Charita Ostrava otevře služby veřejnosti

Dny otevřených dveří 2019

Dny otevřených dveří, seminář pro pečující, výstavy obrazů a fotografií nabídne v únoru pro veřejnost Charita Ostrava. Pomoc lidem v nouzi v nouzi především na Ostravsku a v okolí Charita Ostrava poskytuje od roku 1991.

„Nabízíme veřejnosti možnost nahlédnout do zázemí a seznámit se s poskytovanými službami v  azylových domech, domovech pro seniory, charitním hospici a dalších sociálních a zdravotních službách Charity Ostrava“ zve na připravované dny otevřených dveří ředitel ostravské Charity Martin Pražák. Dny otevřených dveří u příležitosti 28. výročí vzniku Charity Ostrava proběhnou ve středu 13. 2. a čtvrtek 14. 2 2019 v době od 9 do 17 h.

Charitní dům sv. Zdislavy - azylový dům pro matky s dětmiPosláním poskytovaných sociálních a zdravotní služeb Charitou Ostrava je profesionální pomoc lidem v obtížných životních situacích. „Celkem 21 registrovaných služeb zahrnují terénní programy, osobní asistenci, poradenství, nízkoprahová centra, pobytové služby pro seniory i lidi bez domova nebo lůžkovou zdravotní hospicovou péči pro lidi v terminálním stádiu života“ vyjmenovává spektrum charitních služeb ředitel Pražák. Kromě bezmála čtyřstovek zaměstnanců a externistů se do realizace služeb zapojují také dobrovolníci, kteří mohou najít smysluplné využití svého času v rozhovorech, doprovodech, společenských hrách a dalších aktivitách s klienty služeb. Dobrovolníci jsou organizování ve dvou dobrovolnických centrech, přičemž pro zapojení se do pomoci v Hospici sv. Lukáše jsou zájemci připravováni v odborném kurzu.

Pro lidi, kteří pečují o svého nemocného blízkého v domácím prostředí, Charita Ostrava pravidelně připravuje v rámci aktivit Charitní hospicové poradny a Mobilního hospice sv. Kryštofa bezplatný seminář „Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí“. Profesionální zdravotní sestry předávají zkušenosti, jak se nemocnému člověku podává strava, tekutiny a léky, jak se provádí osobní hygiena či polohování apod. Seminář probíhá vždy jednou měsíčně, aktuální termíny konání jsou 21. 2. a 21. 3. 2019 od 14.00 h v budově Hospice sv. Lukáše.

Výstava obrazů s názvem Mezi realitou a fantazií autora Karla Ovčaří bude zahájena vernisáží
7. 2. 2019 od 10 h v charitní galerii G v Charitním středisku Gabriel - komunitním centrum pro seniory v Ostravě-Zábřehu. Výstava bude přístupná veřejnosti každý všední den 8 - 16 h do 30. 4. 2019. Vernisáž fotografií s názvem Přírodní scenérie autorky Hany Papežové se rámci Dnů otevřených dveří uskuteční v Charitním domě sv. Václava - domově pokojného stáří v Ostravě-Heřmanicích. Vernisáž se koná 13. 2. 2019 od 10 h, výstava bude přístupná veřejnosti každý všední den 8 - 16 h do 31. 3. 2019. Srdečně zveme na obě kulturní akce, které zároveň přispějí ke zpříjemnění prostředí obou sociálních služeb pro jejich uživatele.

Charitní dům sv. Benedikta Labre - nízkoprahové denní centrum„Klientům Charity Ostrava chceme nabízet kvalitní a profesionální sociální a zdravotní služby, vnímáme však také dlouhodobou potřebu informovat, vzdělávat, být transparentní a tak přispívat k určité osvětě v oblasti nahlížení na lidi v nouzi a možnostech pomoci lidem, kteří řeší obtížnou životní situaci“ doplňuje pozvání na akce Charity Ostrava pro veřejnost ředitel Martin Pražák.

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

6. 4. 2020, 14:00 — 31. 12. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

8. 9. 2020, 17:00 — 10. 11. 2020, 09:00

Kurz výtvarných technik Ostrava !!! - výstava obrazů

2. 10. 2020, 15:08 — 31. 10. 2020, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 10/2020

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy