Vánoční fotbalový turnaj 2006

Zápas Vánočního turnajeDne 27. prosince 2006 proběhl ve sportovní hale v Ostravě - Polance pod záštitou biskupa ostravsko - opavské diecéze Mons. Františka V. Lobkowicze první ročník „Vánočního fotbalového turnaje“, kterého se zúčastnily čtyři týmy: Charita Ostrava, farnost Ostrava - Zábřeh, farnost Ostrava - Poruba a farnost Opava.

Vánoční jarmark ve sv. Alžbětě

Práce seniora z CHD sv. AlžbětyCharitní dům sv. Alžběty srdečně zve na Vánoční jarmark výrobků svých seniorů, který k bude probíhat od středy 20. 12.  2006 (14.00 – 16.00 h) a v násle-dujících dnech 21. – 22. 12. 2006 vždy od 8.00 do 16.00 h.

Třikrálová sbírka 2007

Tři královéPočátkem ledna se bude již tradičně v Ostravě a okolí konat Tříkrálová sbírka. Charita Ostrava ji pořádá ve spolupráci se Sdružením Česká katolická charita. V současné době vrcholí přípravy kasiček, dárečků a dalšího kolednického vybavení, se kterým od 2. do 15. ledna 2007 vyrazí zhruba 300 koledníků. Naši koledníci vyjdou do ulic, aby přinesli lidem radost a koledovali pro ty, kteří to nejvíce potřebují.

Středisko dětí a mládeže Michala Magone slaví 10. narozeniny

Budova střediska Michala MagoneDovolujeme si Vás pozvat na oslavy 10. výročí vzniku  Střediska dětí a mládeže dne 25. října 2006 v prostorách střediska na Dubině

Kampaň 30 dní pro neziskový sektor

Praha, 26. září 2006: Na možnost snížit si prostřednictvím daru neziskové organizaci svůj daňový základ chce upozornit devátý ročník celostátní mediální kampaně 30 dní pro neziskový sektor, která bude probíhat po celý měsíc říjen.

Občanská volba pro Hospic sv. Lukáše

Projekt Hospice sv. Lukáše je zapojen do akce OBČANSKÁ VOLBA Plzeňského prazdroje, který projekty k finační podpoře vybírá na základě SMS hlasování. Hlasování je jednoduché a stojí pouhé 3 Kč (včetně DPH). Stačí odeslat na telefonní číslo 9001103 SMS ve tvaru: HLA OVR Z 3

Mezinárodní den za vymýcení chudoby

Armáda spásy a Charita Ostrava pořádá u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby HAPPENING na Jiráskově náměstí s Ostravě. Happening proběhne 17. 10. 2006 od 14.30 do 16.30 h za účasti zástupců pořádajících organizací, MS-kraje.

Ohlédnutí - 10. výročí střediska Michala Magone

Děti ze střediska Michala Magone10 let v dějinách je krátká doba, ale 10 let práce s dětmi a mládeží  ze šestnáctiletého trvání svobodné společnosti po 40 letech totality již stojí za pozornost. 10. výročí vzniku charitního Střediska dětí a mládeže Michala Magone je nesporně dobrou příležitostí k ohlédnutí za malými i velkými vítězstvími a prohrami, a také příležitostí k poděkování všem,  kteří byli a jsou jakkoli spjati s jeho vznikem, růstem i současnou činností.

Nové sbírkové konto na Hospic sv. Lukáše

Od 3. 10. 2006 je zahájena nová veřejná sbírka na zajištění vybavení pro Hospic sv. Lukáše. Číslo sbírkového konta u Komerční banky Ostrava je 9000277/0100.

Za dosavadní i budoucí finanční podporu všem dárcům srdečmě děkujeme.

Sešli se, aby pomohli...

21. 9. 2006 se uskutečnil v Katedrále Božského Spasitele v Ostravě benefiční koncert Charity Ostrava SEŠLI SE, ABY POMOHLI... Před publikem zhruba 700 návštěvníků a čestných hostů předvedly skvělé výkony postupně pěvecký soubor Janáčkovy konzervatoře KomoraCZECH, BUTY a závěr večera patřil HRADIŠŤANU.

Celkový výtěžek z prodaných vstupenek 82 800,- Kč a dalších 5 437,50 Kč se vybralo do kasiček. Peníze poputují na sbírkové konto na podporu výstavby Hospice sv. Lukáše. více....

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

6. 4. 2020, 14:00 — 31. 12. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

8. 9. 2020, 17:00 — 10. 11. 2020, 09:00

Kurz výtvarných technik Ostrava !!! - výstava obrazů

2. 10. 2020, 15:08 — 31. 10. 2020, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 10/2020

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy