Mezinárodní den za vymýcení chudoby

Armáda spásy a Charita Ostrava pořádá u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby HAPPENING na Jiráskově náměstí s Ostravě. Happening proběhne 17. 10. 2006 od 14.30 do 16.30 h za účasti zástupců pořádajících organizací, MS-kraje.

Ohlédnutí - 10. výročí střediska Michala Magone

Děti ze střediska Michala Magone10 let v dějinách je krátká doba, ale 10 let práce s dětmi a mládeží  ze šestnáctiletého trvání svobodné společnosti po 40 letech totality již stojí za pozornost. 10. výročí vzniku charitního Střediska dětí a mládeže Michala Magone je nesporně dobrou příležitostí k ohlédnutí za malými i velkými vítězstvími a prohrami, a také příležitostí k poděkování všem,  kteří byli a jsou jakkoli spjati s jeho vznikem, růstem i současnou činností.

Nové sbírkové konto na Hospic sv. Lukáše

Od 3. 10. 2006 je zahájena nová veřejná sbírka na zajištění vybavení pro Hospic sv. Lukáše. Číslo sbírkového konta u Komerční banky Ostrava je 9000277/0100.

Za dosavadní i budoucí finanční podporu všem dárcům srdečmě děkujeme.

Sešli se, aby pomohli...

21. 9. 2006 se uskutečnil v Katedrále Božského Spasitele v Ostravě benefiční koncert Charity Ostrava SEŠLI SE, ABY POMOHLI... Před publikem zhruba 700 návštěvníků a čestných hostů předvedly skvělé výkony postupně pěvecký soubor Janáčkovy konzervatoře KomoraCZECH, BUTY a závěr večera patřil HRADIŠŤANU.

Celkový výtěžek z prodaných vstupenek 82 800,- Kč a dalších 5 437,50 Kč se vybralo do kasiček. Peníze poputují na sbírkové konto na podporu výstavby Hospice sv. Lukáše. více....

Pozvání na benefiční koncert

Charita Ostrava srdečně zve na benefiční koncert  SEŠLI SE, ABY POMOHLI... na podporu výstavby Hospice sv. Lukáše, který se uskuteční 21. 9. 2006
ve 20.00 h v Katedrále Božského Spasitele v Ostravě. Vystoupí BUTY, HRADIŠŤAN a pěvecký soubor Janáčkovy konzervatoře KomoraCZECH.

Donátoři

Od února letošního roku realizujeme projekt Charitní dům sv. Františka – azylové zařízení pro lidi bez domova a kontaktní místo pro lidi v nouzi podpořeného z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu České republiky a Evropského sociálního fondu. Projekt je zaměřen na rozvoj a zkvalitnění sociální práce s osobami sociálně vyloučenými či ohroženými sociálním vyloučením.  

Tříkrálová sbírka 2006

Tříkrálová sbírka 2006 Charity Ostrava probíhala od 2. do 15. ledna 2006 ve spolupráci s Charitou sv. Alexandra v Ostravě-Vítkovicích a s dobrovolnickou Charitou v Brušperku.

Kolednickým skupinkám bylo vydáno celkem 269 pokladniček, koledování se zúčastnilo cca 800 koledníků a dětských koledníčků. Vykoledováno bylo celkem  1 078 645,- Kč, z čeho bylo Charitě Ostrava přiděleno 701 119,25 Kč. Vzhledem k tomu, že finanční příspěvky bylo možné poslat i složenkou, celkové vyhodnocení sbírky bude zveřejněno v následujícím období Sdružením Česká katolická charita, které je hlavním organizátorem sbírky. 

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

6. 4. 2020, 14:00 — 30. 6. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy