Postindustriální město jako prostor pro šťastný život

Ostava 2015

Ostrava postoupila do druhého kola soutěže o titul Evropské hlavní město kultury 2015. K podpoře kandidatury se připojujeme i aktivitami, které věříme můžou obohatit naše město.

Táta dneska frčí

Tata dneska frciPočtvrté se koná celostátní kampaň Sítě mateřských center o. s. a Ligy otevřených mužů, o. s. s názvem Táta dneska frčí, jejichž smyslem je zviditelnit roli otce a zároveň motivovat muže k většímu zapojení do života rodin a mateřských center. Rodičovské centrum Klubíčko provozované Charitou Ostrava se ke kampani připojuje programem pro tatínky a děti “Hrajeme si s tátou“, který proběhne 11. června 2010 v době 15.00-18.00 h.

Dobrovolná pomoc v Estonsku

Estonsko - TartuCharita Ostrava pořádá v červnu pracovní pobyt dobrovolníků v Estonsku. V termínu od 14. - 27. 6. 2010 se můžete spolu s dalšími dobrovolníky podívat do estonského Tartu a pomoci v místní církevní škole se stavebními pracemi (bourání příček), případně pracemi okolo budovy.

Povodeň 2010 - CHD sv. Václava

Povodeň 2010 - CHD sv. VáclavaVelká voda se nevyhla ani našemu CHD sv. Václava - domov pokojného stáří v OV-Heřmanicích. Došlo k zatopení kuchyně, prádelny, dílen údržby a dalších prostor. 19. května se již začalo s čištěním a vyklízením prostor, na kterém se podíleli také naši dobrovolníci. Fotoalbum na facebook.com =>

DCHOO vyčlenila půl milionu korun pro pomoc postiženým povodní

Povodeň 2010 - CHD sv. VáclavaSeverní Moravu po necelém roce opět zasáhly ničivé povodně a uvedly v pohotovost jak obyvatele a krizové štáby, tak také pracovníky humanitárních organizací. Diecézní charita ostravsko-opavská vyčlenila na pomoc při odstraňování následků těchto povodní půl milionu. K dispozici dala také své sbírkové konto, využít lze také DMS.

Květnové vernisáže v charitních domech

Pozvánka do galerie GUmělecky úrodným se stal v Charitě Ostrava měsíc květen. Proběhnou hned dvě vernisáže obrazů, které budou zpříjemňovat prostory charitních zařízení. V úterý 11. 5. bude v 17 h v galerii G v Charitním středisku Gabriel zahájena expozice obrazů Jany Pavelkové s názvem Zastavení.

Desítky tisíc z postní almužny pro lidi v nouzi

PostničkaV postní době měli věřící možnost návratu k starobylé tradici – almužně. Tato dobrovolná duchovní formace se uskutečnila z pověření České biskupské konference v celé ČR. Peníze za požitky, které si během postu odřekli, lidé střádali do postniček a výtěžek věnovali na konkrétní účely místní Charitě.

Ostravané naplnili vagón humanitární pomocí

Sbírka šatstvaCeloostravská humanitární sbírka "Nepotřebné věci potřebným lidem" proběhla 19. 4. na nákladním nádraží ČD Cargo v Ostravě. Darovat nepotřebné ošacení a další věci přišlo asi 450 domácností, což naplnilo bezmála jeden železniční vagón.

VDV - Nadace O. Havlové podpořil půjčovnu pomůcek

VDV - Nadace Olgy HavlovéPůjčovna kompenzačních pomůcek je službou pro lidi se zdravotním postižením. Její vybavení se rozšíří díky grantové podpoře Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové, která poskytla 70 tis. Kč na nákup polohovací postele, matrace a mechanických vozíků. Za poskytnutou podporu velice děkujeme!

8. kulatý stůl k otázkám předlužení občanů

Kulatý stůl EAPNEAPN ČR a Charita Ostrava uspořádali v rámci Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení 2010 Kulatý stůl k otázkám předlužení občanů. Otázky chudoby, zadlužení a lichvy jsou v současných podmínkách ekonomické krize stále naléhavější. V České republice přibývá lidí, kteří se ocitají v tísni v důsledku předlužení.

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

25. 3. 2021, 14:00 — 25. 3. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 25. 3. 2021

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy