Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

Koncert Charity Ostrava podpoří centrum pro lidi bez domova

Koncert Charity Ostrava na podporu lidí bez domova za účasti Hany a Petra Ulrychových a Javory beat, violoncellistů Prague Cello Quartet a ostravského vokálního sboru Noach proběhne v kostele Sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu v úterý 24. 9. 2013 od 19 h. Výtěžek vstupného koncertu s názvem „Sešli se, aby pomohli…“ bude využit na rekonstrukci vstupu nízkoprahového denního centra pro lidi bez přístřeší.

Osmá sbírka Nepotřebné věci potřebným lidem

Osmé pokračování humanitární sbírky "Nepotřebné věci potřebným lidem" připravila Charita Ostrava ve spolupráci s Diakonií Broumov 10. 9. 2013 na nákladním nádraží ČD Cargo v Ostravě. Dárci z Ostravy a okolí naplnili bezmála jeden vagón humanitárního materiálu (cca 8 tun), především šatstva.

Benefice podpoří lidi bez domova

Benefiční koncert Sešli se, aby pomohli... na podporu rekonstrukce vstupu do nízkoprahového denního centra pro lidi bez domova v Charitním domě sv. Benedikta Labre se uskuteční 24. 9. 2013 od 19 h. Vystoupí Hana a Petr Ulrychovi s kapelou Javory beat, vokální soubor Noach a Prague Cello Quartet. Koncert vysílá v přímém přenosu TV NOE, programem provede moderátor Aleš Juchelka.

Sbírka šatstva - Nepotřebné věci potřebným lidem

Celoostravská humanitární sbírka šatstva a dalších věcí Charity Ostrava ve spolupráci s Diakonií Broumov „Nepotřebné věci potřebným lidem“ proběhne opět 10. září 2013. Darováním nepotřebných oděvů umožní dárci jejich další využití, vytvoří pracovní příležitost lidem v krizové životní situaci a pomůžou šetřit životní prostředí.

Podpora rekonstrukce charitního domu v Radvanicích

V letošním roce získala Charita Ostrava darem do svého vlastnictví objekt v Ostravě-Radvanicích, v němž bude od druhé poloviny roku provozovat sociální službu Charitního střediska sv. Lucie – startovací byty.

Poděkování dárcům a nová veřejná sbírka

Charita Ostrava využívá veřejné sbírky k oslovení dárců, kteří takto mohou podpořit konkrétně stanovený účel. V červnu 2013 skončila sbírka na financování investic v poskytovaných službách, kde se shromáždilo bezmála 240 tis. Kč. Všem přispěvatelům děkujeme!

Mobilní hospic sv. Kryštofa podpořen při Zlaté tretře

Významnou finanční podporu pro provoz mobilního hospice a ošetřovatelské služby sv. Kryštofa převzal ředitel Charity Ostrava Martin Pražák v rámci konání letošní Zlaté tretry. Částku 100 tis. Kč věnovala společnost TK PLUS, s.r.o.

Benefice Let´s rock for Charita pomohla lidem v nouzi

Rocková benefice Let´s rock for Charita přinesla v rámci prodeje vstupného a darů výtěžek 18 104 Kč, který bude vyžitý na podporu Hospice sv. Lukáše, Charitní pečovatelské služby – střediska Tereza i na pomoc lidem zasaženým letošní povodní.

Poděkování dárcům za povodňovou sbírku

Charita Ostrava ve spolupráci s Diecézní charitou ostravsko-opavskou uskutečnila v Ostravě materiální sbírku humanitární pomoci pro lidi postižené aktuálními povodněmi. Dary od jednotlivců, firem i jejich zaměstnanců se shromáždila do dočasného skladu v Charitním domě sv. Alžběty. Děkujeme všem dárcům za poskytnutou podporu!

Použitý textil nemusí být odpadem

Odkládání nepotřebného textilu bude pro Ostravany ještě pohodlnější. Díky dohodě mezi Magistrátem města Ostravy, Diakonií Broumov a odpadovou společností OZO Ostrava je v Ostravě nově rozmisťováno dalších dvaadvacet speciálních kontejnerů na textil.

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

6. 4. 2020, 14:00 — 30. 6. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy