Použitý textil nemusí být odpadem

Použitý textil nemusí být odpadem

Odkládání nepotřebného textilu bude pro Ostravany ještě pohodlnější. Díky dohodě mezi Magistrátem města Ostravy, Diakonií Broumov a odpadovou společností OZO Ostrava je v Ostravě nově rozmisťováno dalších dvaadvacet speciálních kontejnerů na textil.

Sbírky šatstva v domácnostech nerealizuje Charita Ostrava

Sbírky šatstva v domácnostech nerealizuje Charita Ostrava

Na Charitu Ostrava se stále obrací lidé ohledně aktuálních sbírek šatstva v Ostravě, které jsou inzerovány na letácích přímo v domácnostech a realizují soukromé společností. Tyto podomní sbírky nejsou realizované Charitou Ostrava. Pro informace o sběru šatstva, prosíme, použijte kontakty uvedené na letáku.

Slezská lilie 2013 - Přijďte včas stý a třístý návštěvník dostane dárek

Slezská lilie 2013 - Přijďte včas stý a třístý návštěvník dostane dárek

Již tento víkend 15. a 16. června proběhne festival Slezská lilie. Návštěvník, který si zakoupí vstupné na sobotní program a přijde jako stý nebo třístý dostane mobilní telefon.

Benefice Let´s rock for Charita pomůže hospici i lidem po povodních

Benefice Charity Ostrava Let´s rock for Charita proběhne v Ostravě-Staré Bělé 22. 6. 2013 od 18 h. Výtěžek vstupného bude využit na podporu seniorů, lidí v závěru života. Polovina získané částky bude poskytnuta také lidem postižených aktuálními povodněmi, pro které Charita Ostrava zároveň vyhlašuje materiální sbírku humanitární pomoci.

Pomoc lidem zasaženým povodní

Pomoc lidem zasaženým povodní

Charita Ostrava ve spolupráci s Diecézní charitou ostravsko-opavskou vyhlašuje materiální sbírku humanitární pomoci pro lidi postižené aktuálními povodněmi. Humanitární pomoc můžete osobně doručit do dočasného skladu v Charitním domě sv. Alžběty, Zelená 2514/73 v Ostravě-Mariánských Horách.

V šatnících schází ošacení pro lidi bez domova

V šatnících schází ošacení pro lidi bez domova

Součástí sociálních služeb pro lidi bez domova je i možnost využít služeb šatníků, které jsou provozovány jak v nízkoprahovém denním centru sv. Benedikta Labre, tak i v azylovém domě a noclehárně sv. Františka.

Let´s rock for Charita

Benefice Let´s rock for Charita se uskuteční 22. 6. 2013 v Katolickém domě v Ostravě-Staré Bělé a podpoří Charitní pečovatelskou službu - Tereza Hospic sv. Lukáše a lidi postižené aktuálními povodněmi.

Den Země pro děti a mládež z nízkoprahu

Den Země pro děti a mládež z nízkoprahu

Dne 16. dubna 2013 se v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Charity Ostrava uskutečnila akce s názvem Předvečer dne Země, kterou připravily praktikantky oboru Management pro neziskový sektor Ostravské univerzity.

Běh Benedikta Labre podpořil lidi bez domova

Běh Benedikta Labre podpořil lidi bez domova

V sobotu 20. 4. 2013 se uskutečnil 1. ročník sportovně-benefičního Běhu Benedikta Labre, jehož smyslem je podpora lidí bez domova v Charitním domě sv. Benedikta Labre. Výtěžek startovného 6 710 Kč bude využitý na úhradu polévek vydávaných uživatelům tohoto nízkoprahového denního centra v rámci veřejné sbírky.

Návštěva v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce

Návštěva v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce

Návštěva a společné setkání se zástupci Švýcarské agentury pro rozvoj a spolupráci a Ministerstva financí ČR se uskutečnila 12. 4. 2013 v rámci realizace dvou projektů Charity Ostrava, které jsou podpořeny z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Tříkrálová sbírka 2020
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

6. 4. 2020, 14:00 — 31. 8. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - konzultace

25. 6. 2020, 16:08 — 31. 7. 2020, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 7/2020

24. 9. 2020, 14:00 — 24. 9. 2020, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 24. 9. 2020

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy