Happening proti chudobě na ostravském náměstí

Happening 2010Armáda spásy a Charita Ostrava ve spolupráci s dalšími organizacemi poskytujícími v ostravském regionu sociální služby uspořádali v rámci Mezinárodního dne za vymýcení chudoby Happening na Masarykově náměstí v Ostravě ve čtvrtek 21. října 2010, aby připomněli fakt, že chudoba je stálou součástí života společnosti.

Biskup ocenil hospicovou dobrovolnici a další

Cena Charity ČRSvátek patronky ostravsko-opavské diecéze svaté Hedviky se letos poprvé v diecézi slaví jako církevní slavnost. V den slavnosti v sobotu 16. 10. 2010 sloužil v katedrále Božského Spasitele v Ostravě biskup František Václav Lobkowicz slavnostní mši svatou. Při bohoslužbě byla poprvé v historii diecéze udělována ocenění za zásluhy.

Chudoba vede k samotě

letak_MDZVCH_2010.pdf

Přestože žijeme v 21. století, chudoba je stále součástí života lidské společnosti. Armáda spásy a Charita Ostrava ve spolupráci s dalšími organizacemi poskytujícími v ostravském regionu sociální služby chce tento fakt připomenout při Happeningu na Masarykově náměstí v Ostravě ve čtvrtek 21. října 2010, 15-17 h a při dalších akcích v rámci Mezinárodního dne za vymýcení chudoby. Od 18. do 22. října 2010 bude v Ostravě probíhat sbírka potravin pro Potravinovou banku, která je dále distribuuje k potřebným lidem.

Sbírka oděvů pořádaná Nadací OKD pomůže lidem bez domova

Sponzoři beneficeNadace OKD se rozhodla pomoci lidem v tíživé životní situaci a uspořádá pro Charitu Ostrava sbírku zimního oblečení. Šatstvo bude po skončení sbírky předáno Charitě Ostrava a pomůže potřebným. V tomto případě především lidem bez domova.

Benefiční koncert naplnil chrám Sv. Ducha

Sešli se, aby pomohli...2010Do kostela Sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu přijeli 6. října 2010 podpořit charitní azylový dům a noclehárnu soubory Schola Gregoriana Pragensis pod vedením Davida Ebena s violoncellistou Jiřím Bártou a soubor středověké hudby Bakchus. Výtěžek benefice je připsán na konto povolené veřejné sbírky.

Koncert podpoří lidi bez domova

Sponzoři beneficeV azylovém domě a noclehárně pro lidi bez přístřeší Charity Ostrava probíhá od dubna 2010 rekonstrukce. Cílem je zlepšení technického stavu objektu a rozšíření kapacity služeb za finanční podpory z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Benefiční koncert Sešli se, aby pomohli… 6. 10. 2010 od 19 h přispěje v rámci veřejné sbírky k financování rekonstrukce.

Ceny Charity ČR byly předány nominovaným

Cena Charity ČRV rámci kampaně Den Charity, které probíhají na mnoha místech republiky kolem svátku sv. Vincence z Paul (27. září), patrona a zakladatele moderní charitativní činnosti bylo za mimořádné charitní dílo oceněno celkem 28 nominovaných lidí z celé ČR.

Benefice pro azylový dům - 6. 10. 2010

Sponzoři beneficeSrdečně vás zveme na výjimečnou kulturně-společenskou událost na podporu rekonstrukce Charitního domu sv. Františka - azylového domu a noclehárny. Benefiční koncert „Sešli se, aby pomohli…“ za účasti Scholy Gregoriany Pragensis  a souboru Dubia Fortuna Bakchus se uskuteční 6. 10. 2010 od 19 h v kostele Sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu.

Hospic sv. Lukáše slouží tři roky

oslava 3. výročí Hospic sv. LukášeHospic sv. Lukáše slaví 3. výročí od svého otevření. Za toto období v něm strávilo svůj čas okolo pěti set pacientů, kterým byla poskytována komplexní hospicová péče. U příležitosti výročí a v rámci Světového dne hospiců proběhla 9. září 2010 vernisáž meditativních obrazů P. Stanislava Weigela. Hospic připravuje v září další aktivity=>

Služba pro seniory oslavila 15. výročí

oslava 15. výročí CHD sv. AlžbětyOd roku 1995 poskytuje sociální služby Charitní dům sv. Alžběty – zařízení pro přechodný pobyt seniorů. Připomenutí 15. výročí proběhlo na pobočce na ul. Zelená v Ostravě-Mariánských Horách, kde je provozováno ještě denní centrum pro seniory – Domovinka.

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

6. 4. 2020, 14:00 — 31. 8. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

25. 6. 2020, 16:08 — 31. 7. 2020, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 7/2020

24. 9. 2020, 14:00 — 24. 9. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 24. 9. 2020

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy