Den plný kultury NF Přes kaluže

den_kultury_31_08_2011.pdfNadační fond Přes kaluže zve na zábavný Den plný kultury ve středu 31. 8. 2011, 15-22 h na parkovišti ul. Škroupova (Stodolní ul., Ostrava - BarBar). Výtěžek ze vstupného bude věnován mimo další projekty také Charitnímu středisku Michala Magone pro děti a mládež Charity Ostrava na podporu vybudování hudební zkušebny.

Fotosoutěž: Přehlížená chudoba

plakat_fotosoutez_chudoba_2011.pdfCharita Ostrava a Armáda spásy vyhlašuje v rámci aktivit  ke Dnům proti chudobě fotografickou soutěž na téma PŘEHLÍŽENÁ CHUDOBA… Mezinárodní den za vymýcení chudoby je vyhlašován celosvětově na 17. října. V období 12.-18. října 2011 proběhne v Ostravě a okolí 6. ročník souvisejících aktivit.

Výroční zpráva za rok 2010

vz_2010.pdf
Předkládáme Vám Výroční zprávu Charity Ostrava za rok 2010.
Ke stažení =>

Podpořte hlasováním Hospic sv. Lukáše

Skupina ČEZ podpoří grantem až 500 tis. Kč projekty, které budou vybrány v jednotlivých regionech ČR v rámci programu Vaše volba 2011. Charita Ostrava se o tuto podporu uchází s projektem Hospice sv. Lukáše, který slouží lidem v závěru života. Prostředky budou využity na nákup zdravotnických pomůcek a materiálu. Elektronické hlasování=> bude probíhat do 31. 10. 2011. Děkujeme za podporu!

Humanitární sbírka pro Ukrajinu

sbirka_dchoo_2011.pdfDiecézní charita ostravsko-opavská pořádá od 10. 7. do 10. 8. 2011 humanitární sbírku pro Rehabilitační centra pro drogově závislé a nemocné AIDS na Ukrajině. Podrobnosti k poskytnutí materiální, finanční nebo pracovní pomoci naleznete v sbirka_dchoo_2011.pdf.

Charitní rodičovské centrum pomáhalo zpět na trh práce

Logo ESFBezmála dva roky trvající projekt Rodičovského centra Klubíčko Charity Ostrava pod názvem „Klubíčko pomáhá zpět“ financovaný Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR končí v červenci 2011.

Přehlídka sociálních služeb Lidé lidem

Plakát Lidé lidemČtvrtý ročník tradiční akce LIDÉ LIDEM se bude konat ve čtvrtek 23. června od 9 do 17 hodin na Masarykově náměstí v Ostravě. Představí se organizace, které ve městě poskytují sociální služby a související aktivity. Součástí programu budou různá taneční, hudební a divadelní představení, to vše v podání uživatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit.

Praxe studentů paliativní péče v Hospici sv. Lukáše

Hlavním posláním Hospic sv. Lukáše je služba lidem v závěru života.  Se zkušenostmi, které poskytování hospicové a paliativní péče přináší, se mohou studenti v Hospici sv. Lukáše seznamovat také v rámci odborných praxí specializačního vzdělávacího programu Ošetřovatelská péče o pacienty ve vybraných klinických oborech – moduly Paliativní péče a Role sestry v ošetřovatelské péči o pacienty s onkologickým onemocněním.

Akreditaci Ministerstva zdravotnictví ČR pro praxe studentů Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů má Charita Ostrava od roku 2009.

Akreditace - modul Paliativní péče a Role sestry v ošetřovatelské péči o pacienty s onkologickým onemocněním
 

Veřejná sbírka podpořila hospicové služby

Mobilní hospicová jednotkaMobilní hospicovou jednotku a Hospic sv. Lukáše, který Charita Ostrava provozuje v Ostravě - Výškovicích, podpořili dárci z veřejnosti příspěvkem do sbírkových kasiček umístěných na veřejných místech částkou 38 825,- Kč. Prostředky budou využity k zajištění provozu obou služeb na pomoc lidem závěru života.

Postní almužna 2011 pomůže lidem v nouzi

PostničkaV postní době měli věřící možnost návratu k starobylé tradici – almužně. Tato dobrovolná duchovní formace se uskutečnila z pověření České biskupské konference v celé ČR. Peníze za požitky, které si během postu odřekli, lidé střádali do postniček a výtěžek věnovali na konkrétní účely Charitě Ostrava.

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

1. 6. 2021, 14:00 — 31. 12. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

14. 9. 2021, 17:00 — 14. 9. 2021, 19:00

Královské město Marrákeš - vernisáž - 14. 9. 2021

16. 9. 2021, 09:00 — 16. 9. 2021, 17:00

Den otevřených dveří v Charitě Ostrava - 16. 9. 2021

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy