Tříkrálová sbírka 2023 v Ostravě a okolí
29. prosince 2022 Aktuálně

Tříkrálová sbírka 2023 v Ostravě a okolí

23. ročník tradiční Tříkrálové sbírky proběhne od 1. do 15. ledna 2023, kdy budou novoroční přání s požehnáním přinášet lidem v Ostravě a okolí skupinky Tří králů. Přispět na podporu lidí v nouzi bude možné také on-line nebo do veřejně umístěných kasiček. Sbírku v Ostravě podpoří 3. 1. a 6. 1. Tříkrálové koncerty. 

TKS 780×490 web2„Tříkrálová sbírka je prostředkem pro vzájemné obdarovávání, porozumění a solidaritu. Každý člověk si zaslouží uchování vlastní lidské důstojnosti a šanci nepříznivou situaci řešit. Podpora lidí v nouzi je posláním Charity Ostrava prostřednictvím poskytování sociálních a zdravotních služeb seniorům, lidem bez domova, lidem s duševním onemocněním, lidem v závěru života a dalším,“ přibližuje poslání charitních služeb Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava.

Koledování skupinek Tří králů a poskytování finančních darů do staticky umístěných pokladniček se v Ostravě uskuteční v termínu od 1. do 15. ledna 2023. Příspěvky do on-line pokladničky na sbírkový účet: 66008822/0800 s variabilním symbolem pro Charitu Ostrava: 777988013 bude možné zasílat do 30. 4. 2023.

03-01-2023_TKS koncertNa podporu Tříkrálové sbírky 2023 v Ostravě proběhnou dva Tříkrálové koncerty: v úterý 3. 1. od 18 h v kostele sv. Václava vystoupí Kněžská Gregoriánská Schola a v pátek 6. 1. od 17:30 h v nákupním centru Forum Nová Karolina zahrají  saxofonista Michal Žáček s kytaristou a zpěvákem Mário Šeparovičem. Vstupné na obou místech koncertů bude formou příspěvku do Tříkrálové sbírky. V pátek 6. 1. v době 15-19 h bude za přítomnosti Tří králů na Alšově náměstí v Ostravě-Porubě také vydáván Tříkrálový punč.

Tříkrálovou sbírku 2023 realizuje v Ostravě, okolních městech a obcích Charita Ostrava ve spolupráci s Charitou sv. Alexandra. Shromážděné prostředky budou využity na financování schválených záměrů na podporu pacientů mobilního i lůžkového hospice, lidí ohrožených sociálním vyloučením, seniorů a lidí se zdravotním postižením v chráněných dílnách. Konkrétní ostravské projekty s předpokládanými částkami:06-01-2023_TKS koncert

  1. Podpora Šatníku Charity Ostrava (100 000 Kč)
  2. Podpora Charitního střediska sv. Kryštofa – mobilního hospice (200 000 Kč)
  3. Vybavení bytů pro sociální rehabilitaci Charitního střediska sv. Lucie (50 000 Kč)
  4. Vybudování zahradního skladu Hospice sv. Lukáše (400 000 Kč)
  5. Rozšíření kapacity Charitního domu sv. Václava - domova pokojného stáří (470 000 Kč)
  6. Úprava zahrady Charitního domu sv. Zdislavy - azylového domu pro matky s dětmi (100 000 Kč)
  7. Bezbariérový vstup do Ch. střediska M. Magone - nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (250 000 Kč)
  8. Podpora aktivit pro klienty Charitního střediska Gabriel - komunitního centra pro seniory (30 000 Kč)
  9. Plynofikace a rekonstrukce kotelny v hlavní budově Charity sv. Alexandra (260 000 Kč)
  10. Vybavení chráněných dílen Charity sv. Alexandra - podpora osob se zdravotním postižením (40 000 Kč)

„Prostředky Tříkrálové sbírky díky štědrosti dárců a ochotě dobrovolníků každoročně umožňují ostravským Charitám uskutečňovat smysluplné aktivity, které zkvalitňují životy lidí v nepříznivé situaci. V roce 2022 jsme ze sbírky na ostravské projekty využili 1 860 262 Kč. Děkuji všem dárcům a lidem, kteří dobrovolně a nezištně této sbírce věnují svoje úsilí. Při Tříkrálové sbírce je důležité, že KAŽDÁ KORUNA POMÁHÁ druhým lidem,“ uvádí Veronika Curylová, koordinátorka sbírky v Charitě Ostrava.

Podrobnosti k Tříkrálové sbírce v Ostravě a okolí na webu Tříkrálová sbírka 2023 v Ostravě a okolí.
Portál www.trikralovasbirka.cz je rozcestníkem pro on-line darování všem Charitám v ČR.

Kontakty:
Charita Ostrava, Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Bc. Veronika Curylová, mobil: 731 131 951, e-mail: veronika.curylova@ostrava.charita.cz, www.ostrava.charita.cz

Charita sv.  Alexandra, Holvekova 651/28, 718 00 Ostrava-Kunčičky, Monika Hajdučková, mobil: 731 625 844, e-mail: monika.hajduckova@alexandr.charita.cz; , www.charita-sv-alexandra.cz