7. září 2016 Veřejné zakázky - web

Veřejná zakázka - zpevněné plochy

Dne 7. 9. 2016 vyhlašuje zadavatel Charita Ostrava veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Stavební úpravy 1. PP domu č. 17/1323, ul. Kořenského, Ostrava – Vítkovice, Zpevněné plochy. Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 19. 9. 2016, 11:00 h.

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na akci Stavební úpravy 1. PP domu č. 17/1323, ul. Kořenského, Ostrava – Vítkovice, Zpevněné plochy dle projektové dokumentace zpracované v 12/2013 projektantem Ing. Pavlem Menšíkem.

Předpokládaná hodnota zakázky: 293 727,- Kč bez DPH

Podrobné informace k veřejné zakázce naleznete níže ve Výzvě k podání nabídky a jejích přílohách ke stažení:

07-09-2016 Výzva k podání nabídky
projektová dokumentace - situace
projektová dokumentace - řezy
Slepý rozpočet
Návrh smlouvy o dílo

 

Stav veřejné zakázky: dne 7. 9. 2016 zveřejněna Výzva k podání nabídky.