Donátoři

Od února letošního roku realizujeme projekt Charitní dům sv. Františka – azylové zařízení pro lidi bez domova a kontaktní místo pro lidi v nouzi podpořeného z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu České republiky a Evropského sociálního fondu. Projekt je zaměřen na rozvoj a zkvalitnění sociální práce s osobami sociálně vyloučenými či ohroženými sociálním vyloučením.  

 Od konce dubna roku 2005 jsme začali realizovat dva projekty, které jsou podpořeny v rámci programu Phare 2003 – Rozvoj lidských zdrojů, tedy z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu České republiky.
Jedná se o projekt Cesta z beznaděje – Rozvoj integračních programů a krizové pomoci pro lidi sociálně vyloučené. Do realizace tohoto projektu je zapojen Charitní dům sv. Zdislavy-azylové zařízení pro matky v tísni, Charitní dům sv. Františka-azylový dům pro lidi bez domova a Charitní sociálně právní poradna a poradna pro ženy a dívky. 

Druhým projektem je projekt Rozvoj komunitních služeb pro osoby se specifickými potřebami žijícími v rehabilitačním areálu v Hrabyni, do jehož realizace je zapojeno Charitní centrum sv. Kláry-komunitní zařízení pro osoby se zdravotním postižením.

Oba projekty jsou realizovány po dobu 15 měsíců. Věříme, že jejich realizací pomůžeme dalším klientům zvládat jejich problémy.

M. Monsportová

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

6. 4. 2020, 14:00 — 31. 8. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

25. 6. 2020, 16:08 — 31. 7. 2020, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 7/2020

24. 9. 2020, 14:00 — 24. 9. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 24. 9. 2020

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy