DCHOO vyčlenila půl milionu korun pro pomoc postiženým povodní

Povodeň 2010 - CHD sv. VáclavaSeverní Moravu po necelém roce opět zasáhly ničivé povodně a uvedly v pohotovost jak obyvatele a krizové štáby, tak také pracovníky humanitárních organizací. Diecézní charita ostravsko-opavská vyčlenila na pomoc při odstraňování následků těchto povodní půl milionu. K dispozici dala také své sbírkové konto, využít lze také DMS.

Severní Moravu po necelém roce opět zasáhly ničivé povodně a uvedly v pohotovost jak obyvatele postižených a ohrožených oblastí a krizové štáby obcí, ale také pracovníky humanitárních organizací.
Situace v kraji se mění hodinu od hodiny, v některých městech byly postižené části evakuovány, v jiných se na potencionální evakuaci připravují, jinde hladina řek od poledne poklesla, téměř všude však stále prší. Situaci mají pod kontrolou sbory hasičů. Na řešení situace se připravují také humanitární organizace, jejichž role je nezastupitelná především poté, co voda opadne.

Pracovníci Diecézní charity ostravsko-opavské a oblastních charit jsou v kontaktu s několika místními krizovými štáby a s krizovým štábem HZS MSK. „Situaci ve spolupráci s našimi spolupracovníky v jednotlivých pobočkách Diecézní charity ostravsko-opavské průběžně monitorujeme a vyhodnocujeme a jsme připraveni pomoci obětem těchto povodní s odstraňováním následků této nelehké situace. Pro zajištění bezprostřední pomoci jsme uvolnili finanční prostředky ve výši 500 tis. Kč.“, uved ředitel DCHOO Mgr. Lukáš Curylo.

Povodeň 2010 - CHD sv. VáclavaZasaženo zvýšenou hladinou spodní vody byl CHD sv. Václava - domov pokojného stáří v Ostravě-Heřmanicích. "Vytopené jsou suterénní prostory, kde provozujeme kuchyň, prádelnu, je zde zázemí údržby" přibližuje situaci Marie Monsportová, vedoucí útvaru služeb sociální péče Charity Ostrava. "Budeme hledat finance, abychom mohli zázemí domu, který slouží pro 58 seniorů, co nejdříve obnovit" doplňuje Monsportová. Charita Ostrava se připojuje k Diecézní charitě Ostravsko-opavské nabídkou přechodného ubytování, poskytnutím materiální a finanční pomoci.

Povodeň 2010 - CHD sv. VáclavaMimo půlmilionu korun uvolněných z vlastních zdrojů dala Diecézní charita ostravsko-opavská k dispozici na pomoc postiženým touto povodní své sbírkové konto. Své příspěvky můžete zasílat na č. ú. 501 500 3434/5500, var. symbol: 333. Lze využít také formu dárcovských sms, a sice zasláním sms ve tvaru DMS POVODNE2010 na telefonní číslo 87 777. Cena DMS je 30,- Kč.

Hlavním koordinátorem povodňové pomoci za Diecézní charitu ostravsko-opavskou je Filip Habrman - 599 525 955, 737 245 480, filip.habrman@caritas.cz. Další humanitární pracovník DCHOO operuje přímo v terénu v oblasti Petrovic u Karviné. Na webových stránkách www.dchoo.caritas.cz vznikl odkaz Povodně 2010, kde Vás budeme průběžně informovat o našich aktivitách a potřebách.

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

6. 4. 2020, 14:00 — 31. 8. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

25. 6. 2020, 16:08 — 31. 8. 2020, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 7-8/2020

24. 9. 2020, 14:00 — 24. 9. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 24. 9. 2020

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy