Biskup udělil ocenění za obětavou službu pro diecézi

Ocenění biskupa Mons. F. V. Lobkowicze

Na slavnost sv. Hedviky 16. října udělil ostravsko-opavský biskup František V. Lobkowicz 24 ocenění za obětavou službu pro diecézi. Mezi oceněnými osobnostmi jsou také tři dlouholeté pracovnice Charity Ostrava.

Pamětní list s poděkováním, medaili sv. Hedviky a červenou růži přijali ocenění jako poděkování za dlouholetou a nezištnou službu pro diecézi. Nominace kandidátů vzešly z jednotlivých děkanátů a Charit, celkový přehled je publikován v reportáži na webu Biskupství ostravsko-opavského.

Blahopřejeme k získání ocenění kolegům z Charity Ostrava, děkujeme za jejich práci a přejeme jim mnoho sil pro jejich další pomoc potřebným lidem:

Marie Lindovská
Cena biskupa 2017ZA PŘÍNOS KE SLUŽBĚ CHARITY OSTRAVA
V Charitním středisku sv. Alžběty pracuje paní Marie Lindovská jako ošetřovatelka i jako pracovník v sociálních službách od roku 1997. Zajišťuje pomoc seniorům, často postiženým některým typem demence, a s dalšími pracovníky se podílí na zajišťování jejich základních potřeb a individuálních aktivizací. Obětavě pomáhá a podporuje ty, kteří v obtížné životní situaci nemohou zůstat ve svém domácím prostředí a potřebují soustavnou péči. Paní Marie je svědomitou, aktivní a spolehlivou ženou. Její dvacetiletá služba i její osobnost je důležitou součástí Charity Ostrava.

 

Jana Vůjtková
ZA PŘÍNOS KE SLUŽBĚ CHARITY OSTRAVACena biskupa 2017
Více jak dvacet let je paní Jana zaměstnankyní Charity Ostrava. Do Charitního střediska sv. Alžběty nastoupila v roce 1996, kde nejprve zajišťovala pomocné a úklidové práce. Od roku 2000 slouží jako pečovatelka a později také jako pracovník v sociálních službách. V pobytové službě střediska se obětavě věnuje seniorům a lidem dlouhodobě nemocným. V jejich nelehké situaci se stará o jejich nezbytné životní potřeby, poskytuje jim pomoc a potřebnou podporu. Její osobnost naplněná entuziasmem je důležitou součástí týmu Charity Ostrava.

 

Libuše Siudová
ZA PŘÍNOS KE SLUŽBĚ CHARITY OSTRAVACena biskupa 2017
V Charitě Ostrava působí paní Libuše přes dvacet let. Nejprve v Charitním domě sv. Veroniky v Paskově, kde se starala o lidi s onkologickým onemocněním, v roce 2007 přešla do Hospice sv. Lukáše jako ošetřovatelka osob v terminálním stadiu nemoci. Zajišťuje jejich základní životní potřeby, poskytuje terapeutickou pomoc. Obětavě pomáhá lidem v závěru života, vždy naplněná pochopením, vnímavostí a ochotou být tu pro druhé. Její služba je velkým přínosem pro kvalitu poskytovaných služeb Charity Ostrava.

 

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

13. 11. 2018, 17:00 — 30. 12. 2018, 17:00

Severní Irsko - vernisáž - 13. 11. 2018

22. 11. 2018, 11:46 — 31. 12. 2018, 23:59

Program v Charitním středisku Gabriel - 12/2018

30. 11. 2018, 12:24 — 14. 1. 2019, 23:59

Tříkrálová sbírka 2019

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

 Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy