Tříkrálová štědrost Ostravanů podpoří lidi v nouzi

TKS 2010S přáním štěstí, zdraví a pokoje do nového roku přicházeli do ostravských domácností Tři králové v rámci tradiční celorepublikové veřejné Tříkrálové sbírky pořádané 1. – 14. ledna 2010 Charitou Česká republika. Štědří dárci ze všech ostravských obvodů a přilehlých obcí shromáždili do kasiček částku 1 214 344 Kč, (výsledky TKS 2010=>) která bude využita mimo jiné na rekonstrukci azylového domu pro muže, financování hospicových služeb, na podporu chráněných dílen pro lidi se zdravotním postižením nebo na přímou humanitární pomoc lidem v nouzi.

Kurz výtvarných technik pro seniory vrcholí

Pozvánka - vernisážVýtvarný kurz pro seniory, který od letošního dubna probíhal pod vedením akademického malíře Josefa Odrášky v Charitním středisku Gabriel vrcholí. Na úterý 12. 1. 2010 v 17.00 h připravují absolventi kurzu vernisáž výstavy výběru z uměleckých prací pod názvem ZRALÉ MALINY II, která proběhne v charitní galerii G.

Po roce vyjdou koledníci i na severní Moravě

V době od 1. do 14. ledna 2010 vyrazí po roce do ulic na Severní Moravě Tříkráloví koledníci, aby již podesáté chodili s koledou, přinášeli do našich domovů požehnání a zároveň v duchu motta „Pomozme lidem v nouzi“ vybírali peníze na podporu charitního díla u nás i v zahraničí. 

PF 2010

PF 2010Požehnané prožití svátků Vánočních a vše dobré v příštím roce!
Děkujeme všem dárcům, příznivcům, partnerským organizacím, institucím, sponzorům i dobrovolníkům za spolupráci a podporu našich aktivit.

Ostrava a lidé bez přístřeší

tk 12-2009V Česku ojedinělé zdravotní šetření provedla Městská záchranná služba Ostrava (MZSO) ve spolupráci s Charitou Ostrava (CHO) a Armádou spásy (AS). Téměř u 50 % lidí žijících v Ostravě bez přístřeší byla z krevních vzorků zjištěna borelióza. V příštím roce bude zahájena výstavba nového azylového domu Armády spásy a rekonstrukce stejného zařízení Charity Ostrava. V mrazivých zimních dnech pod mínus pět stupňů bude lidem bez přístřeší nabízena služba nouzového přenocování.

Demokracie pro všechny?

Logo SkokTisková zpráva SKOK, o.s., Praha 10. 12. 2009: Před nedávnem jsme oslavovali dvacetileté výročí návratu demokracie do naší společnosti. Minulostí je již doba, kdy byli lidé zavírání a kdy se nemohli domoci základních lidských práv, jako je právo na soukromí, shromažďování, informace atd.

Hospicová péče a paliativní péče tématem mezinárodní konference

Hospicová konferenceVe čtvrtek 26. 11. zorganizovala Charita Ostrava pod záštitou náměstka primátora Mgr. Lubomíra Pospíšila v zasedací síni radnice města Ostravy Mezinárodní konferenci  hospicové a paliativní péče. O zkušenosti z praxe tohoto interdisciplinárního oboru se přijeli podělit odborníci z Česka, Slovenska a Rakouska.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2010

Počátkem ledna 2010 opět vyjdou do ulic koledníci se zapečetěnými pokladničkami. Dobročinná akce Tříkrálová sbírka se v celostátním měřítku uskuteční již podesáté. Sbírku doprovodí také Tříkrálový koncert, který v neděli 6. ledna 2009 od 17 hodin v přímém přenosu odvysílá Česká televize 1 a ČRo 1-Radiožurnál.
Tříkrálová sbírka obnovuje starou lidovou tradici tříkrálových koledníků, předávajících radostnou zvěst o Bohu, který se nám skrze Kristovo narození stal blízkým a miluje všechny lidi. Konáním sbírky dostáváme možnost zapojit se do pomoci trpícím a potřebným lidem, kteří žijí u nás i v zahraničí. Pořadatelem sbírky v celé ČR je Charita Česká republika.

Tříkrálová sbírka 2010 bude probíhat ve dnech 1. – 14. ledna 2010.
Charita Ostrava se této krásné akce zúčastní ve spolupráci s Charitou sv. Alexandra v Ostravě-Kunčičkách. Finanční prostředky získané v TKS 2010 plánujeme  použít pro tyto projekty:
1. Péče o osoby bez přístřeší – rekonstrukce azylového domu sv. Františka
2. Rekonstrukce charitního domova pokojného stáří sv. Václava, výměna oken
3. Podpora hospicové péče – Hospic. sv. Lukáše a Mobilní hospicová jednotka
4. Přímá pomoc charitním střediskům (Charitní dům Salvator Krnov, Charitní dům sv. Františka, Charitní středisko poradenských a sociálních služeb)
5. Podpora péče o osoby bez přístřeší a prostředků – rekonstrukce kontaktního místa
6. Podpora péče o handicapované z chráněných dílen pro osoby handicapované a podpora provozu humanitárního šatníku (Charita sv. Alexandra)

Rozdělení výtěžku TKS 2010:

Tříkrálová sbírka 2010

100%

 1 214 344 Kč

Charita Ostrava + Charita sv. Alexandra

65%

789 324 Kč

Projekty Diecézní charity ostravsko-opavské

15%

182 152 Kč

Zahraniční humanitární projekty Charity ČR

10%

121 434 Kč

Sekretariát Charity ČR

5%

60 717 Kč

Režie tříkrálové sbírky

5%

60 717

Ke stažení:
Výsledky TKS ve farnostech 2010 - Charita Ostrava, Charita sv. Alexandra


Vedoucím skupinky musí být dospělá osoba, vybavená průkazem koledníka. Skupinka chodí od domu k domu nebo koleduje v ulicích, přináší lidem radostnou zvěst vánočních svátků, obdarovává je drobnou pozorností. Současně koledníci prosí o finanční příspěvek do úředně zapečetěné válcovité kasičky, opatřené charitním logem.

Do sbírky lze přispět také prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777 anebo bankovním převodem nebo poštovní poukázkou na konto: 66008822/0800 u České spořitelny.


Pro splnění našich projektů, jež pomáhají odkázaným lidem v nouzi hledáme různé finanční a jiné možnosti. Obracíme se proto na Vás, vážení občané, o pomoc při této krásné celostátní akci, pořádané na pomoc těm, kteří to nejvíce potřebují. Všem, kteří se budou jakýmkoliv způsobem podílet na úspěšné realizaci Tříkrálové sbírky 2009 předem děkujeme!


Kontakty: Charita Ostrava, Kořenského 17, 703 00 Ostrava-Vítkovice, tel./fax: 596 621 094, ostrava@caritas.cz, www.ostrava.caritas.cz
Charita sv.  Alexandra, Holvekova 651/28, 718 00 Ostrava-Kunčičky, tel./fax: 596 237 831, alexandr@charita.cz, www.charitasvalexandra.cz

Tři králové poděkování koledníkůmTři králové poděkování koledníkůmTři králové poděkování koledníkůmTři králové - 2009            Související články:
Tříkrálová sbírka 2008

TKS 2007:

Tříkrálové koledování přineslo více než milión korun (2007)

Ke stažení:
TKS 2009:
1. výsledky TKS ve farnostech 2009 - Charita Ostrava, Charita sv. Alexandra

TKS 2008:

2. Rozdělení výtěžku TKS 2008=>
3. výsledky TKS 2008 - Charita Ostrava, Charita sv. Alexandra, DCH Brušperk
4. výsledky TKS 2008 - ostravsko-opavská diecéze

TKS 2007:

5. výsledky TKS 2007 - ostravsko-opavská diecéze
6. výsledky TKS 2001-2008 - Česká republika

Tříkrálová sbírka v minulých letech:
Tříkrálová sbírka 2007
Tříkrálová sbírka 2006
 

TKS 2008  TKS 2008  TKS 2008 
 TKS 2008  TKS 2008 

ZA VAŠE DARY DĚKUJEME!

Podle zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu si mohou fyzické osoby (dle § 15, odst. 5) od daňového základu odečíst dar ve výši minimálně 1 000 Kč a maximálně 10 % základu daně. Právnické osoby si mohou od základu daně (dle § 20, odst. 8) odečíst dar v minimální výši 2 000 Kč a maximálně 5 % z již sníženého základu daně o ostatní odečitatelné položky. Dar snižující daňový základ může být tvořen také úhrnem několika darů za rok. Rádi Vám vystavíme potvrzení o finančním daru./font

Ostrava oslaví mezinárodní den dobrovolníků

Advent plný andělůU příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků, který je vyhlášen OSN na 5. prosince, pořádají nestátní neziskové organizace za podpory statutárního města Ostrava setkání dobrovolníků, kteří působí na území města.

Turné pro nízkoprahy

Advent plný andělůJiž 3. ročník hudebního Turné pro nízkoprahy, kterého se jako každoročně zúčastní skupina Vypsaná Fixa a letos navíc i Xavier Baumaxa se uskuteční 4. 12. 2009 od 20 h v Kopřivnici, Kulturní dům, ul. Obránců míru 368. Ideou akce je propagovat nízkoprahové kluby pro děti a mládež v okolí místa konání koncertů.

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

6. 4. 2020, 14:00 — 31. 8. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

25. 6. 2020, 16:08 — 31. 7. 2020, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 7/2020

24. 9. 2020, 14:00 — 24. 9. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 24. 9. 2020

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy