Dotazníkové šetření spokojenosti se službami

Charitní dům sv. Václava - domov pokojného stáří

Charita Ostrava se snaží poskytovat uživatelům sociálních služeb co nejkvalitnější služby. Podkladem pro zvyšování jejich kvality je i každoroční dotazníkové šetření zaměřené na spokojenost se službami, které je adresováno jak samotným uživatelům služeb, tak i jejím blízkým, rodinným příslušníkům.

Charitní lektoři školí v nemocnicích

Charitní lektoři školí v nemocnicích

V letošním roce se uskutečnily již čtyři akreditované vzdělávací akce pro zdravotnický personál ostravských nemocnic pod názvem „Hospicové služby v praxi a jejich návaznost na ambulantní a nemocniční péči“.

Sportovní hry seniorů Ostrava 11. 6. 2014

Sportovní hry seniorů Ostrava 11. 6. 2014

Sportovní hry seniorů Ostrava připravuje Charita Ostrava ve spolupráci s Domov Slunečnice Ostrava ve spolupráci s Charitou Ostrava a dalšími partnery na středu 11. června 2014. Smyslem uskutečnění sportovních her je pro seniory vytvořit příležitost zasoutěžit si a prožít den plný zábavy.

Podpořte ohrožené dětí ve středisku Magone zasláním DMS

Podpořte ohrožené dětí ve středisku Magone zasláním DMS

Charitní středisko Michala Magone slouží na sídlišti Ostrava-Dubina ohroženým dětem a mládeži jako místo pro jejich setkávání a smysluplné trávení volného času. Budova nízkoprahového centra vyžaduje rekonstrukci pro zlepšení zázemí poskytované sociální služby.

Samaritán Open Ostrava 2014

Samaritán Open Ostrava 2014

Ve středu 21. května 2014 se uskutečnil fotbalový turnaj azylových domů Samaritán Open Ostrava 2014, jehož smyslem bylo propojení sportu s tématem sociálního vyloučení lidí bez domova. Akce Charity Ostrava se uskutečnila za podpory Statutárního města Ostravy v rámci projektu Ostrava – Evropské město sportu 2014 pod záštitou ostravsko-opavského biskupa Mons. František V. Lobkowicze.

Fotbalový turnaj azylových domů Samaritán Open Ostrava 2014

Samaritán Open Ostrava 2014

Ve středu 21. května 2014 se od 11 h uskuteční fotbalový turnaj azylových domů Samaritán Open Ostrava 2014, jehož smyslem je propojení sportu s tématem sociálního vyloučení lidí bez domova. Akce Charity Ostrava se uskuteční za podpory Statutárního města Ostravy v rámci projektu Ostrava – Evropské město sportu 2014. Záštitu převzal biskup ostravsko-opavský Mons. František V. Lobkowicz.

Běh Benedikta Labre 2014 podpořil lidi bez domova

Běh Benedikta Labre 2014 podpořil lidi bez domova

V sobotu 5. 3. 2014 se uskutečnil v rámci projektu Ostrava - Evropské město sportu 2014 sportovně-benefiční Běh Benedikta Labre, jehož smyslem je podpora lidí bez domova. Výtěžek startovného 17 721 Kč bude využitý pro zajištění sociální služby nízkoprahového denního centra.

Ukončení výběrového řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit

Dne 5. 5. 2014 bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit v rámci projektu „Vzděláváním zaměstnanců Charity Frýdek - Místek a Charity Ostrava k rozvoji sociálních služeb“, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/A7.00095. V jedné časti, však nebyl dodavatel vybrán a nejbližší době proběhne nové výběrové řízení.

 

ESF EU OPLZZ

 

Běh Benedikta Labre v Ostravě – evropském městě sportu 2014

Běh Benedikta Labre v Ostravě – evropském městě sportu 2014

V sobotu 3. května 2014 se od 11 h uskuteční sportovně - benefiční Běh Benedikta Labre, jehož smyslem je podpora lidí bez domova. Výtěžek ze startovného bude v rámci povolené veřejné sbírky využit na podporu provozu nízkoprahového denního centra Charity Ostrava.

Moravskoslezský kraj podpořil aktivity Charity Ostrava

Hospic sv. Lukáše - lůžkový hospic

Pro rok 2014 byla činnost Charity Ostrava podpořena Moravskoslezským krajem v rámci několika jeho vyhlášených dotačních titulů. Finance v celkovém rozsahu 262 500 Kč přispějí k zajištění provozu a kvality poskytovaných sociálních a zdravotních služeb.

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

25. 3. 2021, 14:00 — 25. 3. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 25. 3. 2021

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy