Chcete být užiteční? Darujte svůj čas lidem...

Dobrovolnické hospicové hnutí Charity Ostrava

Smyslem dobrovolnického hospicové hnutí je poskytování pomoci lidem v závěru života, doprovázení nemocných a umírajících, kteří mohou být osamělí v domácnostech nebo ve zdravotnických zařízeních.

Charitní hospicová poradna nabízí pomoc v těžkých životních situacích

Charitní hospicová poradna

Posláním Charitní hospicové poradny je poskytovat základní a odborné sociální poradenství, doprovázení, psychologickou a duchovní pomoc. Služba je určena pro lidi nevyléčitelně nemocným, jejich příbuzné a ty, kteří o nemocné rodinné příslušníky pečují nebo aktuálně prožívají smutek po úmrtí blízkého.

Dotazníkové šetření spokojenosti se službami

Charitní dům sv. Václava - domov pokojného stáří

Charita Ostrava se snaží poskytovat uživatelům sociálních služeb co nejkvalitnější služby. Podkladem pro zvyšování jejich kvality je i každoroční dotazníkové šetření zaměřené na spokojenost se službami, které je adresováno jak samotným uživatelům služeb, tak i jejím blízkým, rodinným příslušníkům.

Charitní lektoři školí v nemocnicích

Charitní lektoři školí v nemocnicích

V letošním roce se uskutečnily již čtyři akreditované vzdělávací akce pro zdravotnický personál ostravských nemocnic pod názvem „Hospicové služby v praxi a jejich návaznost na ambulantní a nemocniční péči“.

Sportovní hry seniorů Ostrava 11. 6. 2014

Sportovní hry seniorů Ostrava 11. 6. 2014

Sportovní hry seniorů Ostrava připravuje Charita Ostrava ve spolupráci s Domov Slunečnice Ostrava ve spolupráci s Charitou Ostrava a dalšími partnery na středu 11. června 2014. Smyslem uskutečnění sportovních her je pro seniory vytvořit příležitost zasoutěžit si a prožít den plný zábavy.

Podpořte ohrožené dětí ve středisku Magone zasláním DMS

Podpořte ohrožené dětí ve středisku Magone zasláním DMS

Charitní středisko Michala Magone slouží na sídlišti Ostrava-Dubina ohroženým dětem a mládeži jako místo pro jejich setkávání a smysluplné trávení volného času. Budova nízkoprahového centra vyžaduje rekonstrukci pro zlepšení zázemí poskytované sociální služby.

Samaritán Open Ostrava 2014

Samaritán Open Ostrava 2014

Ve středu 21. května 2014 se uskutečnil fotbalový turnaj azylových domů Samaritán Open Ostrava 2014, jehož smyslem bylo propojení sportu s tématem sociálního vyloučení lidí bez domova. Akce Charity Ostrava se uskutečnila za podpory Statutárního města Ostravy v rámci projektu Ostrava – Evropské město sportu 2014 pod záštitou ostravsko-opavského biskupa Mons. František V. Lobkowicze.

Sbírka pro oběti povodní na Balkáně

Sbírka pro oběti povodní na Balkáně

Rozsáhlé povodně v Srbsku a v Bosně a Hercegovině způsobily obrovské škody. Charita ČR ze svého krizového fondu uvolnila částku 100 000 Kč a vyhlásila veřejnou finanční sbírku a dárcovskou SMS. Nabízíme banner a plakátky ke stažení. 

Fotbalový turnaj azylových domů Samaritán Open Ostrava 2014

Samaritán Open Ostrava 2014

Ve středu 21. května 2014 se od 11 h uskuteční fotbalový turnaj azylových domů Samaritán Open Ostrava 2014, jehož smyslem je propojení sportu s tématem sociálního vyloučení lidí bez domova. Akce Charity Ostrava se uskuteční za podpory Statutárního města Ostravy v rámci projektu Ostrava – Evropské město sportu 2014. Záštitu převzal biskup ostravsko-opavský Mons. František V. Lobkowicz.

Běh Benedikta Labre 2014 podpořil lidi bez domova

Běh Benedikta Labre 2014 podpořil lidi bez domova

V sobotu 5. 3. 2014 se uskutečnil v rámci projektu Ostrava - Evropské město sportu 2014 sportovně-benefiční Běh Benedikta Labre, jehož smyslem je podpora lidí bez domova. Výtěžek startovného 17 721 Kč bude využitý pro zajištění sociální služby nízkoprahového denního centra.

Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

23. 1. 2018, 15:47 — 13. 12. 2018, 23:59

Nebojte se pečovat - kurzy

22. 10. 2018, 11:58 — 30. 11. 2018, 23:58

Program v Charitním středisku Gabriel - 11/2018

13. 11. 2018, 17:00 — 30. 12. 2018, 17:00

Severní Irsko - vernisáž - 13. 11. 2018

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

 Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy