Individuální poradenství pro neformální pečující o člověka s demencí

Individuální poradenství pro neformální pečující o člověka s demencí

4. 1. 2023, 11:19 - 20. 12. 2023, 14:00 Ostrava Odborný seminář, Ostatní, Akce pro veřejnost

Pokud ve Vašem blízkém okolí onemocní člověk demencí, nesporně se zásadně změní život nemocného člověka, pečující osoby i celé rodiny. Díky projektu „Život s demencí“ můžete využít bezplatně individuální poradenství a získat tak potřebné informace, které Vám pomohou s péčí o Vaši blízkou osobu. Pro poradenství je Vám k dispozici psycholog, sociální pracovník, právník, případně další odborníci dle Vaší individuální potřeby.

Místo a termín individuálního poradenství je možné plánovat dle časových možností Vašich a daného odborného pracovníka. V případě Vašeho zájmu se můžete obrátit na uvedenou kontaktní osobu.

Kontaktní osoba: Mgr. Martina Krhutová, koordinátorka aktivit projektu Charita Ostrava
e-mail: martina.krhutova@ostrava.charita.cz, mobil: 733 676 692 

Individuální poradenství pro neformální pečující o člověka s demencí

 

Evropský hospodářská prostor a Norské fondy

Projekt je podpořen grantem z Evropského hospodářského prostoru a Norských fondů v rámci projektu „Život s demencí – zvýšení informovanosti o rizicích, příznacích, časné detekci, možnostech prevence a léčby Alzheimerovy a jiných typů demence“ s reg. číslem ZD-MGS2-007.

Mgr. Martina Krhutová

Mgr. Martina Krhutová

koordinátor dobrovolnického centra, fundraiser
Tel.: 596 783 011 E-mail: 88EDZ.546kuE-~l7VX~y9dh7c8kmYZhaa8kmb