Chodník do nebe na podporu Hospice sv. Lukáše

Chodník do nebe na podporu Hospice sv. Lukáše

Zlepšit možnost využívání zahrady pro klienty Hospice sv. Lukáše si klade za cíl kampaň Chodník do nebe. Úprava povrchu chodníků v hospicové zahradě zámkovou dlažbou umožní její plnohodnotné využívání klienty v závěru života, kteří se mohou pohybovat pouze na kolečkové posteli nebo invalidním vozíku.

Leták - Chodník do nebeChodníky ve vnitřním areálu zahrady Hospice sv. Lukáše jsou v současné době v nevyhovujícím stavu. Sypký štěrkový materiál neumožňuje klientům, kteří jsou trvale upoutáni na kolečkovém lůžku nebo se pohybují pouze na invalidním vozíku, plnohodnotné využívání zahrady. Položení zámkové dlažby umožní klientům trávit více času ve venkovních prostorách Hospice, což přispěje ke kvalitě prožívání jejich života.

Cena za položení 1 m2 nového chodníku je dle kalkulace 200 Kč/m2. Rekonstrukce chodníků v zahradě Hospicesv. Lukáše byla podpořena grantem Nadace ČEZ, na spolufinancování projektu nám schází částka 90 000 Kč. Podporu lze uskutečnit na konto veřejné sbírky Charity Ostrava nebo prostřednictvím webu a zabezpečeného on-line platebního systému Darujme.cz.; č. účtu: 107-5210720287/0100, variabilní symbol: 11163 a poznámkou „chodník do nebe“. K daru je možné uzavřít darovací smlouvu nebo vystavit Potvrzení o přijetí daru pro daňové účely.

Kontakt: Bc. Martina Hluchníková, fundraiser, lektor, mob.: 739 323 933, e-mail: martina.hluchnikova@charita.cz

 

Ke stažení: informační leták kampaně Chodník do nebe

Grant v hodnotě 150 tis. Kč poskytla na rekonstrukci zpevněných ploch v zahradě Hospice sv. Lukáše Nadace ČEZ. Díky grantu budeme moci upravit v současné době nezpevněný povrch chodníků v hospicové zahradě zámkovou dlažbou, což umožní plnohodnotné využívání zahrady klienty v závěru života, kteří se mohou pohybovat pouze na kolečkové posteli nebo invalidním vozíku. Děkujeme Nadaci ČEZ za poskytnutou finanční podporu.

 

S dárci Charita Ostrava spolupracuje grantu „Komplexní program rozvoje hospicové péče v Charitě
Ostrava“
financovaného z Programu česko-švýcarské spolupráce administrovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR.

 

Projekt „Komplexní program rozvoje hospicové péče v Charitě Ostrava“
byl podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Program švýcarsko-české spolupráce                     Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

1. 6. 2021, 14:00 — 31. 12. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

19. 8. 2021, 16:16 — 30. 9. 2021, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 9-2021

14. 9. 2021, 17:00 — 30. 11. 2021, 19:00

Královské město Marrákeš - vernisáž - 14. 9. 2021

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy