Benefice pro lidi bez domova

Benefice pro lidi bez domovaV ostravském kostele Sv. Václava 20. září 2011 podpořily lidi bez domova úžasné výkony klezmerové kapely SIMCHA, vokálního sboru CANTICUM NOVUM a violoncellisty JIŘÍHO HANOUSKA za účasti mnoha návštěvníků koncertu a diváků přímého přenosu TV NOE.

Benefice pro lidi bez domova 20-9-2011Celkový výtěžek z prodaných vstupenek je 8 350,- Kč a dalších 14 526,- Kč se vybralo prostřenictvím DMS. Peníze putují na konto povolené veřejné sbírky, č. ú. 43-7286460257/0100, VS 11147 a VS 11145 na financování rekonstrukce Charitního domu sv. Františka azylového domu a noclehárny a rekonstrukce Charitního domu sv. Benedikta Labre - nízkoprahového denního centra. Podpořit lidi bez přístřeší a vychutnat si zajímavý hudební mix přišlo okolo 150 návštěvníků a čestných hostů.

Benefice pro lidi bez domova 20-9-2011Večerem pod záštitou ostravsko-opavského biskupa Mons. Františka V. Lobkowicze provedl Vojtěch Curylo z Charity Ostrava. Poděkování patří především umělcům za dechberoucí výkony a také finančním i mediálním partnerům benefice, bez které by se akce nemohla uskutečnit. Speciální poděkování za spolupráci patří TV NOE, televizi dobrých zpráv, která zrealizovala přímý přenos koncertu a pro zájemce, kteří koncert nestihli, připravuje reprízy (www.tvnoe.cz).

Děkujeme všem návštěvníkům
koncertu i divákům přenosu za účast a podporu!

Benefice pro lidi bez domova 20-09-2011      Benefice pro lidi bez domova 20-09-2011      Benefice pro lidi bez domova 20-09-2011       Benefice pro lidi bez domova 20-09-2011
Benefice pro lidi bez domova 20-09-2011Benefice pro lidi bez domova 20-09-2011Benefice pro lidi bez domova 20-09-2011Benefice pro lidi bez domova 20-09-2011Benefice pro lidi bez domova 20-09-2011
           
Partneři koncertu:
ArcelorMittal Ostrava
Fórum dárců / Czech Donors Forum, o. s.
HPF Clean, s. r. o.
OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, o. s.
Ostravské stavby, a. s.
Program Ostravsko - NAKLADATELSTVÍ MISE, s. r. o.
Revírní bratrská pokladna
Římskokatolická farnost Moravská Ostrava
UniCredit Leasing CZ, a. s.
VELA CZECH, s. r. o.

Za mediální podporu děkujeme zejména TV NOE, ČESKÉMU ROZHLASU OSTRAVA a Programu Ostrava.

Partneři benefice

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

6. 4. 2020, 14:00 — 31. 8. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

25. 6. 2020, 16:08 — 31. 7. 2020, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 7/2020

24. 9. 2020, 14:00 — 24. 9. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 24. 9. 2020

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy