Tříkrálová sbírka pomůže, i když koledníci letos nevyrazili. Děkujeme!

Tříkrálová sbírka 2021 - rozpečetění

Tříkrálová sbírka 2021 pomůže lidem v nouzi díky štědrosti Ostravanů, obyvatel obcí v okolí, ochotě a pomoci mnoha lidí částkou 1 341 545,- Kč, přestože koledníci letos do ulic nevyrazili. Prostředky sbírky využije Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra na podporu služeb pro klienty mobilního hospice, domova pro seniory, lidi bez domova nebo se zdravotním postižením. Děkujeme všem za podporu!

Sčítáme dary z tříkrálových kasiček, jsme za polovinou

Sčítáme dary z tříkrálových kasiček, jsme za polovinou

Na začátku ledna Charity zapečetily 2871 pokladniček a doufaly, že s nimi koledníci vyrazí do ulic. Epidemiologická situace to neumožnila, i tak si sbírka našla cestu k dárcům, online i prostřednictvím pevných pokladniček umístěných v obchodech, kostelích nebo na úřadech.

Děkujeme všem, kdo jste se rozhodli pomoci. 

Tříkrálová sbírka do pokladniček skončila - děkujeme!

Tříkrálová sbírka 2021 - poděkování

Včera skončilo shromažďování příspěvků do zapečetěných pokladniček Tříkrálové sbírky 2021. Průběžný stav on-line pokladničky pro Charitu Ostrava a Charitu sv. Alexandra je 480 397,-Kč! Velice děkujeme všem přispěvatelům i dalším lidem, kteří se sbírkou jakkoli pomohli.

Pokladničky Tříkrálové sbírky na Kraji, Magistrátu a dalších místech

K+M+B 2021

Tříkráloví koledníci s ohledem na protiepidemiologická opatření do domácností v Ostravě a okolí nevyrazili. K Tříkrálové sbírce 2021 se můžete ještě do 24. 1. připojit darováním do zapečetěných pokladniček, které jsou k dispozici např. ve vestibulu Krajského úřadu MSK, Magistrátu města Ostravy a na mnoha dalších úřadech, v obchodech ap. Ostravské projekty na pomoc lidem v nouzi můžete podpořit také on-line. DĚKUJEME VŠEM ZA PODPORU!

Služby Charity Ostrava pro lidi bez domova

Charitní dům sv. Benedikta Labre - nízkoprahové denní centrum

Charita Ostrava poskytuje různé sociální služby pro lidi bez domova celoročně, v zimním období kapacitu služeb dle potřeby navyšujeme. V chladných dnech s teplotami pod 0 st. funguje bezplatné nízkoprahové zimní noční centrum.

Tříkrálový koncert se vydařil a sbírka pokračuje online

Tříkrálový koncert se vydařil a sbírka pokračuje online

Více než 2,1 milionu korun poslali během Tříkrálového koncertu jeho diváci pomocí dárcovských SMS. Tradiční Tříkrálový koncert, který je každoročním poděkováním koledníkům, partnerům i všem dárcům a příznivcům odvysílala Česká televize v neděli 10. ledna večer. Tříkrálová sbírka však stále pokračuje – v online prostoru i prostřednictvím „statických pokladniček“. Pandemie nemoci covid-19 a související přijatá opatření totiž letos nedovolují koledníkům vyjít do ulic. To však vede k hledání nových cest, jak sbírku lidem otevřít. 

Metodickou podporou ke kvalitě

Charitní středisko Matky Terezy - pečovatelská služba Hrabyně

Charita Ostrava se stala partnerem projektu financovaného z Evropského sociálního fondu Evropské unie, který je zaměřený na zvýšení kvality sociálních služeb. Aktivity budou probíhat do půlky příštího roku ještě v dalších 13 oblastních Charitách sdružených do Diecézní charity ostravsko-opavské, která je nositelem projektu.

Tříkrálový koncert odvysílá Česká televize bez koledníků v publiku

Tříkrálový koncert odvysílá Česká televize bez koledníků v publiku

Nenechte si ujít letošní Tříkrálový koncert, který bude v mnoha ohledech jiný. Odvysílá ho Česká televize v neděli 10. ledna od 18 hodin v přímém přenosu na programu ČT1. Koncertem provází Martina Kociánová a Jan Čenský, účinkují Alena Antalová, Michal Hrůza s kapelou, Leona Machálková, Pokáč a VOXEL & Spol. 

Tříkrálovou sbírku 2021 můžete podpořit i do pokladničky

Tři králové 2021

"K+B+M 2021 - Bůh žehnej tomuto domu." Toto přání provází Tříkrálovou sbírku 2021 v Ostravě, okolních městech a obcích, byť jej nepředávají družiny Tří králů a probíhá on-line. Ostravské projekty na pomoc lidem v nouzi můžete podpořit také do stacionárních pokladniček na některých úřadech, v obchodech ap. 

Tříkrálová sbírka 2021 probíhá

QR platba - TKS 2021 - Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra

Tříkrálová sbírka 2021 v Ostravě, okolních městech a obcích již začala. Bude probíhat do 24. 1. Ostravské projekty na pomoc lidem v nouzi můžete podpořit do „virtuální pokladničky" přímo na sbírkové konto č. ú.: 66008822/0800 u České spořitelny s variabilním symbolem: 77708013.

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

20. 5. 2021, 14:00 — 20. 5. 2021, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 20. 5. 2021

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

FB skupina "Bláža" - podpora:

FB skupina - Bláža

Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy