CHARITNÍ STŘEDISKO MATKY TEREZY - pečovatelská služba Hrabyně

SBDI, Hrabyně 201, 747 67 Hrabyně

 

 

 

 

 


Žádost o poskytnutí služeb Charitního střediska Matky Terezy 
Ceník služeb - Charitní středisko Matky Terezy - pečovatelská služba Hrabyně

Katalog kompenzačních pomůcek
Ceník při zapůjčení kompenzačních pomůcek

Shrnutí dotazníkového šetření pro uživatele služeb 2015
Shrnutí dotazníkového šetření pro rodinné příslušníky uživatelů služeb 2015
           
      Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - aktuální termíny semináře

 

"Člověk nesmí dopustit, aby se jeho život zastavil, ani tehdy, když jeho životní sen ztroskotal."
T. Williams

POSLÁNÍ

Charitní středisko Matky Terezy - pečovatelská služba HrabyněPosláním pečovatelské služby je poskytovat seniorům a lidem se sníženou soběstačností individuální podporu při uspokojování základních životních potřeb v domácím prostředí. Umožňuje jim setrvání v přirozeném prostředí a zachování vlastního životního stylu, prožití plnohodnotného, aktivního a důstojného života. Péče je poskytována kvalifikovaným a motivovaným personálem, který pracuje podle zásad dobré a bezpečné práce.

CÍL

Prostřednictvím pečovatelské služby dosáhnout soběstačnosti uživatele nebo podpory rozvoje soběstačnosti, setrvaní v přirozeném prostředí a zachování vlastního životního stylu.

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou jsou osoby, které splňují tato kritéria:

 • osoby jsou starší 19 let,
 • osoby se zdravotním postižením,
 • osoby s chronickým onemocněním,
 • senioři,
 • osoby, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby

Služba je určena uživatelům, jejichž schopnosti jsou sníženy, např. v oblastech osobní péče, využívání veřejných míst, péče o domácnost, kontakt s rodinou a širší společností. Tyto osoby nejsou schopny zajistit si své životní potřeby ve vlastním prostředí vlastními silami. Jedná se převážně o osoby sociálně znevýhodněné, které žijí v prostředí Rehabilitačního centra Hrabyně.

ZÁSADY SLUŽBY

 • INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

  poskytovaná služba musí vycházet z individuálně určených potřeb uživatele služby a musí vytvářet takové podmínky, aby mohl uživatel služby uplatnit svou vůli podle svého lidského potenciálu. Pracovník zachovává a podporuje přijatelné zvyky uživatele, zvyky společensky nebo osobně nepřijatelné akceptuje, pokud jimi uživatel neomezuje práva druhých.

 • SAMOSTATNOST

  uživatel je zapojován v nejvyšší možné míře do jednotlivých procesů probíhajících v průběhu poskytované služby, určuje si místo, čas a způsob průběhu služby. Pracovníci uživatele podporují, aby se aktivně podílel na naplňování svých osobních cílů.

 • PARTNERSTVÍ

  přestože je uživatel služby kvůli své nepříznivé sociální situaci v nevýhodném postavení vůči zařízení a jeho pracovníkům, je brán jako partner, který má nárok na rovnocenný vztah a uplatňování svých práv. Pracovníci musí respektovat jeho svobodnou volbu.

 • PRINCIP KŘESŤANSKÝCH ZÁSAD

  na základě křesťanských zásad:

  1. nést víru v dobro života a člověka do situací charakterizovaných nepříznivou sociální situací např. ztrátou smyslu života, utrpením nebo životními tragédiemi
  2. nést naději i do beznadějných situací, tzn. nabízet životní perspektivu, která má širší rozpětí než čistě lidská naděje
  3. v tíživé situaci přijímat trpícího s laskavostí, i když on sám se už nedokáže přijmout a všichni ostatní jej už odepsali
 • ODBORNÁ PRÁCE

  pracovníci pečovatelské služby jsou podporováni v odbornosti své profese, která umožňuje zvyšování kvality poskytované služby. Poskytování služby musí být odborné a bezpečné

 

Pečovatelskou službou zajišťujeme komplex služeb, přičemž klademe důraz na respektování individuálních potřeb uživatelů. Zajišťujeme především:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc a podpora při podávání jídla a pití, pomoc při oblékání, svlékání včetně speciálních pomůcek, pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru, pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík),
 • pomoc při osobní hygieně (pomoc při úkonech osobní hygieny, pomoc při základní péči o vlasy a nehty, pomoc při použití WC),
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (zajištění stravy, donáška nebo dovoz oběda, pomoc při přípravě jídla a pití, příprava a podání jídla a pití),
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti (běžný úklid a údržba domácnosti, údržba domácích spotřebičů, pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, běžné nákupy a pochůzky, velký nákup, praní a žehlení ložního prádla, praní a žehlení osobního prádla),
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (doprovod dospělých do zaměstnání, k lékaři, na úřady veřejné správy, instituce poskytující veřejné služby a zpět).

Sociální pracovník zajišťuje pomoc při vyřízení a podávání žádostí (např.):

 • příspěvek v souvislosti s používáním kompenzačních pomůcek,
 • podání žádosti o příspěvek na péči,
 • vyřízení občanského průkazu či pasu. atd.

Náš tým tvoří zkušení a kvalifikovaní pečovatelé, kteří v případě potřeby úzce spolupracují se sociálním pracovníkem, duchovním a dobrovolníky. Při práci uplatňujeme Standardy kvality sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Příběh:
Pan Karel bydlel dlouhou dobu v zařízení sociálních služeb. Na radu svých přátel se nedávno osamostatnil. Protože pracuje a pobírá invalidní důchod, není finančně závislý na rodinných příslušnících. Sehnal si bydlení 
a pomalu začíná sám hospodařit. Je to pro něj zásadní změna, protože má najednou velkou zodpovědnost, aby bylo vše tak, jak chce a potřebuje. Vedle sebe má však přátele, kteří mu vždy rádi a ochotně pomohou. Poskytovanými pečovatelskými službami také přispíváme k jeho spokojenosti. Poskytujeme panu Karlovi pomoc s osobní hygienou, zajištěním chodu domácnosti, pereme mu prádlo. Přejeme mu, aby byl spokojený s novým životním stylem, a aby měl vždy úsměv na tváři, jako dosud.

 

  

  Projekt je realizován s finanční podporou Moravskoslezského kraje.

          Moravskoslezský kraj     

Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje, Programu švýcarsko-české spolupráce
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo


Program švýcarsko-české spolupráce

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

 Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy

 
 

Akce

1. 8. 2017, 08:00 — 31. 8. 2017, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel 8/2017

6. 9. 2017, 09:00 — 6. 9. 2017, 15:00

Samaritán Open Ostrava 2017

14. 9. 2017, 14:00 — 14. 9. 2017, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 14. 9. 2017