CHARITNÍ STŘEDISKO GABRIEL - komunitní centrum pro seniory

Čujkovova 3165/40a, 700 30 Ostrava-Zábřeh

 Charitní středisko Gabriel - komunitní centrum pro seniory

 

 

 

 

 

 

 

Charitní středisko Gabriel bude ve dnech 4. - 8. 7. 2016 uzavřeno. Ve dnech 11. - 15. 7. bude provoz omezen, v případě potřeby kontaktujte Mgr. Markétu Štěpánovou - mobil: 731 534 002. Děkujeme za pochopení.


Shrnutí dotazníkového šetření pro uživatele služeb 2015
Shrnutí dotazníkového šetření pro rodinné příslušníky uživatelů služeb 2015

 

„Seniorský věk není handicap.“

POSLÁNÍ

Charitní středisko Gabriel - aktivita Tvořivé rucePosláním Charitního střediska Gabriel – Komunitního centra pro seniory v Ostravě-Zábřehu je prostřednictvím sociálně aktivizačních služeb přispět ke snížení osamělosti, k utváření pocitu užitečnosti, bezpečnosti, k navazování nových sociálních vazeb a k udržování soběstačnosti a samostatnosti. Služby rovněž vedou k podpoře setrvání seniorů v domácím prostředí a zároveň odstraňují izolaci od společenského prostředí.

CÍL

Charitní středisko Gabriel - aktivita Základy práce na PCCílem Komunitního centra je s pomocí zájmových, vzdělávacích, společenských a volnočasových aktivit udržet a rozvíjet osobní a sociální schopnosti a dovednosti, které podporují sociální začleňování uživatelů.

CÍLOVÁ SKUPINA

Cílovou skupinou jsou senioři a osoby se zdravotním postižením ohrožené sociálním vyloučením způsobené osamělostí, zhoršováním zdravotního stavu apod.

ZÁSADY SLUŽBY

 • Charitní středisko Gabriel - aktivita Keramická dílnaSAMOSTATNOST

  To, co může uživatel služby během poskytování sociální služby zvládnout z vlastní iniciativy a svým vlastním přičiněním (svépomocně), to se mu nemůže brát z rukou a přenášet na pracovníky střediska. Uživatel je k samostatnosti a co největší soběstačnosti pracovníky neustále povzbuzován a motivován.

 • PARTNERSTVÍ

  Uživatel služby je brán jako partner, který má nárok na rovnocenný vztah a uplatňování svých práv a pracovníci musí respektovat jeho svobodnou volbu.

 • Charitní středisko Gabriel - aktivita Cvičení pro senioryINDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

  Poskytovaná sociální služba musí vycházet z individuálně určených potřeb uživatele služby a musí vytvářet takové podmínky, aby mohl uživatel služby uplatnit svou vůli podle svého lidského potenciálu.

 • PRINCIP KŘESŤANSKÝCH ZÁSAD

  Na základě křesťanských zásad nést víru v dobro života a člověka do situací charakterizovaných nepříznivou sociální situací např. ztrátou smyslu života, utrpením nebo životními tragédiemi; nést naději i do beznadějných situací, tzn. nabízet životní perspektivu, která má širší rozpětí než čistě lidská naděje; v tíživé situaci přijímat trpícího s laskavostí, i když on sám se už nedokáže přijmout a všichni ostatní jej už odepsali.Charitní středisko Gabriel - aktivita Konverzace v německém jazyce

Komunitní centrum pro seniory je příjemným místem pro trávení času seniorů. Nabídka aktivit je určena každému, kdo má chuť účastnit se kulturního, společenského a duchovního života nebo si chce jen popovídat. Komunitní centrum pro seniory bezúplatně nabízí:

 • kurz práce na PC
 • Charitní středisko Gabriel - aktivita Kroužek angličtinydámský klub Živá voda
 • společenské hry
 • výtvarná činnost - pletení, malování, batikování
 • kroužek Tvořivé ruce - keramická dílna 
 • přednášky a besedy
 • jazykové kurzy 
 • setkávání u šálku čaje či kávy
 • galerie G


CHARITNÍ GALERIE GCharitní galerie G


Charitní Galerie G je přístupná od pondělí do pátku v době 8.00 - 16.00 h.
Kontaktní osoba: Hana Papežová
tel.: 732 702 321, e-mail: papezovahana(at)seznam.cz
Konzultační hodiny: čtvrtek 8.00 - 13.00 h
Fotodokumentaci proběhlých výstav naleznete na webu: babi90.rajce.idnes.cz
Prezentace z uskutečněných výstav:  Prezentace z výstav Charitní Galerie G

 

PROGRAMY KOMUNITNÍHO CENTRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ CENTRUM PRO OBĚTI NACISMU A MEZIGENERAČNÍ DIALOG OSTRAVA

 

Živá paměťAktivity centra zajišťuje Živá paměť, o. p. s. jejichž posláním je docenění obětí nacismu a předání jejich vzpomínek mladším generacím.

Obecně prospěšná společnost Živá paměť nabízí např. služby německého dobrovolníka, který dochází na návštěvy a pomáhá různým způsobem lidem, kteří byli dotčeni nacistickým bezprávím, dále poskytuje telefonické a písemné sociální poradenství prostřednictvím Poradny pro oběti nacismu. Počínaje červnem 2009 nabízí vybrané aktivity i v ostravském regionu ve spolupráci s Charitou Ostrava v prostorách Charitního střediska Gabriel.

Pozvání setkání při kávě či čaji, kde je prostor pro společné povídání platí nejen pro zájemce o téma nacismu.

Koordinátorka centra: PhDr. Darina Sedláčková, 224 872 730 (pevná linka) nebo 606 619 148 (mobil)
Program Regionálního kontaktního centra:  Program Živá paměť_05-06/2016; Program Živá paměť 07-08-/2016

 

Příběh:
V rámci aktivit podporujících nejen společenské vazby mezi seniory a tím snižování ohrožení sociálním vyloučením, ale také poznávání okolí, se stalo v našem středisku hezkou tradicí, že se každý rok v listopadu vydáváme do Jistebníku na výlov rybníků. Všichni se již na akci těší, proto má v programu centra své pevné místo. Počasí tentokrát sice nebylo ideální, což paradoxně neovlivnilo nakonec velkou účast 40 lidí. Sledovat
samotný výlov bylo velice zajímavé. Ryb v sítích bylo neuvěřitelné množství, vystrkovaly z vody hlavu a někde voda úplně „vařila“. Kdo chtěl, využil nabídky na ochutnávku nějaké rybí speciality v restauraci a někteří z nás si už koupili po mnoha letech živého „vánočního kapra“ a zavzpomínali si na dřívější časy a recepty. Těšili se, jak kapra zase jednou vyzkouší, i když třeba bez svého partnera či partnerky. Pozvou však děti, vnoučata nebo přátele na ochutnávku a Vánoce tak dostanou ráz společenství a obdarování.
   

 

 

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy,
Městského obvodu Ostrava-Jih a Moravskoslezského kraje.

  Statutární město Ostrava        Městský obvod Ostrava-Jih    Moravskoslezský kraj     

Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje, Programu švýcarsko-české spolupráce
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo


Program švýcarsko-české spolupráce

ROP MSK 

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

 Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy

 
 

Akce

1. 7. 2016, 08:00 — 30. 8. 2016, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel 7-8/2016

11. 9. 2016, 08:00 — 11. 9. 2016, 11:00

Jarmark výrobků Charitního střediska sv. Lucie - 11. 9. 2016

15. 9. 2016, 14:00 — 15. 9. 2016, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 15. 9. 2016