Nepotřebné věci opět putují k potřebným lidem

Sbírka šatstvaPo páté uspořádala Charita Ostrava ve spolupráci s Diakonií Broumov humanitární sbírku "Nepotřebné věci potřebným lidem", která proběhla 17. 4. 2012 na nákladním nádraží ČD Cargo v Ostravě. Dárci shromáždili pro lidi v nouzi dva a půl vagónu humanitárního materiálu (cca 25 tun), především šatstva.

Komunitní centrum pro seniory Gabriel oslavilo 5. výročí

budova střediska GabrielKomunitní centrum Gabriel v G-centru v Ostravě-Zábřehu je příjemným místem pro trávení času seniorů. Nabídka aktivit je určena každému, kdo má chuť účastnit se kulturního, společenského a duchovního života nebo si chce jen popovídat. Toto centrum provozované Charitou Ostrava za podpory Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih oslavilo v březnu 2012 pět let od svého vzniku.

Jarmark pomoci v Ostravě-Porubě

Jarmark pomoci 2012 - plakátMáte doma ve skříni nepotřebné věci, které je Vám líto vyhodit, ale nevíte co s nimi?  Pojďte s námi nepotřebné, proměnit ve znovu užitečné na JARMARKU POMOCI

Nadační fond Tesco podpořil postele pro azylový dům

NF Tesco - logoLidé bez domova, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci, se mohou v Novém Jičíně obrátit na Charitní dům bl. Matky Terezy - azylový dům. Na pořízení poschoďových postelí, které zajistí potřebné rozšíření kapacity pokojů pro maminky s dětmi, přispěl také Nadační fond Tesco, který věnoval třicetitisícový příspěvek.

Celoostravská sbírka šatstva a dalších věcí

sbirka_satstva_17-04-2012.pdfCharita Ostrava ve spolupráci s Diakonií Broumov pořádá 5. celoostravskou humanitární sbírku "Nepotřebné věci potřebným lidem", která se na nákladové části Hlavního nádraží v Ostravě uskuteční 17. 4. 2012, 9-18 h.

Nadace ČEZ a veřejnost podpořili Hospic sv. Lukáše

Logo Skupina ČezSkupina ČEZ podpořila grantem projekty, které byly na základě podpory ve veřejném hlasování vybrány v rámci programu Vaše volba 2011. Charita Ostrava obdrží 500 tis. Kč na nákup zdravotnického materiálu a pomůcek pro Hospic sv. Lukáše, který slouží lidem v závěru života. Děkujeme za podporu!

Zkušebna podpořena z programu PRAZDROJ LIDEM

Prazdroj lidem

Projekt hudební zkušebna v Charitním středisku Michala Magone získal ve veřejném hlasování podporu a díky tomu v 10. ročníku programu PRAZDROJ LIDEM obdržel 50 tis. Kč na nákup vybavení. Děkujeme!

Cesta k domovu - YouTube

.

Charita chystá formační akci Postní almužna 2012

PostničkaBěhem postní doby mají věřící v ČR opět možnost návratu k starobylé postní tradici – almužně. Takto získaná finanční částka pak pomůže lidem v nouzi v daném místě. Pastorační akce s názvem Postní almužna bude zahájena na Popeleční středu (22. 2.), případně o 1. neděli postní (26. 2.), a potrvá do konce postu.

Financování sociálních služeb z dotací MPSV

TK Diecézní charity ostravsko-opavské 17-02-2012Charita Ostrava aktuálně počítá deficit financování sociálních služeb z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 4,8 mil. Kč oproti žádostem o dotaci. Podfinancované jsou služby domov pro seniory, azylové domy, startovací byty a sociální rehabilitace, domov se zvláštním režimem.
 

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

6. 4. 2020, 14:00 — 31. 8. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

25. 6. 2020, 16:08 — 31. 7. 2020, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 7/2020

24. 9. 2020, 14:00 — 24. 9. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 24. 9. 2020

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy