Veřejná zakázka - stavební úpravy střediska Michala Magone

Veřejná zakázka - stavební úpravy střediska Michala Magone

Dne 2. 2. 2015 vyhlašuje zadavatel Charita Ostrava veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Stavební úpravy (tepelná izolace fasády) charitního střediska Michala Magone. Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 17. 2. 2015, 10:00:00 hodin.

Ostravané Tříkrálovou sbírkou pomohli lidem v nouzi

Ostravané Tříkrálovou sbírkou pomohli lidem v nouzi

V tradiční Tříkrálové sbírce na podporu lidí v nouzi se díky štědrosti obyvatel Ostravy a přilehlých obcí shromáždila částka 1 455 769 Kč. Peníze z veřejné sbírky využije Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra na podporu služeb pro lidi bez přístřeší, klienty mobilního hospice, seniory, lidi se zdravotním postižením v chráněných dílnách nebo přímou hmotnou pomoc lidem v nouzi.

Tříkrálová sbírka je v plném proudu také v Moravskoslezském kraji

Tříkrálová sbírka je v plném proudu také v Moravskoslezském kraji

Patnáctá Tříkrálová sbírka, která probíhá v tradičním termínu od 1. do 14. ledna, nabírá právě nejvyšší obrátky. S koledníky se můžete v těchto dnech setkat nejen u Vás doma, ale také v hlavních zpravodajských relacích většiny médií.

Tři králové popřejí Ostravanům při tradiční sbírce

Tři králové popřejí Ostravanům při tradiční sbírce

S přáním štěstí, zdraví a pokoje do nového roku budou přicházet do ostravských domácností Tři králové v rámci tradiční celorepublikové veřejné sbírky pořádané 1. – 14. ledna 2015 již po patnácté Charitou Česká republika. Tři králové budou přinášet dary v podobě tříkrálových kalendářů a cukru jako poděkování přispěvatelům za podporu pro lidi v nouzi.

Počátkem ledna proběhne již popatnácté celostátní Tříkrálová sbírka

Počátkem ledna proběhne již popatnácté celostátní Tříkrálová sbírka

Do ulic našich obcí a měst se v lednu opět vyrojí charitní koledníci, aby u prahů domácností, na chodnících a náměstích předali poselství o narození Božího syna. Výtěžek sbírky je určen na pomoc lidem v obtížné situaci, kterým Charita pomáhá.

Chodník do nebe na podporu Hospice sv. Lukáše

Chodník do nebe na podporu Hospice sv. Lukáše

Zlepšit možnost využívání zahrady pro klienty Hospice sv. Lukáše si klade za cíl kampaň Chodník do nebe. Úprava povrchu chodníků v hospicové zahradě zámkovou dlažbou umožní její plnohodnotné využívání klienty v závěru života, kteří se mohou pohybovat pouze na kolečkové posteli nebo invalidním vozíku.

Grant z Konsorcia nevládních organizací ve prospěch seniorů

Charitní dům sv. Alžběty

Charitní dům sv. Alžběty – zařízení pro přechodný pobyt seniorů se zapojil do realizace projektu koordinovaného o. p. s. Živá paměť s názvem „Konsorcium nevládních organizací ve prospěch seniorů, zejména obětí nacionálního socialismu v České republice“.

Moravskoslezský kraj podpořil vzdělávací a táborové aktivity

Charitní středisko Michala Magone - letní tábor

V rámci aktivit Charitního střediska Michala Magone - nízkoprahového zařízení po děti a mládež se v roce 2014 konalo celkem 41 akcí, kterých se zúčastnilo 775 klientů.V rámci projektu na podporu vzdělávacích a táborových aktivit, který byl podpořen částkou 50 000,-Kč se na financování uskutečněných akcích v rámci dotačního programu spolupodílel také Moravskoslezský kraj.

Při Národní potravinové sbírce se vybralo 173 t potravin

Národní potravinová sbírka 21. 11. 2014

V sobotu 22. listopadu se v rámci Národní potravinové sbírky vybralo celkem 173 tun potravin. Lidé pomáhali potřebným vždy přímo ve svém regionu. Pro lidi v nouzi, využívající služeb Charity Ostrava, dárci poskytli na 2 sbírkových místech v Ostravě 1 926 kg trvanlivých potravin.

Nadace ČEZ podpořila rekonstrukci chodníků v hospici

Hospic sv. Lukáše

Grant v hodnotě 150 tis. Kč poskytla Nadace ČEZ na rekonstrukci zpevněných ploch v zahradě Hospice sv. Lukáše.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

24. 4. 2019, 10:00 — 30. 6. 2019, 16:00

Z mého archivu - vernisáž - 24. 4. 2019

29. 4. 2019, 12:39 — 31. 5. 2019, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 5/2019

14. 5. 2019, 14:00 — 12. 6. 2019, 17:00

Můj svět - výstava z fotosoutěže

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

 Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy