Chudoba v nás a kolem nás

Spotřeba ve vyspělém světěChudoba je stále součástí života lidské společnosti. Armáda spásy a Charita Ostrava ve spolupráci s dalšími organizacemi poskytujícími v ostravském regionu sociální služby chce tento fakt připomenout při Happeningu na Masarykově náměstí v Ostravě ve středu 14. října 2009 od 15.00 h do 17.00 h a při dalších akcích v rámci Mezinárodního dne za vymýcení chudoby.

V řadě evropských zemí se v rámci Mezinárodního dne za vymýcení chudoby vyhlášeného OSN od roku 1993 na 17. říjen pořádají setkání osob sociálně vyloučených, pracovníků neziskových organizací a významných státních a místních politiků s veřejností, aby diskutovali o problému chudoby, sociálního vyloučení a lidské důstojnosti. V azylovém domě Armády spásy je v čtvrtek 15. 10. od 18.00 h připraveno setkání U společného ohně. Zapálený oheň bude uživatele azylových domů z regionu, pozvané zástupce statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje symbolicky spojovat s účastníky podobných akcí v celé Evropě. „Na Ostravsku pomáháme potřebným již sedmnáct let. Rádi bychom připomněli široké veřejnosti, že chudoba není vzdáleným pojmem, ale je i v našem kraji. Opravdu není těžké přijít o zaměstnání, domov, někdy i o své nejbližší…“ říká Jan F. Krupa, oblastní ředitel Armády spásy.

„Ve středu 14. 10. mezi 15 a 17 h chystáme v Ostravě na Masarykově náměstí happening, jehož cílem je upozornit na aspekty chudoby, které jsou přítomny nejen v zemích rozvojového světa, ale i v evropských státech a v ČR.“ zve širokou veřejnost na akci Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava. Kromě osobností veřejného života, představitelů měst i zaměstnanců úřadů se zde představí mnoho poskytovatelů sociálních služeb: Armáda spásy, Centrum sociálních služeb Ostrava, Česko proti chudobě, Diakonie ČCE, Charita Ostrava, Slezská Diakonie. Na happeningu zahrají skupiny O5 & Radeček a ADOBRE. Speciální program zajišťuje Divadlo Ježek a Čížek v podobě bezdomoveckých etud. Kolemjdoucím bude také nabízena „bezdomovecká“ polévka, pro děti a mládež připraví studenti v rámci kampaně Česko proti chudobě hry, kterými se baví děti v rozvojovém světě. Záštitu nad happeningem převzal hejtman Moravskoslezského kraje pan Ing. Jaroslav Palas.

Podle údajů zpracovaných MPSV z května 2008 a na základě šetření ČSÚ je v ČR ohroženo chudobou asi osm procent obyvatel, přičemž do kategorie sociálně slabých spadají osoby s měsíčním příjmem nižším než 7 143 Kč. Kdyby však neexistoval systém vyplácení důchodů a sociálních dávek, žilo by pod hranicí chudoby 39 procent lidí, upozorňuje materiál MPSV. „Pro objektivní zhodnocení dopadů globální krize chybí zatím sociální analýzy, ovšem za poslední období jsme zaznamenali v našich službách nárůst počtu osob bez přístřeší. Za první pololetí 2009 využilo služeb noclehárny o 56% více nových klientů než v roce 2008“ přibližuje aktuální situaci Mgr. Vojtěch Curylo z Charity Ostravy.

Spotřeba v rozvojovém světěPro pochopení existence chudoby je zajímavý údaj z Human development report OSN z roku 1998, který uvádí, že nejbohatší pětina světové populace zkonzumuje neuvěřitelných 86 procent všeho zboží a služeb, zatímco nejchudší pětina zkonzumuje 1 procento. Problémem tedy není produkce např. potravin, ale jejich distribuce. Odpovědí každého z nás může být reakce na výzvu kampaně Česko proti chudobě: “Odpovědná spotřeba spočívá v tom, že spotřebováváme jen to, co opravdu potřebujeme. Odpovědným nakupováním pomáháme změnit svět. Nemůžeme přímo vidět podmínky, za nichž námi užívané výrobky vznikají. Ale máme možnost volby“.

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

6. 4. 2020, 14:00 — 31. 8. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

25. 6. 2020, 16:08 — 31. 8. 2020, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 7-8/2020

24. 9. 2020, 14:00 — 24. 9. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 24. 9. 2020

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy