Benefice pro lidi bez domova

Plakát - benefice 20. 9. 2011

V ostravských charitních domech pro lidi bez domova došlo při rekonstrukcích ke zlepšení podmínek pobytu a rozšíření kapacity sociálních služeb. Benefice pro lidi bez domova pořádaná Charitou Ostrava 20. září 2011 od 20 h přispěje v rámci veřejné sbírky k dofinancování těchto investic.

Na podporu lidí bez domova zahraje v ostravském kostele Sv. Václava klezmerová kapela SIMCHA, vokální sbor CANTICUM NOVUM a violoncellista JIŘÍ HANOUSEK. Koncert bude v přímém přenosu a reprízách vysílat TV NOE.

Celý výtěžek vstupného (100 Kč/vstupenka, 50 Kč/sleva pro studenty, ZTP, ZTP/P a seniory; děti do 12 let zdarma) bude v rámci povolené veřejné sbírky využit na dofinancování rekonstrukcí
Charitního domu sv. Františka - azylového domu a noclehárny a Charitního domu sv. Benedikta Labre - nízkoprahového denního centra pro lidi bez přístřeší. Případnou finanční pomoc je možné zaslat na konto veřejné sbírky
43-7286460257/0100 nebo realizovat formou dárcovské SMS ve tvaru DMS AZYLFRANTISEK na čísle 87 777.

Záštitu nad koncertem převzal ostravsko-opavský biskup František Václav Lobkowicz. Režijní náklady koncertu budou pokryty za podpory partnerů. Vstupenky je možné zakoupit nebo rezervovat v Charitě Ostrava, Kořenského 17, Ostrava-Vítkovice nebo na tel. 731 625 853. Další informace na webu www.ostrava.caritas.cz.

V Charitním domě sv. Františka – azylovém domě a noclehárně na ul. Sirotčí 41 v Ostravě-Vítkovicích jsou poskytovány sociální služby lidem bez přístřeší v obtížené životní situaci. Rekonstrukce domu proběhla v roce 2010 a kromě zlepšení technického stavu budovy se zvýšila také o 8 lůžek kapacita azylového domu a o 6 lůžek kapacita služby noclehárna. Projekt byl financován z evropských fondů prostřednictvím Regionálního operačního programu Moravskoslezsko se spoluúčastí Charity Ostrava.

V minulém roce proběhla také částečná rekonstrukce v objektu Charitního domu sv. Benedikta Labre, kde Charita Ostrava provozuje nízkoprahové denní centrum pro lidi bez přístřeší. V centru na ul. Lidická 54
v Ostravě-Vítkovicích mohou ženy i muži bez domova uspokojit své základní lidské potřeby – nasycení, hygieny, ošacení, ale využít i sociálního poradenství směřujícího k řešení nepříznivé sociální situace. V roce 2010 těchto služeb využilo 621 lidí.
V chladných zimních obdobích je v centru poskytována možnost nouzového přenocování v zimním nízkoprahovém nočním centru jako ochrana před umrznutím. V objektu bylo rekonstrukcí dosaženo zlepšení podmínek pro pobyt lidí bez přístřeší především díky zateplení, vybudování sociálního zařízení, vytápění, rozšíření nízkoprahové noclehárny.

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

6. 4. 2020, 14:00 — 31. 8. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

25. 6. 2020, 16:08 — 31. 7. 2020, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 7/2020

24. 9. 2020, 14:00 — 24. 9. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 24. 9. 2020

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy