Charitní dům pro seniory zkvalitní a rozšíří služby

Tisková konference a žehnání k zahájení rekonstrukcí domovů pro seniory z Programu ŠČ spolupráce

Projekt Charity Ostrava zaměřený na rekonstrukci zařízení pro přechodný pobyt seniorů s názvem „Zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v Charitním domě sv. Alžběty" byl podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce. Cílem je zkvalitnění ubytování seniorů, zavedení nových metod sociální práce, zlepšení možností využívání zahrady a zvýšení kapacity denního centra pro seniory.

Tisková konference a žehnání k zahájení rekonstrukcí domovů pro seniory z Programu ŠČ spolupráceGrant ve výši 15,5 mil. Kč jsou na rekonstrukci charitního domu a související aktivity Charitě Ostrava poskytnuty Švýcarskem v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce administrovaného Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem financí ČR. Jednotlivé aktivity projektu zahájeného v listopadu 2012, se budou uskutečňovat až do prosince 2015. „Stavba je předána dodavatelské firmě a v následujícím období chceme rekonstrukcí docílit snížení počtu lůžek na pokojích pro seniory, vytvořit nové zázemí pro službu denní centrum pro seniory s navýšením kapacity z deseti na patnáct uživatelů, a vytvořit zázemí pro terapeutické aktivity včetně vybudování tzv. zahrady smyslů, kterou budou moci plnohodnotně využívat i senioři se zdravotním postižením“ představuje záměry projektu ředitel Charity Ostrava Martin Pražák.

Tisková konference a žehnání k zahájení rekonstrukcí domovů pro seniory z Programu ŠČ spolupráceUskutečnění rekonstrukce charitního domu a zahrady umožní rozšíření využití terapeutických metod sociální práce. Trénink paměti, gardenterapie pohybové a relaxační terapie přispějí ke kvalitě prožívání života seniorů v obou poskytovaných sociálních službách v Charitním domě sv. Alžběty - zařízení pro přechodný pobyt seniorů i v denním centru pro seniory. „Dosud jsme terapie mohli využívat jen v omezeném rozsahu, proto si velmi ceníme poskytnuté podpory, díky které se zvýší jednak kvalita ubytování klientů a jednak vznikne zázemí pro širší uplatňování aktivizačních metod v sociální práci. Zahradu charitního domu mohli klienti využívat jen minimálně, proto vznik relaxačně-terapeutické zahrady, která bude zohledňovat zdravotní omezení seniorů, významně přispěje ke kvalitě jejich života. Speciální vyvýšené záhony umožní seniorům a lidem na vozíčku, pěstovat zeleninu, trvalky nebo bylinky a tím rozvíjet jejich smysly“ charakterizuje přínos projektu Jindřich Čáp, vedoucí Charitního domu sv. Alžběty v Ostravě-Mariánských Horách.

Tisková konference a žehnání k zahájení rekonstrukcí domovů pro seniory z Programu ŠČ spolupráceMinisterstvo financí v pozici Národní koordinační jednotky pro Program švýcarsko-české spolupráce v současné době dohlíží na realizaci sub-projektů v rámci 6 blokových grantů a fondů a na 29 individuálních projektů, ze kterých je 10 přímo zaměřených na oblast sociální problematiky. „Je velmi potěšující sledovat zahájení stavebních prací v rámci projektů zaměřených na rekonstrukci charitních domů Sv. Václava a Sv. Alžběty. Díky finanční podpoře ze Švýcarska tak dojde ke zkvalitnění péče o seniory a rozšíření poskytovaných sociálních služeb, což povede ke zlepšení samotného života seniorů“ hodnotí přínos Programu švýcarsko-české spolupráce Hana Pátrová z Centra pro zahraniční pomoc Ministerstva financí.

„Z pohledu statutárního města Ostravy a procesu komunitního plánování sociálních služeb jsou služby domovů pro seniory – Charitní dům sv. Václava a Charitní dům sv. Alžběty - důležitou součástí sítě sociálních služeb v Ostravě.  V obou službách je k dispozici 102 míst, které využilo v roce 2013 celkem 164 klientů, přičemž SMO podpořilo obě služby v rámci dotace částkou 6 300 tisíc Kč.  Rozšiřování nabídky nových metod práce a přibližování podmínek běžnému způsobu života prostřednictvím „zahradní terapie“ vnímáme jako velmi dobrý počin na cestě ke zvyšování kvality stávající nabídky sociálních služeb“ hodnotí přínos rekonstrukcí Jaroslava Rovňáková, vedoucí odboru sociálních věcí, sportu, školství a volnočasových aktivit Magistrátu města Ostravy.

Děkujeme za poskytnutou podporu z Programu švýcarsko-české spolupráce administrovaného Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem financí ČR ve výši 15 518 335 Kč na zkvalitnění sociální služby Charity Ostrava pro seniory.

 

Projekt "Zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v Charitním domě sv. Alžběty"
byl podpořen
z Programu švýcarsko-české spolupráce.
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

Program švýcarsko-české spolupráce

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

16. 11. 2020, 17:10 — 30. 1. 2021, 23:59

Můj svět - 13. ročník fotosoutěže Charity Opava

25. 11. 2020, 22:00 — 24. 1. 2021, 23:59

Tříkrálová sbírka 2021 v Ostravě a okolí

28. 1. 2021, 14:00 — 28. 1. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 28. 1. 2021

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy