Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:  

Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit

Dne 8. 8. 2014 bylo vyhlášeno nové výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit v rámci projektu „Vzděláváním zaměstnanců Charity Frýdek - Místek a Charity Ostrava k rozvoji sociálních služeb“, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/A7.00095.

Žádost o použité šatsvo pro lidi bez domova

Součástí sociálních služeb pro lidi bez domova je i možnost využít služeb šatníků, které jsou provozovány v nízkoprahovém denním centru sv. Benedikta Labre a v azylovém domě a noclehárně sv. Františka. Lidé v nich získají základní ošacení, aby byli ochráněni před vlivy počasí a mohli se cítit důstojně.

Chcete být užiteční? Darujte svůj čas lidem...

Smyslem dobrovolnického hospicové hnutí je poskytování pomoci lidem v závěru života, doprovázení nemocných a umírajících, kteří mohou být osamělí v domácnostech nebo ve zdravotnických zařízeních.

Charitní hospicová poradna nabízí pomoc v těžkých životních situacích

Posláním Charitní hospicové poradny je poskytovat základní a odborné sociální poradenství, doprovázení, psychologickou a duchovní pomoc. Služba je určena pro lidi nevyléčitelně nemocným, jejich příbuzné a ty, kteří o nemocné rodinné příslušníky pečují nebo aktuálně prožívají smutek po úmrtí blízkého.

Dotazníkové šetření spokojenosti se službami

Charita Ostrava se snaží poskytovat uživatelům sociálních služeb co nejkvalitnější služby. Podkladem pro zvyšování jejich kvality je i každoroční dotazníkové šetření zaměřené na spokojenost se službami, které je adresováno jak samotným uživatelům služeb, tak i jejím blízkým, rodinným příslušníkům.

Charitní lektoři školí v nemocnicích

V letošním roce se uskutečnily již čtyři akreditované vzdělávací akce pro zdravotnický personál ostravských nemocnic pod názvem „Hospicové služby v praxi a jejich návaznost na ambulantní a nemocniční péči“.

Sportovní hry seniorů Ostrava 11. 6. 2014

Sportovní hry seniorů Ostrava připravuje Charita Ostrava ve spolupráci s Domov Slunečnice Ostrava ve spolupráci s Charitou Ostrava a dalšími partnery na středu 11. června 2014. Smyslem uskutečnění sportovních her je pro seniory vytvořit příležitost zasoutěžit si a prožít den plný zábavy.

Podpořte ohrožené dětí ve středisku Magone zasláním DMS

Charitní středisko Michala Magone slouží na sídlišti Ostrava-Dubina ohroženým dětem a mládeži jako místo pro jejich setkávání a smysluplné trávení volného času. Budova nízkoprahového centra vyžaduje rekonstrukci pro zlepšení zázemí poskytované sociální služby.

Samaritán Open Ostrava 2014

Ve středu 21. května 2014 se uskutečnil fotbalový turnaj azylových domů Samaritán Open Ostrava 2014, jehož smyslem bylo propojení sportu s tématem sociálního vyloučení lidí bez domova. Akce Charity Ostrava se uskutečnila za podpory Statutárního města Ostravy v rámci projektu Ostrava – Evropské město sportu 2014 pod záštitou ostravsko-opavského biskupa Mons. František V. Lobkowicze.

Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

23. 1. 2018, 15:47 — 13. 12. 2018, 23:59

Nebojte se pečovat - kurzy

22. 10. 2018, 11:58 — 30. 11. 2018, 23:58

Program v Charitním středisku Gabriel - 11/2018

13. 11. 2018, 17:00 — 30. 12. 2018, 17:00

Severní Irsko - vernisáž - 13. 11. 2018

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

 Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy