12. listopadu 2015 Veřejné zakázky - web

Veřejná zakázka - Kanalizační přípojka a ČOV

Dne 12. 11. 2015 vyhlašuje zadavatel Charita Ostrava veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Kanalizační přípojka a ČOV pro dům č. p. 109, č. o. 30, ul. Na Kopci, Ostrava – Radvanice, Parcela č. 299, 300/1, 301/1. Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 23. 11. 2015, 12:00 hodin.

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na akci Kanalizační přípojka a ČOV pro dům č. p. 109, č. o. 30, ul. Na Kopci, Ostrava – Radvanice, Parcela č. 299, 300/1, 301/1 podle projektové dokumentace zpracované v XI., 2014 Ing. Věra Menšíková. Prohlídka objektu může být uskutečněna po předchozí domluvě s  technicko- investičním útvarem p. Vítem Krátkým.

Stav veřejné zakázky: dne 12. 2. 2016 byla uzavřena smlouva na dodávku a instalaci ČOV Radvanice s firmou Gascontrol, společnost s. r. o.

Podrobné informace k veřejné zakázce naleznete v níže uvedených souborech ke stažení:

Výzva k podání nabídky
dokument MS Word Smlouva o dílo
Slepý rozpočet
Koordinace
Kopie katastr. mapy
Osazení ČOV
Situace
Stavební povolení
Uložení kanalizace