Charitní dům sv. Alžběty slaví 15 let od založení

Pozvánka - 15. výročí CHD sv. AlžbětyCharitní dům sv. Alžběty oslaví 15. výročí od svého otevření v roce 1995. U této příležitosti se na 7. září 2010 připravuje pro uživatele a příznivce této služby pro seniory mše sv., povídání s projekcí o sv. Alžbětě Durynské a společenské setkání s hudeckou muzikou Šlahorek.

V CHD sv. Alžběty jsou poskytovány dvě sociální služby:

- posláním Charitního domu sv. Alžběty - zařízení pro přechodný pobyt seniorů v Ostravě je přechodné, ale důstojné, profesionální a přívětivé zabezpečení v situaci, kdy uživatelé potřebují zajištění nepřetržité péče.

- posláním Denního centra pro seniory je podpořit seniory a lidi se zdravotním postižením při zajišťování jejich osobních potřeb v době, kdy o ně nemohou pečovat rodinní příslušníci nebo jiné blízké osoby. Tak mohou zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí.

Oslavy v domě sv. Alžběty v Ostravě-Mariánských Horách se 46 lůžky a s kapacitou denního centra pro 10 lidí začnou od 10 h. Buďte srdečně zváni k účasti!

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

8. 9. 2020, 17:00 — 10. 11. 2020, 09:00

Kurz výtvarných technik Ostrava !!! - výstava obrazů

8. 9. 2020, 22:41 — 30. 9. 2020, 22:41

Program v Charitním středisku Gabriel - 9/2020

22. 10. 2020, 14:00 — 22. 10. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 22. 10. 2020

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy