Moravskoslezský kraj podpořil kvalitu služby v Krnově
28. prosince 2022 Aktuálně

Moravskoslezský kraj podpořil kvalitu služby v Krnově

V roce 2022 se v Charitě Ostrava uskutečnil projekt podpořený finančními prostředky od Moravskoslezského kraje z
Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji.

Charitní dům Salvator KrnovDotace ve výši 234 300,- Kč umožnila Charitě Ostrava opravu 2 koupelen v Charitním domě Salvator Krnov - domově pro lidi se specifickými potřebami.  Tato pobytová sociální služba - domov se zvláštním režimem - zajišťuje trvalé, bezpečné a podnětné prostředí pro plnohodnotný život lidí s duševním onemocněním.

 

Charitní dům Salvator KrnovDěkujeme Moravskoslezskému kraji za poskytnuté finance, které přispěly ke zvýšení kvality poskytované služby a také za dlouhodobou dotační podporu provozních i investičních nákladů v souvislosti s poskytováním této i dalších sociálních a zdravotních služeb Charity Ostrava pro lidi v nepříznivých životních situacích.

 

 Projekt je realizován s finanční podporou Moravskoslezského kraje.

             Moravskoslezský kraj