Nepotřebné věci potřebným lidem po sedmé

Nepotřebné věci potřebným lidem po sedmé

Sedmé pokračování humanitární sbírky "Nepotřebné věci potřebným lidem" připravila Charita Ostrava ve spolupráci s Diakonií Broumov 16. 4. 2013 na nákladním nádraží ČD Cargo v Ostravě. Dárci z Ostravy a okolí shromáždili jeden vagón humanitárního materiálu (cca 10 tun), především šatstva.

Služby Charity Ostrava pro lidi v nouzi

Služby Charity Ostrava pro lidi v nouzi

Charita Ostrava nemá jistotu ve financování provozu sociálních služeb vzhledem k plošnému krácení dotační podpory od Ministerstva práce a sociálních věcí. Dlouhé zimní období maximálně vytížilo služby pro lidi bez přístřeší. Seznámení nejen s azylovými domy, ale i dalšími poskytovanými sociálními a zdravotními službami umožní široké veřejnosti Dny otevřených dveří.

Nepotřebné věci potřebným lidem 16. 4. 2013

Nepotřebné věci potřebným lidem 16. 4. 2013

Celoostravská humanitární sbírka šatstva a dalších věcí Charity Ostrava ve spolupráci s Diakonií Broumov „Nepotřebné věci potřebným lidem“ proběhne 16. dubna 2013. Darováním nepotřebných oděvů umožní dárci jejich další využití, vytvoří pracovní příležitost lidem v krizové životní situaci a pomůžou šetřit životní prostředí.

Velikonoční přání 2013

Velikonoční přání 2013

Přejeme Vám požehnané a radostné prožití Velikonočních svátků!

Běh Benedikta Labre na podporu lidí bez domova 2013

Běh Benedikta Labre na podporu lidí bez domova 2013

V sobotu 20. dubna 2013 se od 10 h uskuteční sportovně - benefiční akce Běh Benedikta Labre, jejíž smyslem je podpora lidí bez domova v Charitním domě sv. Benedikta Labre.

Jarmark pomoci - 23. 3. 2013

Jarmark pomoci - 23. 3. 2013

Tradiční akcí organizovanou na podporu lidí v nouzi s názvem JARMARK POMOCI připravuje v sobotu 23. 3. 2013 od 8 do 15 h farnost Ostrava-Poruba. Máte-li doma nepotřebné věci, které je Vám líto vyhodit, přijďte tyto věci proměnit ve znovu užitečné pro další lidi.

Charita Ostrava rozšíří hospicové služby v Ostravě

Charita Ostrava rozšíří hospicové služby v Ostravě

Dvouletá realizace projektu Charity Ostrava „Rozvoj charitních hospicových služeb na území města Ostravy“, který je podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce, začala od března 2013. Cílem projektu je rozvoj hospicové péče pro lidi v závěru života.

Podomní sbírky šatstva nerealizuje Charita Ostrava

Na Charitu Ostrava se obrací lidé ohledně aktuálních sbírek šatstva na Ostravsku. Tyto podomní sbírky inzerované prostřednictvím letáků nejsou realizované Charitou Ostrava, ale soukromou společností. Pro informace o sběru prosíme použijte kontakty uvedené na letáku.

Transformace domovů pro seniory díky Programu švýcarsko-české spolupráce

Transformace domovů pro seniory díky Programu švýcarsko-české spolupráce

Od 28. 11. 2012 začala realizace dvou projektů s názvy „Zkvalitnění a rozšíření poskytovaných sociálních služeb v Charitním domě sv. Alžběty“ a „Zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v Charitním domě sv. Václava – domově pokojného stáří“, které jsou podpořeny z Programu švýcarsko-české spolupráce administrovaného Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem financí ČR.

Ostravané přijali Tři krále a podpořili lidi v nouzi

Ostravané přijali Tři krále a podpořili lidi v nouzi

V tradiční Tříkrálové sbírce na podporu lidí v nouzi se na Ostravsku díky štědrosti obyvatel města a přilehlých obcí shromáždila částka 1 342 794 Kč. Děkujeme všem dárcům i koledníkům!

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

6. 4. 2020, 14:00 — 31. 8. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

25. 6. 2020, 16:08 — 31. 7. 2020, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 7/2020

24. 9. 2020, 14:00 — 24. 9. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 24. 9. 2020

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy