KLUBÍČKO POMÁHÁ ZPĚT S ESF

Evropský sociální fond bude prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost  a státního rozpočtu ČR od srpna 2009 do července roku 2011 financovat projekt Rodičovské centrum Klubíčko.

Jan Barnet - fotografie

pozvankaG_08_09_2009.pdfTentokrát fotografie bude krášlit interiéry Charitního střediska Gabriel. V úterý 8. 9. 2009 v 17.00 h bude vernisáží zahájena výstava JAN BARNET - FOTOGRAFIE. Autora, představí provozovatel "Kamrlíku fotografie v Ostravě-Hulvácích" Ladislav Vavřík a nebude chybět operně laděný kulturní program.

Rozšíření charitní pečovatelské služby

chps_rozsireni.pdfDíky dotační podpoře statutárního města Ostravy od září 2009 rozšiřuje Charitní pečovatelská služba - středisko Tereza nabídku poskytovaných služeb do dalších městských částí Ostravy.

ZRALÉ MALINY v charitní galerii G

pozvankaG_04_08_2009_kurz.pdfVýtvarný kurz pro seniory, který od letošního dubna probíhal pod vedením akademického malíře Josefa Odrášky v Charitním středisku Gabriel vrcholí. Na úterý 4. 8. 2009 v 15.30 h připravují absolventi kurzu vernisáž výstavy výběru z uměleckých prací pod názvem ZRALÉ MALINY, která proběhne v charitní galerii G.

Dobrovolníci z firem budou pomáhat na Ostravsku

Ve středu 24. června se v České republice uskuteční zcela první akce v rámci mezinárodního projektu firemního dobrovolnictví Engage, která u nás nese název Zapojím se za lepší život na Ostravsku a kterou organizuje . Firemní dobrovolníci budou pomáhat také v zařízeních Charity Ostrava: CHD sv. Václava, CHD sv. Alžběty, Hospic sv. Lukáše.

Charitní azylové služby v Ostravě pomáhají 15 let

dod_2009_azylove_sluzby.pdfAzylové domy pro osoby bez přístřeší a matky v tísni provozované Charitou Ostrava poskytují lidem v nouzi své služby právě 15 let. V rámci výročí se otevřou 25. 6. od 9 do 15.30 h jejich dveře široké veřejnosti, aby se mohli seznámit s podmínkami, ve kterých lidé bez domova nacházejí dočasný azyl. V 16 h se připravuje i děkovná mše svatá ve farním kostele v Ostravě-Zábřehu.

Kontaktní centrum pro oběti nacismu

Kontaktní centrum pro oběti nacismu a mezigenerační dialog zahájí svou činnost v Ostravě v Logo Živá paměťprostorách Charitního střediska Gabriel úvodním setkáním 17. 6. 2009 od 16.00 h. Aktivity centra bude zajišťovat Živá paměť, o. p. s. a jejich posláním je docenění obětí nacismu a předání jejich vzpomínek mladším generacím.

Charitní hry seniorů ve znamení moře

plakat_charitni_hry_2009.pdfPátý ročník charitních her seniorů se připravuje na středu 17. června 2009 od 9 h v prostorách Charitního domu sv. Alžběty. Námořního klání se zúčastní soutěžní týmy i z dalších charitních zařízení. Dobyté poklady v průběhu soutěžního dopoledne budou spravedlivě rozděleny. Fanoušci, plavčíci a pobřežní hlídky, buďte zváni k návštěvě!

Uplatnění nezaměstnaných - dobrovolníků

S novelizací zákona č. 111/2006 Sb. o pomoci v hmotné nouzi byla pro nezaměstnané občany ustanovena povinnost odpracovat určitý počet hodin v rámci veřejně prospěšných prací nebo dobrovolnických hodin v režimu akreditovaných dobrovolnických center, které provozují různé neziskové organizace.

Vernisáž MŮJ SVĚT

Vernisáž výstavy fotografií MŮJ SVĚT-"PORTRÉT" se připravuje v úterý 9. 6. 2009 v 15.30 h v Charitním domě sv. Alžběty, zařízení pro přechodný pobyt seniorů. Nejlepší soutěžní snímky vybrané Jindřichem Štreitem a Jiřím Siostrzonkem pořídili pracovníci a dobrovolníci Charit z celé ČR v prostředí poskytovaných sociálních služeb.

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

1. 6. 2021, 14:00 — 31. 12. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

14. 9. 2021, 17:00 — 30. 11. 2021, 19:00

Královské město Marrákeš - vernisáž - 14. 9. 2021

6. 10. 2021, 15:16 — 31. 10. 2021, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 10 -2021

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy