CHARITNÍ HOSPICOVÁ PORADNA - půjčovna kompenzačních pomůcek

Charvátská 785/8, 700 30 Ostrava-Výškovice (budova Hospice sv. Lukáše)

 Hospic sv. Lukáše - půjčovna kompenzačních pomůcek

 

 


 


  

  

 

 

 

Katalog kompenzačních pomůcek
Ceník při zapůjčení kompenzačních pomůcek
Nabídka zapůjčení figurín pro základní školy

  

Půjčovna kompenzačních pomůcekZapůjčování kompenzačních pomůcek je nabízeno Charitní hospicovou poradnou jako fakultativní služba. Zapůjčení pomůcek je možné pouze uživatelům Charitní hospicové poradny, u kterých není možné zajistit pomůcku ze systému veřejného zdravotního pojištění anebo je zapůjčení nutné pro překlenutí doby vyřízení takovéto pomůcky.

Kompenzační pomůcky jsou půjčovány pouze těm uživatelům, u kterých bylo pohovorem zjištěno, že se nacházejí v nepříznivé sociální situaci a kompenzační pomůcka bude napomáhat sociálnímu začlenění anebo pomůže předcházet sociálnímu vyloučení uživatele. Cílem zapůjčení pomůcky je, aby pomůcka uživateli umožnila co nejdéle setrvat ve svém přirozeném prostředí, umožnila mu uchovat si své dovednosti a samostatnost, usnadnila případnou sociální integraci nebo péči poskytovanou pečující osobou.

Kompenzační pomůcky jsou zapůjčovány na základě písemně uzavřené smlouvy a za finanční spoluúčasti uživatele služeb dle platného ceníku poplatků.

Půjčovna kompenzačních pomůcekKompenzační pomůcky k zapůjčení:

 • antidekubitní matrace

 • polohovací postel

 • kardiacké křeslo

 • mechanický vozík

 • chodítko pevné i pojízdné

 • toaletní židle

 • nadstavba na WC

 • Půjčovna kompenzačních pomůceksprchovací vozík

 • bazének na mytí hlavy

 • sedák do vany

 • elektrický vanový zvedák

 • pojízdný jídelní stolek

 • malý jídelní stolek

 • koncentrátor kyslíku

Více informací o zapůjčovaných pomůckách naleznete v aktuálním Katalogu kompenzačních pomůcek .

 

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

  Statutární město Ostrava        Moravskoslezský kraj

 

Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje, Programu švýcarsko-české spolupráce
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo


Program švýcarsko-české spolupráce

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

 
 

Akce

1. 10. 2017, 08:00 — 31. 10. 2017, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel 10/2017

1. 11. 2017, 08:00 — 30. 11. 2017, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel 11/2017

9. 11. 2017, 15:00 — 9. 11. 2017, 17:00

Beseda s Pavlem Dreslerem - 9. 11. 2017

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

 Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy