Hospicové hnutí a paliativní péče v TV NOE

Logo TV NOEDovolujeme si vás upozornit na interaktivní besedu s diváky, kterou bude TV NOE na téma Hospicové hnutí a paliativní péče vysílat v pátek 25. 5. 2007 ve 20:00 hod. Diskuse se zúčastní mimojiné i ředitel Charity Ostrava Martin Pražák, který představí charitní Hospic sv. Lukáše v Ostravě - Výškovicích.

Pozor na falešné „koledníky“

Charita Ostrava zaznamenala v městském obvodu Ostrava – Poruba případy falešných „koledníků“, kteří se snaží nelegálně získat od lidí peníze. Prokazují se falešným dokladem a oslovují lidi také přímo v jejich domácnostech. Není vyloučeno, že se pohybují také v dalších obvodech města Ostravy.

Hospic sv. Lukáše před kolaudací

Hospic sv. LukášeVýstavba charitního Hospice sv. Lukáše v Ostravě - Výškovicích, kterou Charita Ostrava začala realizovat na sklonku roku 2005, je již dokončena. Od konce března 2007 začaly probíhat kolaudační řízení jednotlivých stavebních částí s následným odstraňováním zjištěných nedostatků, aby do konce května mohla být celá stavba, kterou dodala firma Tchas, prohlášena za zkolaudovanou.

Dárci pomáhají Hospici sv. Lukáše

Dárcům, kteří přispěli na konto veřejné sbírky Charity Ostrava na  zajištění vybavení pro Hospic sv. Lukáše, patří velké poděkování. Díky jejich darům se na účtu od 3. 10. 2006 do 1. 5. 2007 nashromáždila částka 256 357,98 Kč.

Velikonoční přání

velikonoční přáníPřejeme vám spokojné a radostné prožití Velikonočních svátků.

Nejsou nám lhostejné podmínky života rizikové mládeže

Mezinárodní návštěva ve středisku Michala MagoneTématických exkurzí a workshopů v nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež v obtížných životních situacích se v ostravském regionu účastní od 27. do 30. března celkem 18 účastníků ze 17 evropských zemí. Cílem projektu s názvem „Let bind safe net for children and youth at risk“ (v překladu: Uvažme záchrannou síť pro ohrožené děti a mládež) Slezské diakonie zahrnující dvě čtyřdenní setkání a závěrečný seminář, financovaného ze zdrojů Evropské unie – Programme YOUTH, je vytvoření mezinárodní sítě organizací, které jsou zaměřeny na rizikové skupiny dětí a mládeže a vytvoření platformy pro jejich vzájemnou spolupráci.

Kasičky pro Hospic sv. Lukáše na veřejných místech

Logo Hospice sv. LukášeHospic sv. Lukáše, který Charita Ostrava buduje v Ostravě - Výškovicích, je možné podpořit na vybraných místech do sbírkových kasiček. Organizace vyšly vstříc myšlence veřejné sbírky na dobročinné účely a poskytly své prostory k instalaci pokladniček.

Ve středisku Gabriel zahájil činnost Dámský klub

Zahájení Dámského klubuRodičovské centrum Klubíčko již od počátku února nabízí v novém charitní středisku Gabriel v Ostravě – Zábřehu své služby dětem a maminkám. Od počátku března vítá zájemce ve svých prostorách Klub seniorů a Denní centrum. 8. března 2007 zahájil svou aktivitu také Dámský klub, který nabízí možnost k setkávání a různým aktivitám pro dámy.

Rozvoj profesionality regionálních NNO

Logo AgnesObčanské sdružení AGNES a jeho regionální partner Charita Ostrava si Vás dovolují pozvat na tiskovou konferenci a slavnostní zahájení II. cyklu seminářů v rámci projektu „Rozvoj profesionality regionálních NNO“, zaměřeného na podporu vzdělávání pracovníků neziskového sektoru v celé České republice. Tisková konference a zahájení proběhnou ve středu dne 7. března 2007 v 9:30 h v prostorách Charitního střediska Gabriel (Čujkovova 40a, Ostrava – Zábřeh)

Karneval u sv. Zdislavy

Karneval u sv. ZdislavyKaždoročního karnevalu v Charitním domě sv. Zdislavy, azylovém domě pro matky v tísni, se zúčastní pokaždé všechny maminky i děti a také většina zaměstnanců. Snad zajímavější než samotný rej masek je jejich příprava. Několikadenní vymýšlení a hledání nápadu, šití a přešívání všeho, co je po ruce, shánění nejneuvěřitelnějších doplňků..., to vše v tvořivé atmosféře spiklenecké spolupráce a nejvyššího stupně utajení.

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

8. 9. 2020, 17:00 — 10. 11. 2020, 09:00

Kurz výtvarných technik Ostrava !!! - výstava obrazů

8. 9. 2020, 22:41 — 30. 9. 2020, 22:41

Program v Charitním středisku Gabriel - 9/2020

22. 10. 2020, 14:00 — 22. 10. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 22. 10. 2020

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy