Falešná kolednice v Ostravě-Výškovicích

Dne 26. 6. 2007 mezi 16 – 17 h byla v bytovém domě na ulici Výškovická 178, Ostrava – Výškovice (konečná autobusu 31) zaznamenána aktivita podezřelé osoby, ženy ve věku 30-35 let, výška 160 – 165 cm, tmavé vlasy sčesané dozadu, velké oči, oblečená v krátké sukni a tričku. Žena obcházela jednotlivé byty v domě, prokazovala se blíže neurčenou vizitkou s fotografií a do nezapečetěné plastové pokladničky, žluté krémové barvy, se snažila získat „malý obnos na lidi v nouzi“. Zmiňovala také, že „vybírá na charitu“. S sebou kromě pokladničky neměla žádnou další tašku či kabelku.

Hospic sv. Lukáše zkolaudován

Výstavba charitního Hospice sv. Lukáše v Ostravě – Výškovicích, kterou Charita Ostrava začala na sklonku roku 2005, je dokončena. Kolaudační rozhodnutí na stavbu nabylo právní moci v druhé polovině června. Dalšími kroky budou zajištění vybavení hospice nábytkem a speciálním zdravotnickým zařízením, uzavření smluv se zdravotními pojišťovnami a plánované zahájení provozu v září letošního roku.

Senioři budou soutěžit

Plakát Charitní hry 2007

Srdečně zveme na 3. charitní hry seniorů, které připravuje Charitní dům sv. Václava na 26. 6. 2007 od 10.00 h. V areálu CHD sv. Václava budou probíhat soutěžní disciplíny na téma "Zvířata kolem nás". Úspěšná čtyřčlenná družstva s možným doprovodem budou ohodnocena cenami. Bohatý program zahrnující také oběd, opékání špekáčků, a hudební produkci k tanci a poslechu bude hlavně také příležitostí k příjemnému setkání a společnému strávení pěkného dne.

 

Další informace u Ludmily Zajíčkové, tel.: 596 236 411 nebo e-mail: cho.vaclav@caritas.cz

 

Charita Ostrava spolupracuje se zahraničím

Pracovní stáž pracovníků z BologneSystém sociálních služeb je v rámci evropských států odlišný a reaguje na rozdílné společenské potřeby národních a místních komunit dané země. Výměna zkušeností ze sociální oblasti byla hlavním tématem pětidenní (23. – 27. května 2007) pracovní stáže delegátů z italské Bologne, kteří zastupovali konsorcium družstev EPTA poskytující široké spektrum sociálních služeb.

Setkání dobrovolníků Charity Ostrava

Setkání dobrovolníků 22-05-2007Dobrovolnické hnutí se podílí na aktivitách Charity Ostrava již 6 let. V charitním středisku Gabriel v Ostravě – Zábřehu se 22. května 2007 ke společné diskusi sešli zástupci dobrovolníků a vedoucích pracovníků Charity Ostrava. Smyslem tohoto setkání bylo mimojiné vyjádření poděkování dobrovolníkům, zhodnocení stávající situace a hledání nových možností vzájemné komunikace a spolupráce.

Hospicové hnutí a paliativní péče v TV NOE

Logo TV NOEDovolujeme si vás upozornit na interaktivní besedu s diváky, kterou bude TV NOE na téma Hospicové hnutí a paliativní péče vysílat v pátek 25. 5. 2007 ve 20:00 hod. Diskuse se zúčastní mimojiné i ředitel Charity Ostrava Martin Pražák, který představí charitní Hospic sv. Lukáše v Ostravě - Výškovicích.

Pozor na falešné „koledníky“

Charita Ostrava zaznamenala v městském obvodu Ostrava – Poruba případy falešných „koledníků“, kteří se snaží nelegálně získat od lidí peníze. Prokazují se falešným dokladem a oslovují lidi také přímo v jejich domácnostech. Není vyloučeno, že se pohybují také v dalších obvodech města Ostravy.

Hospic sv. Lukáše před kolaudací

Hospic sv. LukášeVýstavba charitního Hospice sv. Lukáše v Ostravě - Výškovicích, kterou Charita Ostrava začala realizovat na sklonku roku 2005, je již dokončena. Od konce března 2007 začaly probíhat kolaudační řízení jednotlivých stavebních částí s následným odstraňováním zjištěných nedostatků, aby do konce května mohla být celá stavba, kterou dodala firma Tchas, prohlášena za zkolaudovanou.

Dárci pomáhají Hospici sv. Lukáše

Dárcům, kteří přispěli na konto veřejné sbírky Charity Ostrava na  zajištění vybavení pro Hospic sv. Lukáše, patří velké poděkování. Díky jejich darům se na účtu od 3. 10. 2006 do 1. 5. 2007 nashromáždila částka 256 357,98 Kč.

Velikonoční přání

velikonoční přáníPřejeme vám spokojné a radostné prožití Velikonočních svátků.

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

1. 6. 2021, 14:00 — 31. 12. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

14. 9. 2021, 17:00 — 30. 11. 2021, 19:00

Královské město Marrákeš - vernisáž - 14. 9. 2021

6. 10. 2021, 15:16 — 31. 10. 2021, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 10 -2021

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy