Veřejná zakázka - zpevněné plochy

Dne 7. 9. 2016 vyhlašuje zadavatel Charita Ostrava veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Stavební úpravy 1. PP domu č. 17/1323, ul. Kořenského, Ostrava – Vítkovice, Zpevněné plochy. Lhůta pro podání nabídek je stanovena do 19. 9. 2016, 11:00 h.

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na akci Stavební úpravy 1. PP domu č. 17/1323, ul. Kořenského, Ostrava – Vítkovice, Zpevněné plochy dle projektové dokumentace zpracované v 12/2013 projektantem Ing. Pavlem Menšíkem.

Předpokládaná hodnota zakázky: 293 727,- Kč bez DPH

Podrobné informace k veřejné zakázce naleznete níže ve Výzvě k podání nabídky a jejích přílohách ke stažení:

07-09-2016 Výzva k podání nabídky
projektová dokumentace - situace
projektová dokumentace - řezy
Slepý rozpočet
Návrh smlouvy o dílo

 

Stav veřejné zakázky: dne 7. 9. 2016 zveřejněna Výzva k podání nabídky.

 

 

 

Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

3. 11. 2017, 16:13 — 30. 1. 2018, 23:59

Můj svět - 10. ročník fotografické soutěže Charity Opava

9. 12. 2017, 12:00 — 27. 1. 2018, 12:00

Každý krok pomáhá – Přijmi výzvu a pomáhej

2. 1. 2018, 08:00 — 31. 1. 2018, 23:59

Program v Charitním středisku Gabriel 1/2018

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

 Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy