3. Diecézní setkání dobrovolníků Charity

3. Diecézní setkání dobrovolníků Charity

Diecézní charita ostravsko-opavská ve spolupráci s oblastními Charitami srdečně zve dobrovolníky, kteří pomáhají v Charitách na společné setkání v Ostravě-Třebovicích. Těšíme se na Vás!

Místo: Na Valech 7, 722 00 Ostrava Třebovice
Termín: 21. 9. 2019, 15:00 — 21. 9. 2019, 18:00
Kategorie: Akce pro dobrovolníky

V sobotu 21. září 2019 od 15 h se v třebovické Orlovně setkají dobré duše ostravsko-opavské diecéze, které neváhají věnovat svůj volný čas, energii a schopnosti ve prospěch druhých.

Setkání dobrovolníků je forma poděkování za obětavost a ochotu pomoci druhým. Můžete se těšit na hudební vystoupení souboru ze Studénky, psycholožka PhDr. Stanislava Podžorná nás v krátkosti seznámí s pěti základními jazyky lásky, které jsou klíčové pro to, aby se náš vztah s druhým člověkem stal obohacujícím a harmonickým, zazpívají i Pohodáři z Českého Těšína a na závěr nemůže chybět sdílení dobrovolnických zkušeností.

Jak se můžete setkání zúčastit?

Je to jednoduché: kontaktujte v místě svého působení koordinátora dobrovolníků (např. Charity Ostrava, ap.) a zaregistrujte se u něj na akci. Vstup na setkání je zdarma.

Těšíme se na Vás!

Tříkrálová sbírka 2019
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 
 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

 Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy