Tříkrálová sbírka 2022 v Ostravě a okolí

Tříkrálová sbírka 2022 v Ostravě a okolí

1. 1. 2022, 00:01 - 16. 1. 2022, 23:59 Ostrava a okolí Benefiční akce, Akce pro dobrovolníky, Akce pro veřejnost

Tříkrálová sbírka 2022 v rámci Ostravy a okolí probíhá ve dnech 1. – 16. ledna 2022. Charita Ostrava se ve spolupráci s Charitou sv. Alexandra pravidelně zúčastňuje této celorepublikové veřejné sbírky, kterou na pomoc lidem v nouzi pořádá Charita Česká republika.   Více o Tříkrálové sbírce v Ostravě=> 

Uskutečnění Tříkrálové sbírky 2022 se bude řídit aktuální epidemiologickou situací a celostátně přijatými opatřeními s ohledem na zdraví dárců i koledníků. Koleda proto uskuteční také virtuálním prostoru.TKS 2022 plakát

Zapečetěné pokladničky Tříkrálové sbírky 2022 budou v některých místech v Ostravě a okolí umístěny stacionárně a pro dárce přístupné do 16. 1. 2022 v provozních dobách úřadů, obchodů a dalších subjektů:

Vychutnejte si koledu s našimi online koledníky. O příspěvky na níže uvedené záměry žádáme dárce do „virtuální Tříkrálové pokladničky" přímo na sbírkové konto č. ú.: 66008822/0800 u České spořitelny s variabilním symbolem: 777988013. Můžete přispět také on-line na portálu www.trikralovasbirka.cz. Možnost přispět do on-line pokladničky je  možné až do 31. ledna 2022. Neváhejte přispět i drobnou částkou. Stejně jako u příspěvků do pokladničky i při online koledě platí, že KAŽDÁ KORUNA POMÁHÁ. Děkujeme za vaši štědrost!

QR_platba_Charita Ostrava_TKS_2022Dar můžete poslat i pomocí QR kódu z přímo z mobilního bankovnictví. Příspěvky shromážděné v Ostravě, okolních obcích a městech do veřejné sbírky podpoří aktivity pro lidi v nouzi provozované Charitou Ostrava a Charitou sv. Alexandra.

Přispějete-li do sbírky převodem, můžete si výši daru uplatnit ke snížení daňového základu. Pro vystavení potvrzení o daru vyplňte formulář: https://www.charita.cz/podporte-nas/darujte/zadost-o-potvrzeni-o-daru/ a do poznámky uveďte VS: 777988013.

TKS koncert 5. 1. 2022Na podporu Tříkrálové sbírky v Ostravě proběhne Tříkrálový koncert Martina Chodúra a Ostravského dětského sboru - přípravného oddělení Kosi pod vedením Jana Mlčocha a Evy Poláškové 5. 1. 2021 od 18 h v ostravském kostele sv. Václava. Vstupné pouze na místě formou příspěvku do sbírky.

Finanční prostředky získané v Tříkrálové sbírce 2022 Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra využijí na tyto schválené záměry (projekty):

  1. Podpora Šatníku Charity Ostrava (60 000Kč)
  2. Podpora Charitního střediska sv. Kryštofa – mobilního hospice (100 000Kč)
  3. Rekonstrukce zázemí pro sociální rehabilitaci Charitního střediska sv. Lucie (200 000Kč)
  4. Obnova vybavení kuchyně v Hospici sv. Lukáše (100 000Kč)
  5. Vybavení dětského hřiště v Charitním domě sv. Zdislavy (80 000Kč)
  6. Rekonstrukce podkroví v Charitním domě sv. Václava (500 000Kč)
  7. Plynofikace a rekonstrukce kotelny v hlavní budově Charity sv. Alexandra (260 000Kč)

Všem lidem, kteří se do sbírky jakkoli zapojí, velice děkujeme!

Kontakty:
Charita Ostrava, Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava-Vítkovice, Bc. Veronika Curylová, mobil: 731 131 951, e-mail: veronika.curylova@ostrava.charita.cz, www.ostrava.charita.cz

Charita sv.  Alexandra, Holvekova 651/28, 718 00 Ostrava-Kunčičky, Bc. Zdeněk Staněk, mobil: 731 625 839, e-mail: zdenek.stanek@alexandr.charita.cz, www.charita-sv-alexandra.cz

Bc. Veronika Curylová

Bc. Veronika Curylová

vedoucí střediska
Tel.: 596 783 011 E-mail: 28oBZ3b6LTBC-b5nW5prRb~lW5pJ