Koncert Charity Ostrava pro ohrožené děti a mládež

Koncert Charity Ostrava pro ohrožené děti a mládež

Koncert Charity Ostrava na podporu ohrožených dětí a mládeže proběhne ve středu 17. září 2014. V kostele Sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu vystoupí sopranistka Eva Dřízgová - Jirušová s orchestrem Camerata Janáček, slovenská zpěvačka Sima Martausová se saxofonistou Michalem Žáčkem a ArcelorMittal Gospel s kapelou Ezyway.

Magnetky s logy hospicových služeb

Magnetky s logy hospicových služeb

Již sedm let mají občané Ostravy a okolí možnost využívat služeb Hospice sv. Lukáše, specializovaného zdravotnického zařízení provozovaného Charitou Ostrava. Mobilní hospic a ošetřovatelská služba sv. Kryštofa poskytuje klientům domácí péči od roku 1991.

Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit

Dne 8. 8. 2014 bylo vyhlášeno nové výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit v rámci projektu „Vzděláváním zaměstnanců Charity Frýdek - Místek a Charity Ostrava k rozvoji sociálních služeb“, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/A7.00095.

Žádost o použité šatsvo pro lidi bez domova

Charitní sv. Benedikta Labre - nízkoprahové denní centrum

Součástí sociálních služeb pro lidi bez domova je i možnost využít služeb šatníků, které jsou provozovány v nízkoprahovém denním centru sv. Benedikta Labre a v azylovém domě a noclehárně sv. Františka. Lidé v nich získají základní ošacení, aby byli ochráněni před vlivy počasí a mohli se cítit důstojně.

Chcete být užiteční? Darujte svůj čas lidem...

Dobrovolnické hospicové hnutí Charity Ostrava

Smyslem dobrovolnického hospicové hnutí je poskytování pomoci lidem v závěru života, doprovázení nemocných a umírajících, kteří mohou být osamělí v domácnostech nebo ve zdravotnických zařízeních.

Charitní hospicová poradna nabízí pomoc v těžkých životních situacích

Charitní hospicová poradna

Posláním Charitní hospicové poradny je poskytovat základní a odborné sociální poradenství, doprovázení, psychologickou a duchovní pomoc. Služba je určena pro lidi nevyléčitelně nemocným, jejich příbuzné a ty, kteří o nemocné rodinné příslušníky pečují nebo aktuálně prožívají smutek po úmrtí blízkého.

Dotazníkové šetření spokojenosti se službami

Charitní dům sv. Václava - domov pokojného stáří

Charita Ostrava se snaží poskytovat uživatelům sociálních služeb co nejkvalitnější služby. Podkladem pro zvyšování jejich kvality je i každoroční dotazníkové šetření zaměřené na spokojenost se službami, které je adresováno jak samotným uživatelům služeb, tak i jejím blízkým, rodinným příslušníkům.

Charitní lektoři školí v nemocnicích

Charitní lektoři školí v nemocnicích

V letošním roce se uskutečnily již čtyři akreditované vzdělávací akce pro zdravotnický personál ostravských nemocnic pod názvem „Hospicové služby v praxi a jejich návaznost na ambulantní a nemocniční péči“.

Sportovní hry seniorů Ostrava 11. 6. 2014

Sportovní hry seniorů Ostrava 11. 6. 2014

Sportovní hry seniorů Ostrava připravuje Charita Ostrava ve spolupráci s Domov Slunečnice Ostrava ve spolupráci s Charitou Ostrava a dalšími partnery na středu 11. června 2014. Smyslem uskutečnění sportovních her je pro seniory vytvořit příležitost zasoutěžit si a prožít den plný zábavy.

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

20. 5. 2021, 14:00 — 20. 5. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 20. 5. 2021

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy