Pavliňákovy fragmenty krajiny v galerii G

Vernisáž - g - PavliňákMimořádná událost se uskutečnila v úterý 3. 2. 2009 v 17.00 h v charitní galerii G. Slavnostní vernisáží byla zahájena výstava obrazů FRAGMENTY KRAJINY pana PhDr. Petra Pavliňáka.

Sbírka na dofinancování ostravského hospice končí

Logo Hospice sv. LukášeVeřejná sbírka vyhlášená Charitou Ostrava na dofinancování Hospice sv. Lukáše z důvodu zajištění potřebných prostředků končí. Díky dotaci 3,45 mil. Kč poskytnuté statutárním městem Ostrava na konci loňského roku je investice do tohoto specializovaného zdravotnického zařízení za 111,3 mil. Kč zcela uhrazena.

Ostravané přijali Tři krále a darovali milión pro lidi v nouzi

Tři královéPřání šťastného nového roku a pokoj do ostravských domácností přinášeli Tři králové v rámci tradiční celorepublikové veřejné Tříkrálové sbírky (proběhla 1. – 11. 1. 2009) pořádané Charitou Česká republika. Štědří dárci ze všech ostravských obvodů a přilehlých obcí shromáždili do kasiček částku 1 163 509 Kč, která bude využita...

TŘI KRÁLOVÉ PŘINÁŠÍ DO OSTRAVY POKOJ A POŽEHNÁNÍ

Logo TKSUž podeváté vyjdou do ulic tříkráloví koledníci, aby přinesli lidem radostnou zvěst vánočních svátků a přitom poprosili o dar na pomoc lidem v nouzi. Dobročinná akce Charity Česká republika Tříkrálová sbírka se uskuteční od 1. do 11. ledna 2009.

ROZDĚLENÍ VÝTĚŽKU TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY

Rozdělení výtěžku TKS 2008:

Tříkrálová sbírka 2008

100%

1 082 694,50 Kč

Charita Ostrava + Charita sv. Alexandra

65%

703 751,50 Kč

             z toho: Hospic sv. Lukáše

 

578 188,50 Kč

                         sociální pomoc lidem v krizové
                         situaci

 

 20 000,00 Kč

                         Charita sv. Alexandra - chráněné
                         dílny, human. aktivity

 

105 563,00 Kč

Projekty Diecézní charity ostravsko-opavské

15%

162 404,00 Kč

Zahraniční humanitární projekty Charity ČR

10%

108 269,00 Kč

Sekretariát Charity ČR

5%

54 135,00 Kč

Režie tříkrálové sbírky

5%

54 135,00 Kč

KRÁSNÉ VÁNOCE A VŠE DOBRÉ V CELÉM PŘÍŠTÍM ROCE!

.

Vánoční přání

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2009

Logo Tříkrálové sbírkyPočátkem ledna 2009 opět vyjdou do ulic koledníci se zapečetěnými pokladničkami. Dobročinná akce Tříkrálová sbírka se v celostátním měřítku uskuteční již podeváté. Sbírku doprovodí také Tříkrálový koncert, který v neděli 4. ledna 2009 od 17 hodin v přímém přenosu odvysílá Česká televize 1 a ČRo 1-Radiožurnál.

Tříkrálová sbírka obnovuje starou lidovou tradici tříkrálových koledníků, předávajících radostnou zvěst o Bohu, který se nám skrze Kristovo narození stal blízkým a miluje všechny lidi. Konáním sbírky dostáváme možnost zapojit se do pomoci trpícím a potřebným lidem, kteří žijí u nás i v zahraničí. Pořadatelem sbírky v celé ČR je Charita Česká republika.

Leták TKS

Tříkrálová sbírka 2009 bude probíhat ve dnech 1. – 11. ledna 2009.

Charita Ostrava se této krásné akce zúčastní ve spolupráci s Charitou sv. Alexandra v Ostravě-Kunčičkách. Finanční prostředky získané v TKS 2009 plánujeme  použít pro tyto projekty:

1.    Provoz komunitního centra pro seniory – Charitní středisko Gabriel
2.    Provoz střediska Osobní asistence pro lidi zdravotně postižené
3.    Rekonstrukce budovy Charitního domu sv. Václava – zvýšení kapacity domova pokojného stáří
4.    Rekonstrukce budovy Charitního domu sv. Alžběty – rozšíření denního centra pro seniory
5.    Pořízení nezbytného technického vybavení pro vedení účetnictví ve střediscích Charity Ostrava
6.    Vybavení a provoz Hospice sv. Lukáše – mobilní dávkovač opiátů
7.    Osvětová činnost v oblasti prevence sociálního vyloučení, zvyšování informovanosti veřejnosti a cílových skupin
8.   Humanitární  pomoc pro osoby v nouzi v charitních střediscích
    - Charitní dům Salvator Krnov, domov pro osoby se specifickými potřebami
    - Charitní dům sv. František, azylový dům pro muže, noclehárna, kontaktní místo pro osoby v nouzi
    - Charitní středisko poradenských a sociálních služeb
9.   Rozvoj chráněných dílen (pracovní uplatnění handicapovaných lidí), (Charita sv. Alexandra)
10.  Humanitární aktivity, uprchlíci, migranti (Charita sv. Alexandra)

Rozdělení výtěžku TKS 2009:

Tříkrálová sbírka 2009

100%

1 163 509 Kč

Charita Ostrava + Charita sv. Alexandra

65%

756 280 Kč

Projekty Diecézní charity ostravsko-opavské

15%

174 526 Kč

Zahraniční humanitární projekty Charity ČR

10%

116 351 Kč

Sekretariát Charity ČR

5%

58 176 Kč

Režie tříkrálové sbírky

5%

58 176 Kč

Ke stažení:
Výsledky TKS ve farnostech 2009 - Charita Ostrava, Charita sv. Alexandra

Původní záměr Dofinancování Hospice sv. Lukáše v Ostravě-Výškovicích, je díky statutárním městem Ostrava poskytnuté dotaci 3,45 mil. Kč, jež pokryla dlužnou částku a budova hospice je tedy dofinancována, nahrazen jinými potřebnými záměry.

Výtěžek sbírky je tradičně určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde se sbírka koná. Přibližně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí.

Do ulic obcí a měst v lednu 2008 vyšlo 13 659 kolednických skupinek, což představuje více než 40 000 dobrovolníků. Výnos sbírky činil 60,8 milionů korun.

Sbírka probíhá podle standardních pravidel. Na úvod požehnají koledníkům v jednotlivých diecézích biskupové a kněží. Skupinku tvoří zpravidla tři koledníci v dětském věku, převlečení za bájné krále (mudrce z východu), kteří se podle tradice přišli poklonit do Betléma novorozenému Ježíškovi. Koledování probíhá podle místních podmínek v průběhu prvních dvou týdnů měsíce ledna.

Vedoucím skupinky musí být dospělá osoba, vybavená průkazem koledníka. Skupinka chodí od domu k domu nebo koleduje v ulicích, přináší lidem radostnou zvěst vánočních svátků, obdarovává je drobnou pozorností. Současně koledníci prosí o finanční příspěvek do úředně zapečetěné válcovité kasičky, opatřené charitním logem.

Do sbírky lze přispět také prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777 anebo bankovním převodem nebo poštovní poukázkou na konto: 33001122/0800 u České spořitelny.


Pro splnění našich projektů, jež pomáhají odkázaným lidem v nouzi hledáme různé finanční a jiné možnosti. Obracíme se proto na Vás, vážení občané, o pomoc při této krásné celostátní akci, pořádané na pomoc těm, kteří to nejvíce potřebují.

Všem, kteří se budou jakýmkoliv způsobem podílet na úspěšné realizaci Tříkrálové sbírky 2009 předem děkujeme!

Kontakty: Charita Ostrava, Kořenského 17, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel./fax: 596 621 094, ostrava@caritas.cz, www.ostrava.caritas.cz
Charita sv.  Alexandra, Holvekova 651/28, 718 00 Ostrava-Kunčičky, tel./fax: 596 237 831, alexandr@charita.cz, www.charitasvalexandra.cz

Tři králové poděkování koledníkůmTři králové poděkování koledníkůmTři králové poděkování koledníkůmTři králové - 2009            

Partnerem Tříkrálové sbírky 2009 je firma MODEL obaly, a. s.: Logo Model


Související články:

Tři králové přináší do Ostravy pokoj a požehnání 2008
Tříkrálová sbírka 2008
TKS 2007:
Tříkrálové koledování přineslo více než milión korun (2007)

Ke stažení:
TKS 2009:
1. výsledky TKS ve farnostech 2009 - Charita Ostrava, Charita sv. Alexandra
TKS 2008:
2. Rozdělení výtěžku TKS 2008=>
3. výsledky TKS 2008 - Charita Ostrava, Charita sv. Alexandra, DCH Brušperk
4. výsledky TKS 2008 - ostravsko-opavská diecéze
TKS 2007:
5. výsledky TKS 2007 - ostravsko-opavská diecéze
6. výsledky TKS 2001-2008 - Česká republika

Tříkrálová sbírka v minulých letech:
Tříkrálová sbírka 2007
Tříkrálová sbírka 2006
 

TKS 2008  TKS 2008  TKS 2008 
 TKS 2008  TKS 2008 

ZA VAŠE DARY DĚKUJEME!

Podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu si mohou fyzické osoby (dle § 15, odst. 5) od daňového základu odečíst dar ve výši minimálně 1 000 Kč a maximálně 10 % základu daně. Právnické osoby si mohou od základu daně (dle § 20, odst. 8) odečíst dar v minimální výši 2 000 Kč a maximálně 5 % z již sníženého základu daně o ostatní odečitatelné položky. Dar snižující daňový základ může být tvořen také úhrnem několika darů za rok. Rádi Vám vystavíme potvrzení o finančním daru.

right

MĚSTO OSTRAVA DOFINANCOVALO CHARITNÍ HOSPIC

Budova Hospice sv. LukášeHospic sv. Lukáše provozovaný Charitou Ostrava je díky kladnému rozhodnutí k žádosti o dotaci statutárního města Ostravy dofinancovaný. Chybějící částka 3,45 mil. Kč byla poslední z celkové investice na výstavbu za 111,3 mil. Kč.

PRACOVNICE CHARITY OSTRAVA SENIORKOU ROKU 2008

Seniorka roku 2008Výsledky 2. ročníku ankety Senior roku vyhlašované Poradním sborem seniorů a kanceláří primátora Ostravy byly slavnostně zveřejněny na ostravské radnici 5. listopadu 2008. Titul Senior roku 2008 získala k velké radosti nás všech paní Eva Teicherová, která je dlouholetou koordinátorkou Dobrovolnického hnutí  a Tříkrálové sbírky v Charitě Ostrava.


 

4. OLYMPIJSKÉ HRY V DOMĚ POKOJNÉHO STÁŘÍ

OH sv. Václav 2008Pestrý soutěžní den prožil Charitní dům sv. Václava - domov pokojného stáří. 5. listopadu 2008 se sem sjeli soutěžící i z dalších středisek Charity Ostava, aby se zúčastnili 4. olympijských her seniorů.

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

1. 6. 2021, 14:00 — 31. 12. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

14. 9. 2021, 17:00 — 30. 11. 2021, 19:00

Královské město Marrákeš - vernisáž - 14. 9. 2021

6. 10. 2021, 15:16 — 31. 10. 2021, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 10 -2021

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy