CHARITNÍ STŘEDISKO GABRIEL - komunitní centrum pro seniory

Čujkovova 3165/40a, 700 30 Ostrava-Zábřeh

 Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro seniory

 

 

 

 

 

 

 
Shrnutí dotazníkového šetření pro uživatele služeb 2015
Shrnutí dotazníkového šetření pro rodinné příslušníky uživatelů služeb 2015

 

„Seniorský věk není handicap.“

POSLÁNÍ

Charitní středisko Gabriel - aktivita Tvořivé rucePosláním Charitního střediska Gabriel – Komunitního centra pro seniory v Ostravě-Zábřehu je prostřednictvím sociálně aktivizačních služeb přispět ke snížení osamělosti, k utváření pocitu užitečnosti, bezpečnosti, k navazování nových sociálních vazeb a k udržování soběstačnosti a samostatnosti. Služby rovněž vedou k podpoře setrvání seniorů v domácím prostředí a zároveň odstraňují izolaci od společenského prostředí.

CÍL

Charitní středisko Gabriel - aktivita Základy práce na PCCílem Komunitního centra je s pomocí zájmových, vzdělávacích, společenských a volnočasových aktivit udržet a rozvíjet osobní a sociální schopnosti a dovednosti, které podporují sociální začleňování uživatelů.

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou jsou senioři a osoby se zdravotním postižením ohrožené sociálním vyloučením způsobené osamělostí, zhoršováním zdravotního stavu apod.

ZÁSADY SLUŽBY

 • Charitní středisko Gabriel - aktivita Keramická dílnaSAMOSTATNOST

  To, co může uživatel služby během poskytování sociální služby zvládnout z vlastní iniciativy a svým vlastním přičiněním (svépomocně), to se mu nemůže brát z rukou a přenášet na pracovníky střediska. Uživatel je k samostatnosti a co největší soběstačnosti pracovníky neustále povzbuzován a motivován.

 • PARTNERSTVÍ

  Uživatel služby je brán jako partner, který má nárok na rovnocenný vztah a uplatňování svých práv a pracovníci musí respektovat jeho svobodnou volbu.

 • Charitní středisko Gabriel - aktivita Cvičení pro senioryINDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

  Poskytovaná sociální služba musí vycházet z individuálně určených potřeb uživatele služby a musí vytvářet takové podmínky, aby mohl uživatel služby uplatnit svou vůli podle svého lidského potenciálu.

 • PRINCIP KŘESŤANSKÝCH ZÁSAD

  Na základě křesťanských zásad nést víru v dobro života a člověka do situací charakterizovaných nepříznivou sociální situací např. ztrátou smyslu života, utrpením nebo životními tragédiemi; nést naději i do beznadějných situací, tzn. nabízet životní perspektivu, která má širší rozpětí než čistě lidská naděje; v tíživé situaci přijímat trpícího s laskavostí, i když on sám se už nedokáže přijmout a všichni ostatní jej už odepsali.Charitní středisko Gabriel - aktivita Konverzace v německém jazyce

Komunitní centrum pro seniory je příjemným místem pro trávení času seniorů. Nabídka aktivit je určena každému, kdo má chuť účastnit se kulturního, společenského a duchovního života nebo si chce jen popovídat. Komunitní centrum pro seniory bezúplatně nabízí:

 • kurz práce na PC
 • Charitní středisko Gabriel - aktivita Kroužek angličtinydámský klub Živá voda
 • společenské hry
 • výtvarná činnost - pletení, malování, batikování
 • kroužek Tvořivé ruce - keramická dílna 
 • přednášky a besedy
 • jazykové kurzy 
 • setkávání u šálku čaje či kávy
 • galerie G


CHARITNÍ GALERIE GCharitní galerie G


Charitní Galerie G je přístupná od pondělí do pátku v době 8.00 - 16.00 h.
Kontaktní osoba: Hana Papežová
tel.: 732 702 321, e-mail: papezovahana(at)seznam.cz
Konzultační hodiny: čtvrtek 8.00 - 13.00 h
Fotodokumentaci proběhlých výstav naleznete na webu: babi90.rajce.idnes.cz

Prezentace z uskutečněných výstav:

 

PROGRAMY KOMUNITNÍHO CENTRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ CENTRUM PRO OBĚTI NACISMU A MEZIGENERAČNÍ DIALOG OSTRAVA

 

Živá paměťAktivity centra zajišťuje Živá paměť, o. p. s. jejichž posláním je docenění obětí nacismu a předání jejich vzpomínek mladším generacím.

Obecně prospěšná společnost Živá paměť nabízí např. služby německého dobrovolníka, který dochází na návštěvy a pomáhá různým způsobem lidem, kteří byli dotčeni nacistickým bezprávím, dále poskytuje telefonické a písemné sociální poradenství prostřednictvím Poradny pro oběti nacismu. Počínaje červnem 2009 nabízí vybrané aktivity i v ostravském regionu ve spolupráci s Charitou Ostrava v prostorách Charitního střediska Gabriel.

Pozvání setkání při kávě či čaji, kde je prostor pro společné povídání platí nejen pro zájemce o téma nacismu.

Koordinátorka centra: PhDr. Darina Sedláčková, 224 872 730 (pevná linka) nebo 606 619 148 (mobil)

Program Regionálního kontaktního centra:

 Program Živá paměť 3-4/2017

 

Příběh:
Nedílnou součástí nabídky programů pro uživatele v komunitní centrum pro seniory v Charitním středisku Gabriel jsou výlety a exkurze. Tento program je mezi uživateli služby, často ovdovělými lidi ohroženými izolací od okolního společenského prostředí, velmi oblíbený. V letním období se například uskutečnil výlet do lázní Klimkovice jak vypráví uživatelka služby, paní Olga:

„Všichni jsme se velmi těšili. V hojném počtu jsme se dopravili do lázeňského komplexu, který jsme si prohlédli a prošli také ozdravné trasy. Následně jsme se společně vydali za dalším cílem – tedy ochutnávkou tvarůžkových specialit. Po zaslouženém občerstvení – odpočinkem, tvarůžky a hlavně ve společnosti dalších lidí, jsme pokračovali v družném hovoru zpět k domovům, tak jak každému dovolovaly jeho síly – případně za slovní a mnohdy i lidské podpory v podobě nabídnutého rámě či dlaně. Díky tomuto výletu a mnoha dalším aktivitám v Charitním středisku Gabriel jsem si našla nové přátele a poznala nové činnosti a místa v Ostravě i okolí. Nebo třeba nebyly až tak nové, ale bylo nové a příjemné je navštívit s přáteli“.

paní Olga, uživatelka služby  

 

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy,
Městského obvodu Ostrava-Jih a Moravskoslezského kraje.

  Statutární město Ostrava        Městský obvod Ostrava-Jih    Moravskoslezský kraj     

Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje, Programu švýcarsko-české spolupráce
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo


Program švýcarsko-české spolupráce

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

 Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy

 
 

Akce

1. 4. 2017, 08:00 — 30. 4. 2017, 18:00

Program v Charitním středisku Gabriel 4/2017

26. 4. 2017, 09:00 — 26. 4. 2017, 15:00

Homeless Cup Morava 2017

30. 4. 2017, 09:00 — 30. 4. 2017, 11:30

Jarmark výrobků Charitního střediska sv. Lucie - 30. 4. 2017