč, z Vaší pomoci obdrží vybraný projekt 29, 59 nebo 89,- Kč. Více o DMS a možnosti trvalé podpory na: www.darcovskasms.cz

Na koncert zveme širokou veřejnost. Vstupenky jsou dostupné v předprodeji Národního divadla moravskoslezského, Ostravského informačního servisu a dalších informačních centrech měst v regionu nebo přes portál Colosseum Ticket. Podrobné informace o koncertu naleznete na webu: www.ostrava.charita.cz/akce

Koncert je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje. Podpořili jej také firemní partneři. Všem děkujeme za podporu koncertu a služby Hospice sv Lukáše.

Camerata JanáčekPavla Flámová

Partneři koncertu Charity Ostrava

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 
 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

 Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy