Česká armáda s Charitou společně zakládají Vojenský fond solidarity

Česká armáda s Charitou společně zakládají Vojenský fond solidarity

Náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Petr Pavel jménem příslušníků AČR, Vojenské policie, Vojenské kanceláře prezidenta republiky, Hradní stráže a Vojenského zpravodajství uzavřel dohodu o spolupráci s Charitou ČR, zastoupenou jejím ředitelem Lukášem Curylem.

Konference o paliativní péči za podpory ze Švýcarska

Konference o paliativní péči za podpory ze Švýcarska

Odborníky v oblasti paliativní a hospicové péče přivítá Ostrava v úterý 17. března 2015 v rámci mezinárodní konference organizované Charitou Ostrava díky podpoře z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Charitní tréninkové prostory umožní lidem snazší návrat do života

Charitní tréninkové prostory umožní lidem snazší návrat do života

Sociálně aktivizační činnosti jako jsou nácvik vaření, ručních prací, výtvarné aktivity, ale také vzdělávací semináře zaměřené na péči o dítě, finanční gramotnost či obsluhu počítače nabídnou ženám a mužům ze startovacích bytů a azylových domů od počátku března 2015 nové Tréninkové prostory Charity Ostrava. Tréninkové prostory i další charitní služby může veřejnost navštívit v rámci Dnů otevřených dveří 19. – 20. 2. 2015.

Omezení návštěv v domovech pro seniory

Z důvodu vzestupu akutních respiračních infekcí - chřipky a na základě doporučení Krajské hygienické stanice MSK se od 9. 2. 2015 omezují návštěvy v Charitním domě sv. VáclavaCharitním domě sv. Alžběty až do odvolání. Děkujeme za pochopení.

Služby pro lidi bez domova v zimním období

Služby pro lidi bez domova v zimním období

V chladném zimním období pravidelně posilujeme kapacitu sociálních služeb pro lidi bez domova. Nejdůležitější pro lidi žijící na ulici je možnost pobytu v teplém zázemí pro přečkání mrazivých nocí a možnost zůstat v teple i v průběhu dne. Nezbytnými potřebami jsou také jídlo, nápoje, dobré oblečení a boty.

Veřejná zakázka - stavební úpravy střediska Michala Magone

Veřejná zakázka - stavební úpravy střediska Michala Magone

Dne 2. 2. 2015 vyhlašuje zadavatel Charita Ostrava veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Stavební úpravy (tepelná izolace fasády) charitního střediska Michala Magone. Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 17. 2. 2015, 10:00:00 hodin.

Ostravané Tříkrálovou sbírkou pomohli lidem v nouzi

Ostravané Tříkrálovou sbírkou pomohli lidem v nouzi

V tradiční Tříkrálové sbírce na podporu lidí v nouzi se díky štědrosti obyvatel Ostravy a přilehlých obcí shromáždila částka 1 455 769 Kč. Peníze z veřejné sbírky využije Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra na podporu služeb pro lidi bez přístřeší, klienty mobilního hospice, seniory, lidi se zdravotním postižením v chráněných dílnách nebo přímou hmotnou pomoc lidem v nouzi.

Tříkrálová sbírka je v plném proudu také v Moravskoslezském kraji

Tříkrálová sbírka je v plném proudu také v Moravskoslezském kraji

Patnáctá Tříkrálová sbírka, která probíhá v tradičním termínu od 1. do 14. ledna, nabírá právě nejvyšší obrátky. S koledníky se můžete v těchto dnech setkat nejen u Vás doma, ale také v hlavních zpravodajských relacích většiny médií.

Tři králové popřejí Ostravanům při tradiční sbírce

Tři králové popřejí Ostravanům při tradiční sbírce

S přáním štěstí, zdraví a pokoje do nového roku budou přicházet do ostravských domácností Tři králové v rámci tradiční celorepublikové veřejné sbírky pořádané 1. – 14. ledna 2015 již po patnácté Charitou Česká republika. Tři králové budou přinášet dary v podobě tříkrálových kalendářů a cukru jako poděkování přispěvatelům za podporu pro lidi v nouzi.

Počátkem ledna proběhne již popatnácté celostátní Tříkrálová sbírka

Počátkem ledna proběhne již popatnácté celostátní Tříkrálová sbírka

Do ulic našich obcí a měst se v lednu opět vyrojí charitní koledníci, aby u prahů domácností, na chodnících a náměstích předali poselství o narození Božího syna. Výtěžek sbírky je určen na pomoc lidem v obtížné situaci, kterým Charita pomáhá.

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 
 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

 Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy