Co poskytuje Charita Ostrava lidem bez domova

Charitní dům sv. Benedikta Labre - nízkoprahové denní centrum

Charita Ostrava poskytuje různé sociální služby pro lidi bez domova celoročně, v zimním období kapacitu služeb dle potřeby navyšujeme. V chladných dnech s teplotami pod 0 st. budeme otvírat bezplatné nízkoprahové zimní noční centrum.

Služby Charity Ostrava pro lidi bez domova jsou poskytovány s finanční podporou Statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje a dalších donátorů. Služby v Charitním domě sv. Benedikta Labre podporuje Evropská unie prostřednictvím Operačního program zaměstnanost a Integrovaného regionálního operačního programu

Přehled poskytovaných sociálních služeb Charity Ostrava pro lidi bez domova:

CHARITNÍ DŮM SV. BENEDIKTA LABRE
Erbenova 741/49, Ostrava-Vítkovice
tel.: 599 526 909, 731 625 788

Charitní dům sv. Benedikta Labre - terénní programyZde jsou zajišťovány služby:
- terénní programy, všední dny 8-16 h (kontakt na soc. pracovníky: 733 444 069, 733 444 059, )
- nízkoprahové denní centrum
, všední dny 9-15 h, kapacita 40 osob (zdarma)
- nízkoprahové noční zimní centrum (krizová noclehárna - otevřena pouze v době déletrvajícího chladného období s teplotou pod 0 st.), pondělí - neděle 20-7 h, kapacita bude přizpůsobena náhradním prostorám, předpokládáme 30 osob (muži, ženy). Služba je poskytována zdarma.

CHARITNÍ DŮM SV. FRANTIŠKA
Sirotčí 683/41, Ostrava-Vítkovice
tel.: 599 527 496

Charitní dům sv. Františka - noclehárnaZde jsou zajišťovány služby:
- noclehárna, pondělí - neděle, 18:30-7:30 h, kapacita 26 lůžek (nouzově 30), 10 tzv. volných židlí (40 Kč/noc; 3 noclehy měsíčně zdarma)
- azylový dům, pondělí - neděle, kapacita 42 lůžek (130 Kč/den)

CHARITNÍ DŮM SV. ZDISLAVY
Kapitolní 1475/14, Ostrava-Zábřeh
tel.: 599 527 494

Charitní dům sv. Zdislavy - azylový dům pro matky s dětmiZde jsou zajišťovány služby:
- azylový dům pro matky s dětmi, pondělí - neděle, kapacita 9 matek, 15 dětí (80 Kč/den, matka, 40 Kč/den dítě)

CHARITNÍ STŘEDISKO SV. LUCIE
Erbenova 486/48, Ostrava-Vítkovice
tel: 553 034 170

zajišťuje služby:
- sociální rehabilitace (startovací byty), kapacita 45 bytů
- sociální rehabilitace (tréninkové prostory), nácvik dovedností potřebných pro samostatný život

ŠATNÍK CHARITY OSTRAVA
Jeremenkova 154/8, Ostrava-Vítkovice
tel.: 553 034 198, 603 247 707, otevírací hodiny - na webu služby

V Šatníku Charity Ostrava se shromažďuje darované ošacení a obuv od dárců a tato pomoc je předávána lidem v nouzi, především lidem bez domova.
Aktuální potřeby darů - zima 2019/2020: prosíme dárce jen o pánské ošacení: podzimní a zimní bundy, nedostatkové jsou rifle, ponožky a spodního prádlo (boxerky, spodky). Potřebné jsou také batohy, spacáky, a tenké deky. Děkujeme!

 

Charita Česká republika zajišťuje prostřednictvím lokálních Charit služby pro lidi bez domova v rámci dalších měst v republice. Adresy nízkoprahových center, nocleháren a azylových domů naleznete v adresáři na webu www.charita.cz

Více o možnostech podpory lidí bez domova =>

Za materiální i finanční podporu služeb pro lidi bez domova velice děkujeme!

 

Projekty jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

  Statutární město Ostrava        Moravskoslezský krajLogo OPZ barevnéSociální služba Charitní dům sv. Benedikta Labre - terénní programy je financována Evropskou unií v rámci realizace projektu "Zřízení a rozvoj sociální služby terénní programy".

 

Logo dotačního programu EU-MSKProjekty „Podpora služeb sociální prevence“ jsou realizovány s finanční podporou Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu v letech 2017–2020.

 

Logo link programu IROP_CZProjekt "Rozvoj a optimalizace sociálních služeb v Charitním domě sv. Benedikta Labre pro lidi bez domova"je financován Evropskou unií.

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

6. 4. 2020, 14:00 — 31. 12. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

8. 9. 2020, 17:00 — 10. 11. 2020, 09:00

Kurz výtvarných technik Ostrava !!! - výstava obrazů

2. 10. 2020, 15:08 — 31. 10. 2020, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 10/2020

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy