Díky štědrým dárcům pomůže Tříkrálová sbírka lidem v nouzi v Ostravě

Tříkřálová sbírka v Ostravě-Porubě

Tříkrálová sbírka 2018 přinesla díky štědrosti Ostravanů, obyvatel obcí v okolí a zapojení více než čtrnácti set  koledníků historicky nejvyšší částku 2 097 804 Kč.

Tks_2018_Ostrava-VítkovicePo osmnácté přicházeli Tři králové v podání kolednických skupinek Charity do domácností s požehnáním a přáním pokoje, štěstí a zdraví v novém roce. Přinášeli také symbolické dary v podobě tříkrálových kalendářů a cukrů a díky štědrosti lidí si odnášeli v zapečetěných pokladničkách jejich finanční příspěvky. „Podstatou tříkrálové sbírky je mezilidské obdarování umocněné solidaritou k druhým lidem v nepříznivé životní situaci, kteří i přesto stále jsou lidmi s lidskou identitou a důstojností,“ komentuje význam Tříkrálové sbírky Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava.

Prostředky z veřejné sbírky využije Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra na podporu služeb pro klienty mobilního a lůžkového hospice, mladé lidi ohrožené sociálním vyloučením, lidi bez domova nebo lidi se zdravotním postižením v chráněných dílnách.

Tks_2018_OstravaDíky štědrosti dárců a úsilí dobrovolných koledníků je v roce 2018 shromážděná částka o 384 830 Kč vyšší než v roce 2017. V Ostravě a přilehlých obcích se zapojilo do sbírky tři sta osmdesát tří až čtyř členných skupinek koledníků. „Velice děkuji dobrovolným koledníků a štědrým dárcům za podporu Tříkrálové sbírky 2018, díky níž její finanční přínos v Ostravě proti minulým letům významně vzrostl. Výnos sbírky umožňuje Charitě Ostrava a Charitě sv. Alexandra realizovat potřebné aktivity pro lidi v nouzi,“ děkuje za finanční prostředky a pomoc dobrovolníků ředitel Pražák.

Péče v Hospici sv. Lukáše - zařízení pro lidi v terminálním stádiu životaFinance získané při Tříkrálové sbírce jsou pro Charitu Ostrava a Charitu sv. Alexandra nedílnou součástí financování kvalitních sociálních a zdravotních služeb a možností pro jejich rozvoj. „Dle schválených záměrů využijeme Tříkrálovou sbírku 2018 pro financování rekonstrukce zastaralých rozvodů v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež, na podporu služby Terénní programy pro lidi bez domova, umožní nám spolufinancovat obnovu průmyslové pračky v Hospici sv. Lukáše, podpoří dlouhodobě ztrátové služby Mobilního hospice sv. Kryštofa atd.,“ uvádí oblasti využití Tříkrálové sbírky 2018 Martin Pražák. Přehled využití sbírky je na webu www.ostrava.charita.cz.

Charita sv. Alexandra využije prostředky z Tříkrálové sbírky mimo jiné na obnovu vybavení svých chráněných dílen, ve kterých zaměstnává více než padesát lidí s různými druhy fyzického postižení – např. sluchu, zraku, pohybového ústrojí, ale také lidi s duševním onemocněním. Aktivity Charity sv. Alexandra se zaměřují především na pomoc lidem, kteří ze zdravotních důvodů nemohou pracovat v běžném provozu a nacházejí své uplatnění v chráněných dílnách. Charita sv. Alexandra je v našem regionu jedním z největších zaměstnavatelů osob se zdravotním postižením.

Na Ostravsku sbírku organizovala Charita Ostrava společně s Charitou sv. Alexandra. Z celkově vybrané částky 2 097 804 Kč je 65 % (celkem 1 363 573 Kč) určeno na financování předem stanovených a schválených projektů pro lidi v nouzi v Ostravě. Zbývajících 35 % z částky bude použito na tyto aktivity: regionální projekty Diecézní charity ostravsko-opavské, např. nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociální poradenství, sociálně aktivizační služby (15 %), dlouhodobé rozvojové projekty Charity v zahraničí, např. Ukrajina, Etiopie, Filipíny (10 %), pomoc Charity Česká republika při mimořádných událostech - povodně, zemětřesení, apod. v rámci ČR nebo zahraničí (5 %), organizační náklady republikového pořadatele sbírky – Charity ČR (5 %). Do Tříkrálové sbírky mohou dárci přispět v průběhu celého roku formou dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90) zaslané na číslo 87 777.

„Tříkrálovou sbírku můžeme uskutečňovat jen díky dobrým mezilidských vztahům, vzájemné solidaritě a nezištnosti dobrovolníků, dárců a mnoha dalších zapojených lidí. Všem patří velké poděkování a pro koledníky připravujeme zábavný program díky spolupráci s Cirkusem Trochu jinak  a Dolní oblastí Vítkovice. Proběhne i společné bruslení na Zimním stadionu Sareza,“ uvádí Veronika Curylová, koordinátorka sbírky a dobrovolníků v Charitě Ostrava.

Všem lidem, kteří se jakkoli podíleli na úspěšné realizaci Tříkrálové sbírky 2018, děkujeme!

Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

23. 1. 2018, 15:47 — 13. 12. 2018, 23:59

Nebojte se pečovat - kurzy

21. 9. 2018, 23:00 — 31. 10. 2018, 23:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 10/2018

10. 11. 2018, 08:00 — 10. 11. 2018, 18:00

Národní potravinová sbírka  - 10. 11. 2018

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

 Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy