Den Země pro děti a mládež z nízkoprahu

Den Země pro děti a mládež z nízkoprahu

Dne 16. dubna 2013 se v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež Charity Ostrava uskutečnila akce s názvem Předvečer dne Země, kterou připravily praktikantky oboru Management pro neziskový sektor Ostravské univerzity.

Běh Benedikta Labre podpořil lidi bez domova

Běh Benedikta Labre podpořil lidi bez domova

V sobotu 20. 4. 2013 se uskutečnil 1. ročník sportovně-benefičního Běhu Benedikta Labre, jehož smyslem je podpora lidí bez domova v Charitním domě sv. Benedikta Labre. Výtěžek startovného 6 710 Kč bude využitý na úhradu polévek vydávaných uživatelům tohoto nízkoprahového denního centra v rámci veřejné sbírky.

Návštěva v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce

Návštěva v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce

Návštěva a společné setkání se zástupci Švýcarské agentury pro rozvoj a spolupráci a Ministerstva financí ČR se uskutečnila 12. 4. 2013 v rámci realizace dvou projektů Charity Ostrava, které jsou podpořeny z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Nepotřebné věci potřebným lidem po sedmé

Nepotřebné věci potřebným lidem po sedmé

Sedmé pokračování humanitární sbírky "Nepotřebné věci potřebným lidem" připravila Charita Ostrava ve spolupráci s Diakonií Broumov 16. 4. 2013 na nákladním nádraží ČD Cargo v Ostravě. Dárci z Ostravy a okolí shromáždili jeden vagón humanitárního materiálu (cca 10 tun), především šatstva.

Služby Charity Ostrava pro lidi v nouzi

Služby Charity Ostrava pro lidi v nouzi

Charita Ostrava nemá jistotu ve financování provozu sociálních služeb vzhledem k plošnému krácení dotační podpory od Ministerstva práce a sociálních věcí. Dlouhé zimní období maximálně vytížilo služby pro lidi bez přístřeší. Seznámení nejen s azylovými domy, ale i dalšími poskytovanými sociálními a zdravotními službami umožní široké veřejnosti Dny otevřených dveří.

Nepotřebné věci potřebným lidem 16. 4. 2013

Nepotřebné věci potřebným lidem 16. 4. 2013

Celoostravská humanitární sbírka šatstva a dalších věcí Charity Ostrava ve spolupráci s Diakonií Broumov „Nepotřebné věci potřebným lidem“ proběhne 16. dubna 2013. Darováním nepotřebných oděvů umožní dárci jejich další využití, vytvoří pracovní příležitost lidem v krizové životní situaci a pomůžou šetřit životní prostředí.

Velikonoční přání 2013

Velikonoční přání 2013

Přejeme Vám požehnané a radostné prožití Velikonočních svátků!

Běh Benedikta Labre na podporu lidí bez domova 2013

Běh Benedikta Labre na podporu lidí bez domova 2013

V sobotu 20. dubna 2013 se od 10 h uskuteční sportovně - benefiční akce Běh Benedikta Labre, jejíž smyslem je podpora lidí bez domova v Charitním domě sv. Benedikta Labre.

Jarmark pomoci - 23. 3. 2013

Jarmark pomoci - 23. 3. 2013

Tradiční akcí organizovanou na podporu lidí v nouzi s názvem JARMARK POMOCI připravuje v sobotu 23. 3. 2013 od 8 do 15 h farnost Ostrava-Poruba. Máte-li doma nepotřebné věci, které je Vám líto vyhodit, přijďte tyto věci proměnit ve znovu užitečné pro další lidi.

Charita Ostrava rozšíří hospicové služby v Ostravě

Charita Ostrava rozšíří hospicové služby v Ostravě

Dvouletá realizace projektu Charity Ostrava „Rozvoj charitních hospicových služeb na území města Ostravy“, který je podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce, začala od března 2013. Cílem projektu je rozvoj hospicové péče pro lidi v závěru života.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 
 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

 Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy